Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

 Madde 1 — Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.

Dayanak

 Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Usul ve Esaslar

Düzenleme ve İlan Yükümlülüğü

 Madde 3 — İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

 İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

 Madde 4 — İşçi postaları;

 a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

 b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir.

 c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.

 d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri göz önünde tutulur.

Gece Çalıştırılma Yasağı

 Madde 5 — 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

Ücretten İndirim Yapılamayacağı

 Madde 6 — Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.

Gece Çalışma Süresi

 Madde 7 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

 Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

İşçi Postalarının Değişme Süresi

 Madde 8 — Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

 Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

 İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Posta Değişiminde Dinlenme Süresi

 Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

Ara Dinlenmesi

 Madde 10 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.

Hafta Tatili

 Madde 11 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

İsim Listeleri

 Madde 12 — İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

 Madde 13 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği” üzerine 350 düşünce

 1. fikret turan

  vardiyaları nasıl değişeceği açıkça yazılmamış 1.den 2 ye mi sonra 3 emi yoksa 3.2.1 mi arasında çok büyük farklılıklar var benim çalıştığım yerde 3.2.1 diye değişiyör.insana bedenen çok büyük zararları var saat açısındanda yılda 128 saat istirahatli olmam gereken saatten önce işe getiriliyoruz.

 2. admin Yazar

  Merhaba,

  Evet Fikret Turan bey o konuda yönetmelikte boşluk var malesef. İşverenler de bu konuda insiyatif kullanıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 170 numaralı hattını arayarak bu konudaki sıkıntınızı bildirmeniz halinde konuyla ilgilenilecektir.

  128 saatle ilgili olarak yorum yapamıyorum çünkü açıkçası neyi kast ettiğinizi net olarak anlayamadım. Tam olarak açıklama yapabilirseniz belki konu hakkında yardımımız dokunabilir.

  Saygılarımızla…

 3. osman salman

  merhaba ben mardinde bi işletmede sefim.ben elamanımı misal ayın 17 sabah vardiyasında çalışıyor ama onu ayın 18’inde gece vardiyasına almam lazım.bunu nasıl yapacam bilemiyorum.gece vardiyası çıkışında onu gündüz dinlendirmem gerekmiyormu??yardımcı olursanız sevinirim tşkler

  1. admin Yazar

   Merhaba Osman bey,

   Öncelikle yukarıda yazılı yönetmeliğin 3. maddesine göre öncelikle vardiyaları işçilere ilan etmeniz gerekmektedir. Sorunuzun cevabı ise vardiyalı çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde şöyle geçmektedir.

   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

   Yani siz ayın 17sinde sabah vardiyasında çalışmış olan işçinizin vardiyası bittikten sonra aralıksız 11 saat dinlenmesine izin vermeden 18 inde gece vardiyasına alamazsınız. Vardiyalarınızı hangi saatlerde başlayıp bittiğini söylemediğiniz için, tahminen verdiğiniz örnekte vardiyalar arasında 11 saat istirahat süresi bulunmamakta ve bu sebeple, bu söylediğiniz şey yönetmeliğe göre uygunsuzdur.

   Saygılarımla…

 4. halil

  peki sürekli olarak vardiya sisteminin ( 3 lü 4 lü veya 7 li ) değiştirilmesi yasalmıdır.bununla ilgili bir yasa varmıdır.

  1. admin Yazar

   Halil bey,

   İş sektörüne özel sözleşme yoksa (polis, asker, hemşire, doktor gibi) Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği maddelerine uygun olmak kaydıyla istenilen şekilde vardiyalar düzenlenebilir. Sorunuz çok genel olduğu için detaya giremiyoruz kusura bakmayınız.

 5. ahmet

  Merhaba;
  özel sektörde vardıyalı olarak çalışıyorum düzen şu şekilde günde 8 saat X 6 gün ve arka arkaya 2 gün tatil.
  fakat son 2 aydır ilk hafta 7 gün 8 saat çalışıp 1 gün tatil yaptıktan sonra 6 gün 8 saat ve arkasından 2 gün tatil yapıyoruz öğrenmek istediğim şudur; 7 GÜN ÜST ÜSTE 8 SAAT ÇALIŞTIRILIP 1 GÜN TATİL VERİLİP , SONRA 6 GÜN ÇALIŞTIRILANABİLİNİR Mİ?

  1. admin Yazar

   Merhaba Ahmet bey,

   Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerden birinde çalışmıyorsanız, vardiya dönüşümleri arasında işveren size sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilme vermeden çalıştırılamaz. Gece vardiyasında ise 7,5 saatten fazla çalışılması yasaktır. Burada belirtilen saatler net çalışma saatleridir ve molalar ayrı hesaplanır. Diğer yandan 8 günden sonra tatil verilmesi yönetmeliğin 11. maddesine uygun değildir. İlgili madde aynen şu şekildedir:

   Madde 11 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

   Saygılarımızla…

 6. Şevket ERİM

  Merhabalar hocam benim işyerimde 8/8 olarak (12 saat) ve 14 günde bir gece gündüz posatası değişiminde çalışırıyorum mesela bugün akşam 20/00 de işe geldim sabah 08/00 de işten çıkıyorum dönüşüm yapacağım için 20/00 de tekrar işe geliyorum 4 saat sonra 24/00 da işten çıkıp sabah geri işe geliyorum dönüşüm yapmış oluyoruz gündüzden geceye geçen arkadaşımda 16 da çıkıp gece 24/00 te geliyor yasl hükmü nedir acaba

  Not:7. günde 24 saat hafta tatilimiz var.

  1. admin Yazar

   Merhaba Şevket bey,

   İş sektörünüzü belirtmediğiniz için genel yönetmelik hükümlerine göre cevaplıyoruz.

   1- Akşam 8’den sabah 8’e kadar 12 saat gece vardiyası olmaz. Bu yönetmeliğe aykırı olmakla birlikte istisna sektörleri bulunmaktadır. Ama genel hükümler kapsamına giren sektörlerde gece vardiyası 7,5 saatten fazla çalışılmaz. Tabi buna 1 saat yemek molası ve toplam 30 dk çay molası eklersek en fazla 9 saat olabilir.

   2- Bir önceki gün 20.00 – 24.00 gece vardiyası yaptığınızın ertesi günü sabah 8.00 da iş başı yapmanız da yönetmeliğe aykırıdır. Çünkü gece postasından gündüz postasına geçişte aralıksız en az 11 saat dinlendirilmeniz gerekmektedir. Yukarıdaki yönetmeliğin ilgili maddesi aynen şöyledir:

   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

   Notta belirttiğiniz haftalık 24 saatlik dinlenme süresi ile ilgili bir sıkıntı yoktur. Bunların dışındaki sorularınız için daha etkili ve aktif bir cevap alma birimi isterseniz 170 numaralı telefondan daha hızlı bir şekilde yardım almanız mümkündür.

   Saygılarımızla…

 7. Şevket ERİM

  Öncelikle ilgi ve alakanız için teşekkür ederim sektörüm çimento

  1. admin Yazar

   Asıl biz teşekkür ederiz Şevket bey. Eğer şantiye işi değilse genel hükümler çimento sektörü için geçerlidir. Ayrıca eğer kullandığınız malzemeler asbest içeriyorsa, Asbestle Çalışma Yönetmeliği hükümlerine de ayrıyeten tabi olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla…

   1. Şevket ERİM

    Bakım grubu olduğumuz için yılın ortalamaen az 5-6 ayı kimi zaman kesintisiz 3 ay 8/8 sabah akşam veya akşam sabah olrak 2 şekildede çalıştırılıyoruz iş gereği kimi yerler kısmi olarakta olsa asbestle karşılaşıyoruz bu çalışma sistemi ile tüm amirlerde sorumlumudur? imzası olan olmayan

    1. admin Yazar

     Şirkete bağlı olarak sigortalı çalışan tüm çalışanlar için Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği ve Asbestle Çalışmalarda İSG Önlemleri Yönetmeliği maddeleri geçerlidir ve bu konularda çalışanlar hak sahibidir. İmzası olup olmamasının önemi hukuki yönden yoktur. Saygılarımla…

 8. gökhan duran

  mrb efendim… vardiyalı çalışan bir tanıdığım için bir soru sormak istiyorum. gündüz vardiyasında cumartesi izin kullandırılıp pazar günü vardiya değişimi için öğlen 14:00 da iş başı yapıp 22:30 paydos. yarım saat sonra 23:00 da gece vardiyasını alıyor. 07:30 da çıkış yapıyor. her ikiside mesai değil. sizce tazminatlı işten çıkmak için geçerli bir sebeb midir??
  saygılarımla…

  1. admin Yazar

   Merhaba Murat,

   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

   Hükmü gereğince söylediğiniz çalışma şekli mevzuata uygun değildir. Sendika varsa sendika aracılığıyla eğer bireysel olarak yazılı şekilde işverene bildirilmeli ve yazılı cevap istenmelidir. İşveren konuya ilgisiz olursa ve durum değişmezse işveren çalışan tarafından ÇSGB’ye şikayet edilmelidir.

   Tazminatlı olarak işten çıkma sebepleri için şu adresteki yazıyı okumanızı tavsiye ederim: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=4848
   Diğer yandan çalışma hatıyla her türlü soru ve sorunlarınız için 170 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 9. deniz

  mrb hocam ben bır fabrıkada 2 vardıyalı olarak çalısıyodum sımdı vardıye 3 çıktı 07:30 15.00 15:00 22.30 22:30 07:30 bu sekılde 45 saatı dolduruyorumu doldurmuyor ıse yapmıs oldugum mesaıden kesılırmı bırde ısçının servıs hakkı varmı yanı bu 3 vardıyada servıs sartmı ılgınız ıcın tesekkur ederım

  1. admin Yazar

   Merhaba Deniz,

   Haftada kaç gün çalıştığınızı söylemediğiniz için 45 saati doldurup doldurmadığı konusunda yorum yapmamız mümkün değil. Servis hakkı anlaşmaya bağlı bırakılmış olup işveren yasal olarak işçinin işe ulaşımından sorumlu değildir.

   Saygılarımla…

   1. servis konusu

    24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28717
    YÖNETMELİK
    KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
    KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    İşyerine ulaşım
    MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

 10. sedef sule bakir

  Merhaba,
  Ben yaklasik 2 yildir bir cagri merkezinde calisiyorum. Ve surekli gece vardiyasindayim. Yani 17.00 giris 02.00 cikis. Ve 17.00 de giriyoruz ve yemegimizi bu saatte yiyip 18.00de vardiyaya basliyoruz. Surekli ayni vardiyada ve gece calismak yasal midir acaba?

  Bilgilerinizi rica eder,
  Iyi calismalar dilerim.

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Sedef Şule Bakır,

   Sürekli olarak gece vardiyasında çalıştırmalara yönelik doğrudan bir yasal engel bulunmamakla birlikte gece vardiyasının sizin için sağlık sorununa sebep olduğunu raporla belgeleyerek iş vereninizden vardiya değişimi talep etme hakkınız ve talebinizin gereği yapılmaması durumunda tazminat talebiyle işi bırakma hakkınız mevcuttur. Yaşınızın 18’den büyük olduğu varsayımına dayanarak sağlık ya da gebelikle ilgili bir durum olmadıkça sürekli gece vardiyasına dair bir yaptırım olmadığını ve işvereninizin sizi bu şekilde çalıştırma hakkının olduğunu bilginize sunarız. Bununla birlikte iş yerinde mobbing yani herhangi bir şekliyle taciz söz konusu olursa zaten bu durum ayrı bir dava konusu olarak yargıya açıktır. Bunun dışında haftalık çalışma süresi de 45 saati geçmediği için yasaya uygundur.

   Saygılarımızla…

 11. sedef sule bakir

  Cok tesekkur ederim bilgileriniz icin.
  Boyle bir yasa tasarisi var mi peki yoksa sadece soylenti midir?

  1. admin Yazar

   Sayın Bakır,

   Rica ederiz, ilginiz için asıl biz teşekkür ederiz. Size verdiğim bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılarak Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. Açıkçası nasıl bir yasa tasarısını kast ettiğinizi anlayamadık, kusura bakmayın.

   Saygılarımızla..

 12. Serkan

  Merhaba
  Aylık nöbetimde 1 hafta 23/07 vardiyasında çalışmaktayım. son çalışma günümde nöbet çıkışım hafta tatili sayılıyor, ertesi günde 07/15 çalışıyorum. örnek : pazar 23/07, pazartesi hafta tatili, salı 07/15 benim sizden öğrenmek istediğim nöbetten çıktığım gün hafta tatili sayılması doğru mu?

  1. admin Yazar

   Merhaba Serkan bey,

   Anladığıma göre mesela cumartesi sabah 07.00’da işten çıkıyorsunuz ve ertesi gün Pazar sabah 07.00 ye kadar işe gitmiyor ve Pazar günü de 07.00 – 15.00 çalışıyorsunuz. Vardiya dönüşümünde işvereniniz sizi kesintisiz 24 saat dinlendirdiği için bu şekilde bir çalışma düzeni gerek vardiya açısından gerekse hafta tatili açısından mevzuata uygundur.

   Bununla birlikte çalıştığınız sektör ve yaptığınız işi bilmediğimiz için bu cevabımız geneldir. Bazı durumlara özel düzenlemeler söz konusu olabiliyor.

   Saygılarımızla…

   1. Vardiyalı

    Admin Merhaba ;

    Yukarıdaki yazıda Cumartesi sabah 07 de işten çıkmış olan çalışan cumartesi gününü çalışmış olmuyor mu.tekrardan pazar günü işe geldiğinde haftalık tatil yapmış sayılır mı.Konuyu aydınlatırsan sevinirim.

    Saygılar

    1. admin Yazar

     Merhaba Vardiyalı,

     Hangi gün çalışıldığı haftalık çalışma planında belli olur. Hafta tatili kesintisiz 24 saat çalışılmamış gündür. Pazar günü hafta tatili olma zorunluluğu yoktur.

     Saygılarımızla…

 13. serkan

  Anladım teşekkür ederim. Ben yüklenici bir firma adına devlet hastanesinde ekip sorumlusu olarak çalışıyorum. Muhtemelen bahsettiğiniz mevzuata tabiyim.

  1. admin Yazar

   Serkan bey, genel çalışma hükümleri sizin için geçerlidir.

   Saygılarımızla…

 14. İrfan BİÇER

  2010 yılında diyabete bağlı yaralardan dolayı sol diz altında kesilmesi sonucu engelliyim. Orman İşletme Müdürlüğü emrinde Telefon ve Telsiz servisinde görevliyim. İlk zamanlar 08:00 / 16:00 nöbeti tutyordum. Fakat son 2 aydır 16:00 / 24:00 nöbetide yazılmakta ve ayrıca mesela cumartesi gecesi 16:00/24:00 nöbetim olduğu halde pazar sabahı 08:00 / 16:00 nöbeti yazılıyor. aracımda olmadığı halde bu şekilde muameleye tabi tutuluyorum. yine diyabet hastası olmamdan dolaysıda ağır % 60 dereceli engelliyim. Bu sorunumla ilgili bir yasal düzenleme varmı. Var ise bana kanun ve maddeleriyle yardımcı olurmusunuz….

  1. admin Yazar

   Sayın İrfan bey,

   Vardiya değişimleri arasında kesintisiz 11 saat dinlendirilmeniz gerekiyor. Yani 24.00’da biten gece vardiyanızın hemen ertesi günü sabah 08.00’da iş başı yapmanız Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği’nin 9. Maddesi’ne göre uygun değildir. Bu konuda yazılı olarak değişiklik talebinde bulunmanızı ve bu talebiniz dikkate alınmaz gereği yapılmazsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 170 numaralı telefonundan durumunuzu bakanlığa bildirmenizi tavsiye ederiz.

   Diğer yandan http://bit.ly/1eVsCSz adresinden ulaşabileceğiniz Engelli çalışanlarla ilgili yönetmelik dışında ayrıca diyabetli çalışanlar için hazırlanmış bir yönetmelik bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 15. murat tunç

  ben özel bir şirkette ara sıra gece vardiyası yanıi gece 11 sabah 7 Çalışıyorum. fakat aynı gün 11 saati tamamlatıp akşam 6 da tekrar çağırıyorlar .aynı günde iki mesaiyi bir arada yapmak yasalmı

  1. admin Yazar

   Merhaba Murat bey,

   Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince vardiya değişimleri arasında kesintisiz olarak 11 saat işvereniniz tarafından dinlendirilmeniz gerekmektedir. Buna göre söylediğiniz çalışma şekli ilgili yönetmeliğe uygun değildir. Bu konuda işvereninizi yazılı olarak uyarmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

   1. murat tunç

    hayır anlamadınız sorumu 11 saat dinlendiriliyoruz zaten fakat aynı gün bitmeden 11 saat sonra tekrar akşam 6 da iş başı yaptırıp gece 11 de paydos ettiriyor yani 1 gün içinde 2 kez mesai yapmış oluyoruz. gece çalışıp sabah 7 de çıktıktan sonra o gün izinli olmam gerekmezmi.

    bir sorumm daha olacak. bizler akşam vardiyasında 15:00-23:00 olarak çalıştırılıyoruz. sabah vardiyası da 07:00-15:00.şirket bizi en fazla kaç gün arka arkaya akşam vardiyasın da çalıştırabir.

    bir sorum daha olacak. ben evliyim ve çocuğum var herzaman olmamakla beraber bir ay içerisinde yaklaşık 7-8 gece kadar gece vardiyası yazılıyor. eğer istersek gelmeyebilirmiyiz.

    1. admin Yazar

     Murat Bey,

     1-Kusura bakmayınız günün yorgunluğuyla sorunuzu eksik anlamışım. 11 saat kesintisiz dinlendiriliyorsanız vardiya değişimi yasaya uygundur. Ancak haftalık 45 saatlik çalışmanın üzeri fazla mesaiye girer ve işveren sizi haftada 45 saat üzerinde çalışmaya zorlayamaz ve siz haftada 45 saatin üzerinde çalışmayı kabul ederseniz fazla mesai ücreti alma hakkınız doğar.

     2-Haftalık 45 saat çalışmayı işveren istediği şekilde ayarlayabilir, yasal bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani işveren sizi sürekli olarak aynı vardiyada tutabilir.

     3-İşe gitmeme durumlarında iş vereninizden izin almazsanız işvereninizin hakkınızda yazılı uyarı, yevmiye cezası ya da 2 iş günü peşi peşine izinsiz ve raporsuz işe gitmemeniz durumunda tazminatsız işten çıkarma hakları vardır. Bu sebeple iş vereninizden izin alarak işe gitmemezlik yapmanızı tavsiye ederiz.

     Saygılarımla…

 16. can can

  10 yildir 5+2 seklinde 2 posta olarak calisiyorduk simdi 6+1 cakismamiz isteniyor ama biz istemiyoruz. Bu kanuni mi ne yapmamiz lazim.

  Ayrica hic gece vardiyasi tutmadik bu 10 yilda simdi gece vardiyayi da tutuyoruz kimse istemiyor yeni vardiya sistemini ev ile ilgilenecek zaman kalmiyo yardim lütfen

  1. admin Yazar

   Sayın Can bey,

   Öncelikle vardiyaların çalışma saatlerini ve çalıştığınız sektörle yaptığınız işi açıkça yazarsanız size daha iyi yardımcı olabileceğimizi belirtmek isterim. Diğer yandan çalışanın sağlık açısından bir engeli yoksa işveren mevzuata uygun olacak şekilde çalışanlarından istediği vardiyada çalışmasını talep etmekte özgürdür. Gece vardiyasında çalışmanızı sağlık raporuyla belgelemediğiniz sürece işverenle iletişim kurarak size anlayış göstermesini sağlamak durumundasınız.

   Saygılarımızla…

 17. can can

  Sevgili hocam yorum ve alâka icin cok tesekkur ederim .bwlediye sirketinde metro toplu tasimaciligi uzerine calisiyoz Onceleri 5 gun 05.30 15.00 2 gun izin 15.00 24.30 olarak calisiyorduk simdi 07.00…. 15.00. Ve 15.00 …23.00 olarak ve dönüşümlü de gece 23.00 07.00 calisiyoruz. Bu 2 gun izin yerine 1 gun izin yapmamiza neden oluyor . Isyeri calisma kosullarind a degisikligi istedigi gibi yaparmi bu calisma aartlarina itiraz edilebilirmi 10 sene ayni sistemde calisma varken. Sadece yeni personel almamk icin bunu yapiyolar nasil yol izleyelim ve tabi eskilerin maasi arttigi icin gitsin ki ucuz isci alalim zihniyeti de var tavsiyeniz nedir cok tesekkurler

  1. admin Yazar

   Can bey,

   Mevzuata göre vardiya çalışma saatlerinizin haftalık 45 saati geçmiyor olması sebebiyle uygulama doğrudur. Gece vardiyasında çalışmak istemiyorsanız bir şekilde sağlık raporu alarak ya da belediyedeki sorumlu amirinize durumunuzu anlatarak sorunuzu çözmek durumundasınız. Eğer sendikalı çalışansanız şahsi durumunuzla ilgili olarak sendikanızla da iletişime geçebilirsiniz. Ancak söylediğim gibi mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

   Saygılarımla…

 18. ünal

  slm vardiyalı çalışmaktayım haftanın 6 gününü çalışıyorum 1 gün izin kullanıyorum yalız günde 10 saat çalışıyorum normalmi önceden 8 saat çalışıyorduk mesai falan almıyoruz işveren in fazla çalıştırmaya yetkisi varmı yorum bekliyorum saygılar

  1. admin Yazar

   Merhaba Ünal bey,

   Yemek ve varsa çay molalarını çıktıktan sonra kalan günlük çalışma saatinizi haftalık çalışma gününüzle çarptığınızda eğer 45 saati geçiyorsa fazlası fazla mesai ücreti gerektirir. 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince işvereniniz sizi idari personel olmadığınız sürece normal aylık ücretinizle haftada 45 saatten fazla çalıştıramaz. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar maaş bordronuzda ayrıyeten belirtilmelidir. Eğer haftalık 45 saatten fazla çalıştırıldığınızı belgeleyebilirseniz ve fazla mesai ücreti almıyorsanız işvereninizi yazılı olarak uyardıktan sonra iş mahkemesinden hak talebinde bulunabilirsiniz.

   Saygılarımla…

 19. Fuat

  Merhaba, şirketimizde mayıs ayından beri vardiyalı çalışma uygulanmakta.. Daha önce sadece 9-6 çalışılıyordu. Sözleşmemde de (1,5 yıl önce düzenlenmişti) vardiyalı çalışmaya dair bir madde yok. Yalnızca fazla mesai ile ilgili madde var. Vardiyalı çalışma saatleri ( 1.vardiya 09:00-18:00) (2.vardiya 15:30-24:00) mesai maddesi altında değerlendirilebilir mi ? Şu anda bu sözleşmeyle şirketin vardiya sistemine geçmesi yasal mı? Çalışan bu durumda şirkete dava açabilir mi? Teşekkürler..

  1. admin Yazar

   Merhaba Fuat bey,

   Sözleşme odaklı olarak sorduğunuz sorunuzu net olarak yanıtlayabilmem için sözleşmeyi görmem gerekir. Ancak genel mevzuat hükümleri gereğince vardiya çalışma saatlerinde yasal açıdan problem görünmüyor. Sözleşmeniz içerisinde vardiyalı çalışmayacağınızı belirten ya da işvereninizin sizden vardiyalı çalışmanızı istemeyeceğini taahhüt eden bir madde olup olmamasına göre dava hakkınız doğabilir. Ancak genel hükümler çerçevesinde imzalanmış genel bir iş sözleşmesi ise dava açsanız bile çalışma saatleri yasal yönden sıkıntı doğurmadığı için bir sonuç alamazsınız.

   Bu cevaplarımı haftalık mesai saatinizin 45 saati geçmediğini varsayarak verdim çünkü haftada kaç gün çalıştığınız konusunda bilgim yok. Eğer varsa ara dinlenmeler ve yemek molaları çıktıktan sonra haftalık çalışma saatiniz 45 saati geçiyorsa, iş vereninizden fazla mesailerinizin bedelini yazılı olarak açıkça talep edin. Sonuç alamazsanız fazla mesai ücretlerinizi alabilmek için iş vereninizi dava ederek hak talebinde bulunabilirsiniz.

   Saygılarımla…

 20. SİNAN

  mrb.
  vard. çalışıyorum mesai ücreti istemiyorum resmi veya dini bayramda vardiyalı çalışanların izin hk varmıdır.
  izin kullanırsam yasal olarak yıllık izin mi yazmam gerekir yoksa normal bayram iznimi sayılır
  tşk.ederim
  iyi çalışmalar.

  1. admin Yazar

   Merhaba Sinan bey,

   Resmi olarak tatil olarak belirlenmiş günlerde çalışılması halinde 4857 sayılı iş kanunu hükümlerince işveren 2 yevmiye vererek işçisini çalıştırabilir. Ancak çalışan istemezse çalışmaz ve işveren resmi tatil günlerinde çalışmadığı için yasal yönden çalışanına hiç bir şey diyemez. Ancak karşılıklı iş ahlakı gereğince şirkette iş varken çalışan işe gidip çalışır, işveren de iki yevmiye fazla mesaisini verir yani usul böyledir.

   Bayram tatili resmi tatildir. Özel izinli ve yönetmeliği olan (sağlık personeli veya güvenlik personeli vb.) sektörlerden birinde çalışmıyorsanız Bayram tatilinin takvimde kırmızı olarak görünen günlerinde işe gitmemeniz durumunda işvereninizin yevmiyenizden ya da yıllık izninizden kesme hakkı yoktur. Resmi tatil yasalarca tanınmış bir haktır ve hiç bir kişi ve kurum yasaların üzerinde değildir.

   4857 Sayılı İş Kanunu’nda ilgili madde

   Genel tatil ücreti
   Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
   Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

   Durum bu şekildedir.

   Saygılarımla…

 21. zahide

  Merhaba ben vardiyalı bir iş yerinde çalışıyorum ve 8 ayda sadece 2 defa gündüz vardiyasında çalıştım bunun dışında vardiyamın en erken bittiği saat 22:00 sizce bu yasalmı ve bu konuyla ilgili ne yapabilirim ve ben part time çalışıyorum kısmı süreli çalışmalarda mesai yaptırılabiliyormu

  1. admin Yazar

   Zahide hanım,

   Vardiya saatlerini ve çalıştığınız sektörü yazmamış olmanızdan dolayı çok az bilgi verebileceğim. Gece vardiyasında çalışmaya engel bir sağlık probleminiz olmadığı sürece iş vereniniz yönetmeliğe uygun olacak şekilde sizi sürekli gece vardiyasında tutabilir. Part time yani kısmî süreli çalışmalarda ise iş sözleşmenizin hükümlerine bağlı olmakla birlikte 4857 sayılı iş kanunu ve Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine aykırı olamaz. Yani gece vardiyası günde net 7,5 saatten fazla olamaz ve vardiya değişimlerinde kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeniz şarttır. Daha detaylı yardımcı olabilmem için vardiya saatleri ile iş sektörünüzü net olarak bilmem gerekiyor.

   Saygılarımla…

   1. zahide

    Merhaba çağrı merkezinde çalışıyorum 5.5 saat part çalışıyorum 7/24 hizmet veren bir birimiz ve sürekli akşam vardiyasında çalışıyorum en erken çalıştığım vardiya 16:30 22:00 arası bu benim isteğim doğrultusunda değil ve vardiya değişikliği yapmamızada izin vermiyorlar kısıtlıyorlar ve zorunlu mesai yaptırıyorlar günlük 11 saat bile vardiya yazabiliyorlar

    1. admin Yazar

     Merhaba Zahide hanım,

     Yarı zamanlı yani part-time işlerde haftalık çalışma saati 30 saati geçtiğinde fazla mesai kapsamındadır. 11 saat vardiya yazılması gün içerisinde olduğunda yasal yönden sıkıntı doğurmaz ancak 20.00 dan sonra işvereniniz sizi net 7,5 saatten fazla çalıştıramaz. Eğer hafta tatiliniz 1 gün ise 5,5*6 = 33 saat haftada çalışmaktasınız ve haftada 3 saat ayda 12 saat fazla mesai ücreti hakkınız doğmaktadır.

     11 saat vardiya gündüz olduğu zaman yıllık 270 saati geçmeyecek şekilde günlük en fazla üç saat fazla mesai olmak kaydıyla yasal açıdan uygundur. Gece vardiyasında 11 saat kalınıyor ise bu 11 saatlik çalışmanın 7,5 saatten fazlası 20.00-06.00 arasına gelmesi halinde mevzuata aykırı olur, çalışanın işverenine yönelik önce yazılı uyarı sonra da gereği yapılmaması durumunda işverenini dava etme hakkı doğar. Mevzuata aykırı olmayan durumlar iş verenin inisiyatifine bırakılmış olmakla birlikte çalışanların da uygun görmediği şartlarda çalışmama hakkı her zaman saklıdır.

     Ayrıca çağrı merkezleri ile ilgili olarak şu linkteki dokümanı incelemenizi tavsiye ederim.

     Saygılarımla…

     1. zahide

      7/24 hizmet veren bir işyerinde (yani çağrı merkezinde) bizim isteğimiz olmadan aylarca gece vardiyası yazılabilirmi iş yerimizdeki bazı sorunlardan kaynaklı bu bilerek yapılıyor bazı çalışanlara.Gündüz vardiyasında olanlarla da vardiya değişikliğimize izin vermiyorlar bunun için yapılacak herhangi bir şey varmıdır

     2. admin Yazar

      Merhaba Zahide hanım,

      İş yerinizde çalışan ayrımcılığı ya da çalışanların bazılarına psikolojik baskı ve yıldırma amacıyla bariz şekilde kasıtlı bir uygulama varsa ve mahkemede ispatlama imkanınız varsa mobbing kapsamında işvereninizi mahkemeye vermeniz mümkün. Ancak vardiya saatleri ve vardiya değişimleriyle ilgili uygulamalar yönetmeliğe uygun ise vardiya ile ilgili yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü mevzuatta vardiyada çalışacak çalışanlarla ilgili bir ölçü getirilmiyor. Sadece gece vardiyası için sağlık problemi olanların çalıştırılması engelleniyor. Bunun dışında işveren istediği çalışanını istediği vardiyada çalıştırma hakkına sahiptir. Ayrıyeten gebelik ve emzirme gibi durumlarda çalışanların hakkı mevzuat ile korunmaktadır.

      Saygılarımla…

 22. Yalçın

  Merhaba , bir sitede danışma /güvenlik olarak çalışıyorum.. vardiya sistemi biraz farklı… bugun 08 .00 – 20.00 arası çalışırsam , yarın gece 20.00 den ertesi sabah 08.00 vardiyasına geliyorum..ondan sonraki gecede 22.00 -08.00 vardiyası..ondan sonra tekrar 08.00 20.00 vardiyası…. biraz karışık ama özetinde 2 gece bir gündüz .. gündüz ve ilk gece 12 saat , 2.gece 10 saat çalışıyoruz..vardiya dönüşümleri dışında izinimiz yada hafta tatilimiz yok..günde 12 saat çalıştığımızda 8 saatten sonrası fazla mesai filanda ödemiyor..yasal olarak hakkımız nedir? ..bu bayramda da aralıksız çalışıyoruz mesai yok! vardiya dönüşümleri ni hafta tatili olarak gösterme hakkı var mıdır?…bir de site yönetimi veriyor maaşımızı..AGİ vermiyorlar , muaf olduklarını söylüyorlar , doğru mudur?

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Yalçın,

   Normalde gece vardiyası en fazla 11 saat olarak uygulanabilir. Ancak çalışma arasında çay yemek gibi mola saatleri varsa bunlar çıkınca 12 saatlik çalışma saatiniz net 11 saate veya altına düşüyorsa çalışma saatleriniz yasaya uygundur. Diğer yandan haftalık toplam çalışma saatinizin 45 saati geçmesi durumunda fazla mesai hakkınız bulunmaktadır.

   Asgari geçim indirimi ile ilgili olarak da size ödenen ücretten gelir vergisi kesintisi yapılıyorsa yani diğer deyişle dernek her ay maaşınızdan vergi kesintisi (stopaj) yapıp muhtasar beyanname veriyor ise siz de Asgari Geçim İndiriminden yararlanabilirsiniz. Site yönetiminin vergiden muaf olması ile sizin durumunuzun ilgisi bulunmamaktadır.

   Saygılarımla…

 23. gamze

  Merhaba,

  ben çağrı merkezinde vardiyalı olarak çalışıyorum.Sorum şu ; resmi tatil 9 gün olarak belirlendiğinde bize sadece bayram günleri için fazla mesai ücreti ödeniyor.9 günlük mesai mi almamız gerekir yoksa bayram günlerinden hangi günde çalışıyorsak o günleri mi?

  ikinci sorum ise, resmi tatil gününde çalışıyorsak günlük ücretimiz 10 tl iken bize yatırılması gereken 20 tl midir , yoksa çift yevmiye olduğunden 30 tl mi?

  teşekkür ediyorum.

  1. admin Yazar

   Merhaba Gamze hanım,

   1- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. Maddesi şöyle der:

   MADDE 47. – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

   Buna göre kanunda belirtilen Kurban Bayramı tatili 4,5 gündür. Bu günlere denk gelen günler için %100 oranında artırılmış fazla mesai ücreti almalısınız. Ayrıca her haftanın Pazar günü de resmi tatil günü olarak kabul edilmiştir. Yani pazar günlerini de hesaba katabilirsiniz.

   2- Yukarıya alıntıladığım Madde 47 net bir şekilde tatil yapmayarak çalışırlarsa “ayrıca” çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir Yani normalde 10 TL ise bir gün daha ilave edilerek 20 TL ödenmesi gerekir.

   Saygılarımla…

   1. gamze

    tekrar merhaba,

    yanıtınız için çok teşekkür ederim ancak yanıtınız kafamda bir soru daha oluşturdu:)
    ‘Ayrıca her haftanın Pazar günü de resmi tatil günü olarak kabul edilmiştir. Yani pazar günlerini de hesaba katabilirsiniz.’ demişsiniz. bu durumda pazar günü bayram gibi resmi tatiller olmadığında bile resmi tatildir .eğer ki ben haftalık vardiyamda pazar günü çalışıyorsam bunun için mesai talep etme hakkım mı olur?

    1. admin Yazar

     Merhaba Gamze hanım,

     İşvereniniz size hafta tatili olarak başka bir gün belirlememişse ve haftalık 45 saatten fazla çalışıyorsanız fazla mesai talep edebilirsiniz. Çünkü haftalık 45 saat hangi gün olursa olsun normal mesai saatidir.

     Saygılarımla…

 24. cennet

  cagrı merkezınde calısıyorum bayram tatılınde yada resmı tatıllerde calısmam gerekırken ben çalışmak ıstemedıgımı belırtsem ve o resmı tatıl gunlerınde ızın vermedıklerı halde ıse gıtmeme gıbı bır hakkım varmıdır? vardıyalı sıstem oldugu ıcın pazar gunlerıde calısıyoruz pazar gunlerı mesaı olarak verılmıyor her zaman net olarak 804 tl yatıyor asgarı ucret bu ne kadar dogrudur bılgılendırebılırmısınz? ılgınız ıçın sımdıden tesekkurler..

  1. admin Yazar

   Sayın Cennet,

   İlgili 4857 sayılı İş Kanunu’nun maddeleri aşağıdaki gibidir:

   MADDE 41. – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

   Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
   Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

   Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

   İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

   63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

   Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

   Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

   Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

   MADDE 42. – Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.
   Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

   MADDE 43. – Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.
   Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

   Yukarıda koyu olarak belirttiğim cümlede geçen 63. Madde ise şöyle demektedir:

   MADDE 63. – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

   Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

   Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

   Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

   Yukarıda gönderme yapılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ndeki sorunuzla ilgili madde de şu şekildedir:

   Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı
   Madde 9Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

   Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

   Sonuç olarak:

   1- Eğer iş sözleşmesinde veya ayrıyeten başka bir formda vardiyalı çalışabileceğinize veya fazla mesai yapabileceğinize dair onay vermişseniz fazla mesai yapıldığında işe gitmek durumundasınız. Eğer onay vermemişseniz gitmeme hakkınız saklıdır çünkü işvereniniz sizin onayınızı almadan size fazla mesai yaptıramaz.

   2- Haftalık çalışma saatiniz (molalar çıkılarak hesaplandığında) 45 saati aşıyorsa fazla mesai ücreti almanız gerekmektedir. Haftalık çalışma saatini hesaplarken aynı haftanın Pazartesi günü 00.00 dan Pazar günü 23.59’a kadar olan çalışma saatinizi molaları çıkartarak hesaplamanız gerekmektedir.

   Saygılarımla…

 25. Armağan Barutçu

  Merhaba ben 12 saat üzerinden iki gün gündüz iki gün gece çalışıyorum. ikinci gece nöbetimden çıktığım gün ve ertesi günü izinli geçiriyorum. Çalıştığım kurum her işe geldiğim güne 3 saat fazla çalışma mesai yazdırıyor. yani ortalama ayda 60 saat mesai veriyoruz fakat resmi tatiller olan örneğin geçtiğimiz kurban bayramı boyunca çalışmış olduğumuzda kurum bize yinede fazla çalışma olarak ödeme yapıyor. Bu konudaki kurumun uygulaması doğrumu yanlışmı?

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Barutçu,

   Yukarıda sayın Cennet’e verdiğim cevapta ilgili kanun maddeleri bulunmaktadır. Ek olarak yıllık 270 saatten fazla mesai yapmanız veya işvereninizin size yıllık 270 saatten fazla mesai yaptırması yasalara uygun değildir. Bahsettiğiniz 12 saat net çalışma süresi ise yani yemek molası vb. molalar çıkınca gece çalışmalarında 11 saatten fazla çalışmanız yasaya uygun değildir. Resmi tatillerde çalışmanız halinde 2 yevmiye almanız gerekmektedir.

   Saygılarımla…

 26. Hüseyin

  Merhabalar,

  Bir fabrikada 2 vardiya olarak çalışmaktayım.Gündüz 5 gün sabah 09:00 ve 18:30 arası çalışmaktayım.Haftasonu da cumartesi günü sabah 09:00 ve öğlen 13:00 olarak çalışmaktayım.

  Akşam ise 21:00 ile 08:00 arası çalışmaktayım.Akşam vardiyası 11 saat yapıyor.Bu kadar çalışmak beni bedenen ve ruhen bozuyor.Bu kadar çalıştırmak yasal mı ? Teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Hüseyin bey,

   Gece vardiyasının yasal normal mesai süresi 7,5 saat olup fazla mesai ile en fazla 11 saat olabilir. Yani yasal yönden bir sıkıntı görünmemektedir. Diğer yandan yemek ve çay molalarınızın toplam süresi eğer 1,5 saat ise haftalık çalışma süreniz 45 saat olup bu konuda da yasal yönden problem görünmemektedir. Eğer gece vardiyasında çalışmaya engel bir sağlık durumunuz söz konusu ise hekim raporu ile belgeleyerek iş vereninizden bu konuda yazılı izin talep ederek gece vardiyasında çalışmayabilirsiniz.

   Saygılarımla…

   1. Hüseyin

    Teşekkür ederim cevabınız için.
    Hekim raporunu işverenin kabul etmeme gibi bir durumu var mı ? Varsa işi bırakmak zorundayım o halde.

    İşe başlayalı 1 ayı geçti.1 aylık tazminat diye bir şey olabilir mi ? İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.

    1. admin Yazar

     Hüseyin bey,

     İşvereninizin raporlu mazeretinizin gereğini yapmaması durumunda haklı istifa nedeniniz doğar. Dolayısıyla istifa ederek tazminat haklarınızı talep etme hakkınız olur. Bununla birlikte gece vardiyasında çalışmanıza sağlık durumunuzun elverişli olmadığını belgeleyen bir rapor için bildiğim kadarıyla heyet raporu gerekmektedir. Raporla ilgili teferruatı araştırmanızı tavsiye ederim. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı danışma hattı olan 170 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

     1 ay için tazminat olmaz.

     Saygılarımla…

 27. idris

  Merhaba kolay gelsin şimdi mevzuatları okudum burda vardıyalı çalışan işyerlerinde işveren en fazla 2 hafta aynı vardıyada çalıştırabilir yazıyordu daha sonra gündüz vardıyası yazma zorunlulugu varmıdır neredeyse 1 aydır gece vardıyasındayım bunun haricinde doktorda rapor alırsak bu heyet mi olması lazım yoksa saglıık ocagında ki aile hekimi yeterli mi
  birde işyerini nereye şikayet edebiliriz

  1. admin Yazar

   Merhaba İdris bey,

   İşverenin bir vardiyada çalışanını çalıştırabileceği süre sınırını iki hafta olarak nereden okuduğunuzu bilemiyoruz ancak ilgili yönetmelik maddesi yani yukarıdaki 8. madde şu şekildedir:

   İşçi Postalarının Değişme Süresi

   Madde 8 — Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

   Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

   İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

   Yani sizin bahsettiğiniz iki hafta süresi tavsiye niteliğinde olarak mevzuatta bulunmakta ve bağlayıcı zorunluluk taşımamaktadır. İşyeri hekiminin ya da devlet hastanelerinden heyet raporunun alınması durumunda işvereninizden yazılı olarak gece vardiyasında çalışamayacağınızı raporunuzu da ekleyerek bildirmeli ve gereğinin yapılmaması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak bildirebilir ya da bakanlığın resmi iletişim hattı olan 170 numaralı telefonla iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 28. GÖKHAN ÖZBAY

  ben özel bir şirkette vardiyalı çalışıyorum vardiyam kurban bayramının 3. ve 4. gününe gündüz olarak denk geldi. 3.günü eşim doğum yaptı. 3.gününden itibaren babalık iznimi kullandım.kafama takılan resmi tatil olmasına rağmen bu tür izinler resmi tatilde düşermi

  1. admin Yazar

   Sayın Özbay,

   Babalık doğum izni 657’ye tabi memur personel için 10 gün iken yasada özel sektör için bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla eğer iş sözleşmenizde bu konuyla ilgili bir madde yok ise resmi tatile denk gelen günler hariç kalan günleri yıllık izin hakkınızdan ya da maaşınızdan kesmek işvereninizin inisiyatifine bırakılmıştır. Resmi tatillerde çalışma yapmak fazla mesaiye girdiğinden dolayı bugünlerin ücretini işvereninizin maaşınızdan kesmesi durumunda 170 numaralı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hattını arayarak bilgi talebinde bulununuz.

   Saygılarımızla…

 29. Ali Aktaş

  merhaba ben gıda üretiminde özel sektörde çalışan bir işçiyim 17 yıldır bu firmada 3 vardiyalı olarak çalışıyorum mesai durumlarında 12/12 çalışıyoruz ve yarım saat yemek ve 15 dk kahvaltı molası bulunmaktadır bu durumda 4 saat mesai ücreti alıyoruz gece çalışmalarında ek gece yıpranma ücreti hakkımız bulunuyor mu ?
  ben burada işe başladığımda sağlık proplemim yoktu ama şuan bu iş yerindeki eski çalışma şartlarından dolayı 3 adet bel fıtığı,boyun ,fıtığı ve kulaklarda solda 55 sağda 45 dp işitme kaybım bulunmaktadır 10 ay sonrada emekli oluyorum bu sorunlardan dolayı işvereden bir hak talebim olabilirmi olursa nelerdir
  bilğiliendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Aktaş,

   1- Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği kapsamında normal gece çalışması 7.5 saati, fazla mesaili gece çalışması 11 saati geçemez. Sizin belirttiğiniz saatlere göre mesai yaptığınızda 15 dk. fazla çalışmış olduğunuz için bu tarz mesai mevzuatın dışına çıktığı için işverene durumu yazılı olarak iletmeli ve gereğinin yapılmasını talep etmelisiniz. Gereğinin yapılmaması durumunda ise Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’na şikayet dilekçesi verebilir, bunun için gerekli formaliteyi de 170 numaralı bakanlık danışma hattından öğrenebilirsiniz.

   Ek gece yıpranma ücreti şeklinde bir uygulama hakkında mevzuatta bir husus bulunmamaktadır. Bu konuda sendikalı çalışanlar yıpranma zammı diye bir maddeyi iş sözleşmesine ekleterek iş verenden talep ettikleri bilinen husus olmakla birlikte sizin iş sözleşmenizde buna ilişkin bir madde bulunmuyorsa malesef bu konuda hak talebinde bulunamazsınız.

   2- Belirttiğiniz rahatsızlıklarla ilgili olarak SGK resmi web sitesinde şu bilgiler yer almaktadır. Sorunuza cevap teşkil edeceğine inanıyoruz:

   Meslek Hastalığı

   – Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

   Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı?

   – İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

   Yükümlülük Süresi:

   – Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder.

   Maruziyet Süresi:

   – Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi ifade eder.
   – Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

   Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Meslek Hastalığı Dosyasında;

   – İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,
   – Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri,
   – Kurumumuz adına, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı T.C. Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,
   – İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile, yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
   – İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri,
   – Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıdır.

   Saygılarımızla…

 30. ibrahim

  hocam iyi günler ben bir konuyu öğrenmek istiyorum ben devlet yurdunda ö.g.görevlisiydim vardiyalı bir sistemde çalışıyorum vardiyam şöyle :
  *pazar : 07-15 *pazartesi :07-15
  salı:15-23 carsamba:15-23
  *perşembe:23-07 *cuma:23-07 cumartesi tatil *pazar : 07-15 diye devam ediyor
  cuma günü geceden çıktım yani cumartesi sabah 07 de nöbetim bitti ama cumartesi benim izinli günüm pazarteside 07-15 e devam bu yasalmıdır.

  1. admin Yazar

   Merhaba İbrahim bey,

   1- Her gün için 1 saat yemek molası veriyorsanız 7*6=42, 0.5 saat yemek molası veriyorsanız 7.5*6=45 saat eder ikisi de yasaya uygun olur. Yemek molası vermeden çalışıyorsanız yani molasızsa verdiğiniz bu saatler 8*6=48 yapar ve yasada belirtilen haftalık 45 saatlik normal mesai saatini geçer ve haftalık 3 saat fazla mesai ücreti almanız gerekir.

   2- Vardiya değişimlerinde kesintisiz en az 11 saat dinlenme süresi verilmesi gerekiyor yasaya göre, size vardiya değişimlerinde 24 saat kesintisiz dinlenme veriliyor ki bu hayli uygun bir durum.

   Yani belirttiğiniz vardiya sistemi yasaya uygundur. Tabi günlük en az yarım saat mola veriyorsanız ya da molasız çalışıyorsanız haftalık 3 saat fazla mesai ücreti almanız kaydıyla…

   Saygılarımızla…

 31. burak

  Iyi gunler ben istanbulda deniz de bir sirkette tekne kaptani olarak gorev yapiyorum.24 saat ben ve bir gemici calisiyorum ve 24 saat dinleniyorum.24 luk 2 vardiya var.gece gunduz her an is olabiliyor.bos zamanlarda koltukta yatiyoruz.haftalik iste gecirdigim sure 84 saat oluyor.yolda ise gitmek icin harcadigim sure cabasi.haklarim nelerdir.

  1. admin Yazar

   Merhaba Burak bey,

   Gemide çalışanları hakkında Deniz İş Kanunu geçerli olmakla birlikte bu konu uzmanlık alanımızın dışında kalmaktadır. Bununla birlikte buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz makalenin sorunuza cevap olacağına inanıyoruz.

   Saygılarımızla…

 32. ayşe

  ben gıda sektöründe 22.45-06.45 06.45-14.45 14.45-22.45 3 vardiyalı 30 dk yemek ve 30 dk çay molası olan bir iş yerinde 6 iş günü çalışmaktayım fabrika tatil günü pazar günü fakat işlerin yoğunluğu nedeniyle tatil günü olan pazar günüde fabrikaya gelmem söyleniyor sorum şöyle cumartesiye kadar 14.45 22.45 olarak 6 gün çalıştım pazar yani tatil gününde 06.45 14.45 gelmem gerekiyor arada 8 saat var yada 22.45 06.45 çalıştığımda yine 6 gün 7.gün pazar olan tatil günümde 14.45 22.45 gelmem isteniyor arada dinlenmem için sadece 8 saat kalıyor toplu iş sözleşmesinde 270 saat mesaili çalısırız diye bir ibare var iş yerinin bu çalışma sekli doğrumu değilse ne yapabilirim teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Ayşe hanım,

   1- 22.45-06.45 arası olan vardiya dışındaki vardiyalar yasaya göre gece vardiyası değildir. Sadece bu vardiyadan başka bir vardiyaya geçmeniz durumunda 11 saat kesintisiz dinlendirilmeniz gerekmektedir. Eğer bu sağlanmıyorsa bu konuda işvereninizi yazılı olarak uyararak gereği yapılmaması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak şikayette bulunabilirsiniz.

   2- Haftalık normal mesai saati 45 saattir. Bunun fazlası fazla mesaiye girer. Günde 3 saatten fazla ve yılda 270 saatten fazla mesai yapılması mevzuata aykırıdır. Toplu veya özel iş sözleşmesi kanunlara aykırı olamaz. Bu duruma aykırı bir uygulama size yaptırılıyorsa bu konuda işvereninizi yazılı olarak uyararak gereği yapılmaması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak şikayette bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 33. ayşe

  ilginize teşekkürler şimdi sıkıntı şuydu vardiya dönüşleri arasında 8 saat kalıyor bu dönüş bizim tatil günlerimizde oluyor fakat yoğunluktan tatil günlerimizdede gelmemiz söyleniyor budurumun yasak olduğunu yazılı olarak işyerine söylemeden çalışma bakanlığına direk şikayet etsek sonuç alırmıyız teşekkürler

  birde şunu eklemek istiyorum sadece geceden gündüz vardiyasına gecerkenmi 11 saat dinlenme şartı var veya herhangibir vardiya değişimi icinde 11 saat dinlenme şartmıdır teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Ayşe hanım,

   3 vardiya sisteminde gece vardiyası olan vardiya sadece 22.00-06.00 arasına çoğunluğu denk gelen vardiyadır. Kesintisiz 11 saat dinlenme süresinin gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçişte uygulanması zorunludur. Ancak bu 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresini haftada 24 saat olan hafta tatiline dahil etmek iş verenin tasarrufuna bırakılmıştır. Diğer yandan hukukta en az esas kadar usul de önemlidir. Ayrıca mahkeme süreçleri ikili anlaşmalardan daha uzun soluklu ve daha yorucudur. İşvereninize yazılı olarak konu hakkındaki talebinizi bildirir ve yazılı cevap isterseniz konuyla ilgili olarak bakanlığa şikayette bulunduğunuzda şikayetiniz daha güçlü ve daha etkili olacaktır. Ancak iş ahlakı gereği ilk önce işvereninizden talepte bulunmanız daha hoş olacaktır. Yoksa işverene haber vermeden de nesnel delilleriyle birlikte her zaman bakanlığa şikayette bulunabilirsiniz. Bununla birlikte tartışmaya kapalı bir şekilde varlığını delile dayandırarak ispatlayabileceğiniz konularda bakanlığa şikayette bulunmanız isabetli olacaktır.

   Sanırım 11 saat kesintisiz dinlenme süresi ile ilgili yönetmelik maddesini buraya alıntılamamız konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

   İşçi Postalarının Değişme Süresi

   Madde 8 — Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

   Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

   İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

   Posta Değişiminde Dinlenme Süresi

   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

   Gördüğünüz gibi 11 saat dinlenme süresi yalnızca gece ve gündüz postaları arasındaki değişim için söz konusudur. Diğer yandan hafta tatiliniz resmi tatil sayılır. Hafta tatilinizdeki çalışmanız da eklendiğinde haftalık çalışma saatiniz 45 saati geçiyorsa, geçen kısım için normal saat ücretinizin iki katı ücret almanız gerekir.

   Saygılarımızla…

 34. ayşe

  merhaba şöyle bir sorum daha olucak akşam 7 sabah 7 vardiyası işkanuna göre yasak gibi duruyor fakat iş veren illa böyle bir vardiyada calışım yapıcam derse ve bu saatler arasında 1 saat yemek 1 saat cay molası verırse haklı duruma gecermi yani kanunen yasal olurmu bu çalışma şekli teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Ayşe hanım,

   Gece vardiyası normal mesai ile 7,5 saati ve 3 saat fazla mesai ile 10,5 saati geçemez. 1 saat yemek molası ve yarım saat çay molası verilirse 19.00-07.00 vardiyası yasalara uygun hale gelir. Ancak bu durumda da tüm yıl boyunca sürekli olarak bu şekilde çalışılamaz. Çünkü fazla mesai süresi yıllık 270 saati geçemez.

   Saygılarımızla…

 35. osman kolsuz

  merhabalar hocam bende özel sektörde vardiyalı çalışıyorum vardiya dönüşümleri 8 saat ara ile oluyor yani pazar gecesi 24 08 çalışıp pazartesi sabahı çıkıp aynı gün 16 24 vardiyasına geliyoruz. iş yogunlugu nedeniyle bizleri 08 16 ve mesai olarak 24 de kadar çalışıp sabah 08 de tekrar geliyoruz. yasa 11 saat diyor ama bizim işyerinde sökmüyor bu yasa. bizlere 11 saatten az oldugu için diğer vardiyaya başlamamız herhangibir fazla ücret ödeme zorunluluğu çıkarmı +3 saat gibi yada 3 saatlik izin gibi ilginize şimdiden teşekkürler…..

  1. admin Yazar

   Merhaba Osman bey,

   1- 8 saatlik vardiya dönüşüm dinlenmesi yasaya uygun değildir. Haksızlığa uğruyorsunuz. İşvereninizi uyarma ve/veya şikayet etme hakkınız bulunmaktadır. Eğer devletin haberi olursa yasa her yerde söker. Siz çalışan olarak yasal haklarınıza sahip çıkmazsanız devletin yasası ne yapsın? Lütfen yetkili mercilere, yani bakanlığa durumu bildirin.

   2- Yasal uygunsuzluktan doğan fazla çalışma süreniz ayrı bir durumdur. Haftalık 45 saati aşan çalışmalardan fazla çalışmalarınızın tamamına fazla mesai ücreti almalısınız. Eğer haftada 1 gün olan resmi tatil gününüzde fazla mesai yapmışsanız normal ücretinizin iki katını, diğer günlerde ise 1.5 katını fazla mesai ücreti olarak alma hakkınız bulunmaktadır.

   Saygılarımızla…

 36. Hüseyin

  Merhaba osman bey

  2 vardiyali bir fabrikada çalışıyorum. 24 08 birinci vardiya 08 18 ikinici vardiya olarak.Fabrika hafta başı olarak yani 1.vardiya olarak pazar gecesi 24 de iş başı yapıp cumartesi sabahı saat 08 de vardiyayı tamamlıyoruz.İşveren bir süredir tatil günü olan günümüzde de bizi çalıştırıyor.Yani cumartesi gecesi 24 de işe gidip pazar sabahı 08 de çıkıyoruz.Ve pazartesi 08 de iş başı yapıyoruz . Gece vardiyası tatil gününde çalıştırılabilir mi ? Bu yaşadığımız olay yasal mıdır ? Bir de sene başında fazla mesailere geleceğim diye bir kağıt imzalamış olduğumuz halde mesai ye gelmez isek hakkımızda bununla ilgili yasal bir durum oluşur mu ? Çok teşekkür ederim

  1. admin Yazar

   Merhaba Hüseyin bey,

   Osman beye yönelttiğiniz sorunuza biz cevap verelim :)

   1- Resmi tatil günlerinde yapılan mesailer için gece vardiyası yapılabilir. Ve sizin verdiğiniz bilgilere göre pazar günü gece vardiyasına kalıp ertesi gün vardiya değiştirerek sabah 8’e kadar 24 saat kesintisiz dinlendiriliyorsunuz. Yani işvereniniz vardiyalı çalışma konusunda mevzuata uygun hareket etmektedir. Ancak yıllık fazla mesailerinizin toplamı 270 saati geçemez. Yani işvereniniz size yılda 270 saatten fazla mesai yaptıramaz.

   2- İş sözleşmesinin bağlayıcılığı vardır. Fazla mesailere geleceğinize dair işvereninize yazılı olarak söz vermişseniz, iş sözleşmesine uymayarak (yıllık 270 saati aşmamak kaydıyla) gitmediğiniz fazla mesailerinizi işvereniniz öne sürebilir ve iş hakkınızı tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak bunun için önce sizi iki kez yazılı olarak uyarması ve sizden yazılı savunma alması gerekir. Tabi bu konuda iş sözleşmenizde ilgili madde yoksa bu dediğimiz geçerlidir.

   Saygılarımızla…

 37. osman kolsuz

  merhabalar hocam sorumu yanıtlamışsınız öncelikle teşekkür ederim. fazla çalışmalarımızın karşılığını iş yerimizden alıyoruz fakat ilk sorumda söylediğim gibi iki vardiya dönüşümlerimiz ve mesai sonrası dönüşümlerimiz onbir saatten az oluyor. yasa onbir saat diyor biz ise sekiz saat sonra işe başlıyoruz aradaki üç saati işyerimizden talep etme hakkımız varmı. birde hocam ben 1997 yılından beridir bu şekilde çalışıyorum .malum özel sektör işten çıkarılma sonunda geriye dönük hak talep etme şansım varmıdır .saygılarımla iyi çalışmalar….

  1. admin Yazar

   Merhaba Osman bey,

   1- Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği gereğine göre gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçiş yaparken en az 11 saat kesintisiz dinlendirilmeniz şarttır. Eğer işvereniniz bu konuda yasalara uygun hareket etmiyorsa, işvereninizin ya da işveren vekilinin imzası bulunan bir vardiya tablosunu delil göstererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayette bulunursanız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli incelemeyi başlatacaktır.

   2- Gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçişte 3 saat az dinlendirilmenize bağlı olarak sağlık mağduriyetiniz var ve bu mağduriyetiniz ile mağduriyetin kaynağının vardiyalar arası yeterli süre dinlendirilmeme olduğunu raporla belgelendirirseniz mahkeme yoluyla işvereninizden hak talebinde bulunabilirsiniz. Ancak ülkemizde meslek hastalıklarına bile teşhis konma konusundaki sıkıntılar aşılamamışken açıkçası böyle bir raporu alma şansınızın yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz.

   Sonuç itibariyle ortada yasalara uygun olmayan bir durum var ise (tavsiyemiz öncelikle işverenden yazılı talepte bulunarak hakkın temin edilmesi olsa da) Bakanlığa belgeli olarak şikayetinizi bildirerek bu uygunsuzluğun giderilmesini sağlamaktır. Fazla mesai ile birlikte tüm çalışmalarınızın karşılığı olan ücretinizi alıyorsanız, bu usulsüzlükle ilgili olarak alacaklı duruma gelmeniz söz konusu değildir. Sadece varsa mağduriyetinizi belgeleyerek tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 38. nesli

  merhaba eşim ve ben aynı iş yerinde çalışmaktayız eşim esnek çalışma sistemi denen vardiya düzeni ile çalışıyor fakat bizim ne çalışma saatlerimiz nede hafta tatillerimiz uymuyor bu durumla ilgili herhangi bir yasal hakkımız varmı varsa nedir konu ile ilgili bizi aydınlatırmısınız

  1. admin Yazar

   Merhaba Nesli,

   Haftalık çalışma mesai tablonuzu paylaşırsanız daha net yardımcı olabiliriz. Ancak genel olarak haftalık normal mesai saati 45 saattir. Molalar hariç bu süreden fazla çalıştırılmanız halinde fazla mesai ücreti almanız gerekir. Ayrıca günlük 3 saatten fazla mesai yapamazsınız. Mesai saatlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

   Saygılarımızla…

 39. SAVAŞ

  mrb hocam ben haftanın 6 günü 8 saat olmak üzere vardiyalı calışmaktayız cogu zaman izin günlerimizde işe gelmek zorunda kalıyoruz mesai ücreti vermiyorlar geldimiz bir gün icin 1 gün izin yazıyolar işci fazlası oldu gün kullandırıyorlar buna bayramlarda dahil calıştımız bu izinler bazende benden sonraki vardiya gelmiyor 16 saat calışmak zorunda kalıyoruz aynı sekilde 1 gün izin yazılıyor bunun 2 gün olarak izin yazılması gerekmiyormu

  1. admin Yazar

   Merhaba Savaş bey,

   1- Haftanın 6 günü yemek molasız net 8 saat çalışıyorsanız 3 saat fazla mesai ücreti almanız gerekir. Ama günde bir saat yemek molası veriyorsanız haftada 42 saat yapar, bu da mevzuata uygundur. Resmi hafta tatili zaten 1 gündür. Yazılan izinler buna ek olarak veriliyorsa fazla mesai saati karşılığı izin kullandırmak iş sözleşmesinde şarta bağlanmamışsa işvereninizin inisiyatifindedir.

   2- Hiç bir şekilde günde 16 saat çalıştırılamazsınız. Günlük fazla mesai saati, 3 saati aşamaz. Bu uygulama mevzuata aykırıdır.

   Saygılarımızla…

 40. Abdurrahman Özkanlar

  2010 nisandan buyana süt fabrikasında çalışıyorum. Aynı görevde 4 kişi çalışıyoruz. 08-16 16-24 24-08 saatleri vardiya dönüyoruz. Ben genelde 16-24 saatleri arasında çalışıyorum. arada bir duruma göre diğer 2 vardiyadada çalışıyorum. İş yeri dün çalışma saatlerimizi 9 saate çıkarmamızı istedi. Ben yanımdaki 3 kişinin sorumlusuyum yani şef gibi birşey. Ben kabul etmeme taraftarıyım. Çalışma saatlerimizi 9 saate çıkarabilme hakları varmı. 16-24 vardiyasını 15-24 yapmak gece çalışmak anlamınamı geliyor yoksa 16-01 yaparsak gece çalışmak anlamınamı geliyor. Ben kabul etmeyeceğimi söylediğimde toplantı yapacaklarını söylediler. Toplantıda nasıl bir savunma yapmam gerekir. Yasal olarak hakları ne yönde. Fazla direnip işimden olmak istemiyorum.

  1. admin Yazar

   Merhaba Abdurrahman bey,

   Gece vardiyasına tekabül eden saat aralığı 22.00-06.00 aralığıdır. Eğer bir vardiyanın normal mesai saatlerinin çoğu kısmı bu saatler arasına denk gelirse gece vardiyası sayılır. Yani sizin üçlü vardiya sisteminizde sadece 24.00-08.00 vardiyası gece vardiyasıdır. İş yeriniz haftada beş gün çalışıyorsa günlük çalışma saati 9 saate çıkarılabilir. Ancak haftada 6 gün çalışıyorsanız ve eğer haftalık toplam net mesai saatiniz (molalar çıkarıldığında kalan) 45 saati geçecektir. Bu durumda fazla mesai ücreti hakkınız doğacaktır ama fazla mesai ücretiniz işveren tarafından karşılandığı takdirde bu durum da (gece vardiyasında gündüze geçiş yapanların kesintisiz 11 saat dinlendirilmesi şartıyla) mevzuata uygun olacaktır.

   Saygılarımızla…

 41. Abdurrahman Özkanlar

  26 Kasım 2013, 23:47 deki cevabınızdan alıntı;

  İş yeriniz haftada beş gün çalışıyorsa günlük çalışma saati 9 saate çıkarılabilir. Ancak haftada 6 gün çalışıyorsanız ve eğer haftalık toplam net mesai saatiniz (molalar çıkarıldığında kalan) 45 saati geçecektir. Bu durumda fazla mesai ücreti hakkınız doğacaktır ama fazla mesai ücretiniz işveren tarafından karşılandığı takdirde bu durum da (gece vardiyasında gündüze geçiş yapanların kesintisiz 11 saat dinlendirilmesi şartıyla) mevzuata uygun olacaktır.

  Öncelikle cevabınız ve vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler.
  1) 6 gün çalışıyoruz. Pazar günleri izin kullanıyoruz.
  2) 9 saate çıkarırlarsa mesai ücreti vermeyeceklerini söylüyorlar.
  3) Yukarıda parantez içine aldığım açıklamanız sadece 24:00-08:00 vardiyası içinmi, yoksa 3 vardiya içinmi geçerli orayı tam anlayamadım. (Sadece gece vardiyası için geçerli ise diğer 2 vardiyayı 9 saate çıkarabilirlermi.)
  Müteşekkür ederim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Abdurrahman bey,

   1- 6 gün çalışıyorsanız ve yemek molası gibi molaların toplam süresi çıkarıldığında net 9 saat oluyorsa haftada 54 saat yapar. Mevzuatta normal mesai saati 45 saat olduğundan haftalık 9 saati fazla mesai kapsamında değerlendirilir. İdari personel olmayanların (yani mavi yaka personelin) bu 9 saatlik fazla mesai ücretlerini alma hakları vardır. Diğer yandan günlük net çalışma saati gündüz çalışmalarında en fazla 11 saat, gece çalışmalarında ise en fazla 10.5 saat olabilir. Yani 9 saate çıkarılma durumu mevzuata uygundur.

   2- 9 saate çıkarınca, eğer bu 9 saatlik mesai saati net ise yani molalardan hariç 9 saat ise, idari yetki ve sorumluluğu olmayan personele ya fazla mesai ücreti vermek zorundalar veya fazla çalışılan süre kadar izin vermek zorundalar.

   3- Vardiya dönüşümlerinin tamamında 11 saat dinlendirilme zorunluluğu vardır. Yukarıda yazılı yönetmeliğin ilgili maddesi aynen şu şekildedir:

   Posta Değişiminde Dinlenme Süresi

   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

   Yani bir işçinin vardiyasını değiştirecekseniz, kesintisiz olarak 11 saat dinlendirmek zorundasınız. Bu sebeple çoğu işyeri vardiya değişimlerini hafta tatiline denk getirerek iş gücü kaybına tedbir alır.

   Saygılarımızla…

 42. nesli

  merhaba benim haftalık çalışma saatim 45saati geçsede diğer hafta daha az çalışıp denkleştiriliyor asıl sorun eşim ve benim hafta tatilimizin farklı günlerde olması bunu düzenleyen bir kanun varmı?yani neden aynı günde hafta tatili yapamıyoruz işyerinde insankaynakları konu ile ilgili yapabilecekleri birşey olmadığını söylüyor ama bana pek inandırıcı gelmiyor yasal olarak hakkımızı aramak için konuyla ilgili yardımınızı bekliyoruz..

  1. admin Yazar

   Merhaba Nesli,

   Malesef hafta tatili ile ilgili tek yasal düzenleme haftada en az bir gün hafta tatili hakkının çalışanlara verilmesi dışında yasal bir müeyyide bulunmamaktadır. Çalışanların hangi gün hafta tatili yapacakları işverenin inisiyatifindedir. Bu konuya özel yasal bir hakkınız doğmaz. Ancak bunun işveren tarafından art niyetli olarak ayarlandığına dair şüpheniz varsa ve bunu mahkemede ispatınız mümkünse ancak bu açıdan hak talebiniz söz konusu olabilir.

   Saygılarımızla…

 43. mustafa kaşıkçı

  Merhaba,
  Biz yer altı maden işletmesinde 3 vardiya sisteminde çalışıyoruz.Sabah işyerine servisle 7:30 da giriş yapıyoruz.
  Akşam saat 16:30 da iş yerini servisle terk ediyoruz.
  Bu süre içerisinde 30 dakıka yemek süresi kullanıyoruz.(ara dinlenme yok).
  İşe başlarken ve işten çıkarken yaptığımız hazırlık süreleri (Giyinme,soyunma,banyo vs.)
  Günlük 7,5 bize çalışma süresi yazılıyor.Bu normalmidir?
  Hazırlık süreleri çalışma süresinden sayılırmı.Teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Kaşıkçı,

   Hazırlık süreleri, servis vb. ulaşımda geçen süreler, çay molaları ve yemek molaları vb. geçen süreler net mesai saatinden sayılmamaktadır. Daha doğrusu bunları sayıp saymamak işverenin inisiyatifindedir ve çoğu işveren bu süreler için ücret ödememektedir. Haftalık çalışma süresi hesabında da bu süreler hesaba katılmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 44. Bayram Alkaş

  merhabalar arkadaşlar sitenin yakından bir takipçisiyim. Bu değerli yazıya yapılan yorumların hepsini dikkatle inceleyip analiz etmiş bulunmaktayım. lakin yazıya yapılan yorumların %90’ı aslında işçi değil ama işçiymiş gibi yorum yapan patronlar olduğunu rahatlıkla anlamış bulunuyorum. emekçi kardeşlerimizi işçilerimizi sömürmeye çalışan patronlara yazıklar olsun….

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Alkaş,

   Sitemize yorum yapanların profillerini çıkarma çabanızı anlayışla karşılıyoruz. Bununla birlikte biz kendimizi bu hakka sahip görmüyoruz. Amacımız sadece yasalara uygun şekilde insanların sorularına doğru cevap vermek ve yardımcı olabilmektir. Yine de ilginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla…

 45. KADİR

  HOCAM KOLAY GELSİN
  SORU 1 OTEL RECEPTİON (8-16)(16-24)(24-8) VARDİYALARINDA HAFTALIK İZİN KULLANIMIVE VARDİYA DEĞİŞİMİNİ NASIL YAPMAMIZ GEREKİR. İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ 3 KİŞİ

  1. admin Yazar

   Kadir bey,

   Üç kişi olarak bu vardiya düzenini sürdüremezsiniz. Dördüncü bir kişiyi devreye almanız gerekmektedir. Dörtlü vardiya grubu düzeni kurmanız gerekiyor. Bu dördüncü kişi yedek veya değiştirici dediğimiz elemandır.

   Dörtlü Vardiya Grubu Düzeni
   Bu model işçi sayısının daha az olduğu görece küçük birimlerde uygulanmaktadır. Bu düzende her birinde bir ya da birkaç işçinin yer aldığı dört vardiya grubu oluşturulmaktadır. Bu vardiya grupları modelimizde, A, B, C ve D olarak adlandırılmıştır. Eğer vardiya grupları birden fazla işçiden kurulmuş ise işçilerin içinde yer aldıkları vardiya grupları değiştirilmemekte yani işçi sözgelimi A vardiya grubundan alınarak B vardiya grubuna verilmemektedir.

   Bu vardiya gruplarından biri, modelimizde D yedek vardiya (ya da değiştirici) grubudur. Yedek/değiştirici vardiya grubu kendi hafta tatilinin ardından ilk üç işgünü (08.00-16.00) vardiyasında çalışmaktadır. Yedek/değiştirici vardiya grubu (16.00-24.00) ve (24.00-08.00) vardiyalarda, diğer vardiya gruplarının hafta tatillerini kullanmaları nedeniyle oluşacak boşluklar durumunda çalışacaktır. Yedek vardiya grubu zaman zaman bir diğer vardiya grubu ile birlikte çalışır ve diğer vardiya gruplarının hafta tatili kullanabilmelerini sağlar.

   D (yedek/değiştirivi) vardiya grubu, üç haftada bir gece vardiyasına geçerken (08.00-16.00) vardiyasından çıkıp izleyen (24.00-08.00) vardiyasına gelir.
   Vardiya gruplarından;
    (24.00-08.00) vardiyasından çıkarak hafta tatili kullanan izleyen (16.00-24.00) vardiyasına,
    (16.00-24.00) vardiyasından çıkarak hafta tatili kullanan izleyen (08.00-16.00) vardiyasına,
    (08.00-16.00) vardiyasından çıkarak hafta tatili kullanan izleyen (24.00-08.00) vardiyasına,
   Geçecektir.

   Kasım vardiya çizelgesi

   1. 24 saatlik süre içinde toplam üç vardiyada biri yedek olmak üzere dört vardiya grubu çalıştırılmaktadır. Her bir vardiya grubu haftada 45 saat, altı işgünü ve günde 7,5 saat çalıştırılmaktadır. Böylece haftalık ve günlük çalışma sürelerinin ve gece vardiyalarının çalışma süresinin belirlenmesinde İş Kanunu’nun 63 ve 69. maddeleri ile Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddelerinde öngörülen kurallar yerine getirilmiş olmaktadır.

   2. Her vardiya grubu ½ saat ara dinlenmesiyle birlikte 8 saat işyerinde kaldıktan sonra işi karşılığı olan vardiya grubuna devretmekte ve işyerinden ayrılmaktadır. Bu düzenleme, İş Kanunu’nun 68. ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesine uygundur.

   3. Vardiya değişimi yedek/değiştirici vardiya grubu dışında her hafta uygulanmaktadır. A, B ve C vardiya grupları altı işgünü çalıştıkları vardiyayı, yedinci gün hafta tatillerini kullandıktan sonra değiştirmektedirler. Modelimizde A vardiya grubu, altı işgünü çalıştığı (16.00-24.00) vardiyasından 11 Kasım Çarşamba günü 24.00′de çıktıktan sonra 12 kasım Perşembe günü hafta tatili kullanmakta ve 32 saat ara ile 13 kasım Cuma günü (08.00-16.00) vardiyasında işbaşı yapmaktadır. B vardiya grubu, altı işgünü (üç işgünü yedek vardiya grubu ile birlikte olmak üzere) çalıştığı (08.00-16.00) vardiyasından 6 Kasım Cuma günü çıktıktan sonra 7 Kasım Cumartesi günü hafta tatili kullanmakta ve 32 saat ara ile 8 Kasım Pazar günü için (24.00-08.00) vardiyasında işe gelmektedir. C vardiya grubu ise altı işgünü (üç işgünü yedek vardiya grubu ile birlikte olmak üzere) çalıştığı (08.00-16.00) vardiyasından 12 kasım Perşembe günü çıktıktan sonra, 13 kasım Cuma günü hafta tatilini kullanmakta ve 32 saat ara ile 14 Kasım Cumartesi günü için (24.00-08.00) vardiyasında işbaşı yapmaktadır. Bütün bu vardiya değişimlerinde hafta tatili süresi 32 saattir ve bu İş Kanunu’nun hafta tatili süresi için öngördüğü “en az 24 saat” sınırlamasına uygundur. (4857/46-1) Bu vardiya değişimleri, İş Kanunu’nun 69-7. maddesinde öngörülen “nöbetleşme” esasının gereğidir ve süreler İş Kanunu’nun 69/SON ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesindeki 11 saat sınırlamasına uygundur.

   4. Yedek Vardiyanın çalışma düzeni: Modelimizde, D vardiyası 1 Kasım Pazar günü hafta tatili kullanmaktadır ve izleyen 2 Kasım Pazartesi günü (08.00-16.00) vardiyasına katılarak B vardiya grubu ile birlikte çalışmaktadır. Üç gün (08.00-16.00) vardiyasında izleyen üç gün (24.00-08.00) vardiyasında çalışarak altıncı işgününü izleyen yedinci gün olan 8 Kasım Pazar günü hafta tatili kullanmaktadır. D vardiyası ilk üç gün çalıştığı (08.00-16.00) vardiyasından 8 saat ara ile (24.00-08.00) vardiyasına geçmektedir. Bu süre İş Kanunu’nun 69/SON ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesindeki 11 saat sınırlamasını aşmaktadır ki modelin en zayıf ve tek aksayan noktası budur. D vardiyası 7 Kasım Cumartesi günü (24.00-08.00) vardiyasından 08.00′de çıktıktan sonra 8 Kasım Pazar günü hafta tatilini kullanmakta ve 48 saat ara ile 9 Kasım Pazartesi günü C vardiya grubu ile birlikte çalışacağı (08.00-16.00) vardiyasına katılmaktadır. Bu vardiya değişimi, İş Kanunu’nun 69-7. maddesinde öngörülen “nöbetleşme” esasının gereğidir ve hafta tatili süreleri İş Kanunu’nun hafta tatili süresi için öngördüğü “en az 24 saat” sınırlamasına uygundur. (4857/46-1)

   5. Bir hafta gece (24.00-08.00) vardiyasında çalıştırılan vardiya grubu hafta tatilini kullandıktan sonra izleyen hafta (16.00-24.00) vardiyasına geçmektedir. Böylece altıncı işgününde saat 08.00′de işten çıkan vardiya grubu hafta tatilini kullanmakta ve 56 saat sonra izleyen 16.00-24.00 vardiyasına gelmektedir. Gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçen vardiya grupları işçi bu vardiya değişimi, İş Kanunu’nun 69-7 ve 8. maddesindeki “nöbetleşme” esasının ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesindeki 11 saat sınırlaması gereğidir.

   Hafta tatili değişimi: Modelimizde, yedek/değiştirici vardiya da değişmekte, Kasım ayında D olan
   yedek vardiya Aralık ayında A olmakta ve hafta tatili Perşembe iken, Pazar olarak değiştirilmektedir. Diğer vardiya gruplarının ise 1 Aralık tarihinden başlamak üzere bir önceki ay içinde (Kasım) kullandıkları hafta tatili günleri izleyen (Aralık) ayı için birer gün öne alınmaktadır.

   Hafta tatili değişimi

   Vardiya gruplarının Kasım ve Aralık aylarındaki hafta tatili günleri Tablo 5′de ve Aralık ayında gerçekleştirilen hafta tatili değişimleri, Tablo 6′da izlenmektedir.

   Vardiya gruplarının tatil günleri

   A (yeni yedek/değiştirici) Vardiya Grubu: Kasım ayındaki hafta tatili Perşembe, Aralık ayındaki hafta tatili Pazar günüdür. A vardiya grubu Aralık ayında yedek/değiştirici vardiya görevini üstlenecektir. Bu grup 25 Kasım Çarşamba günü (24.00-08.00) vardiyasından çıktıktan sonra, 26 Kasım Perşembe günü hafta tatilini kullanmakta ve 56 saat ara ile 27 Kasım Cuma günü için (16.00-24.00) vardiyasında işe gelmektedir. Bu vardiya grubu beş işgünü çalıştıktan sonra 1 Aralık Çarşamba günü (08.00-16.00) vardiyasına geçmekte bu vardiyada da dört işgünü daha çalışarak 5 Aralık Pazar günü yeni hafta tatilini kullanmaktadır. A vardiya grubu altı işgününü izleyen yedinci gün ve eski hafta tatili günü olan 2 Aralık Perşembe günü hafta tatilinde çalıştığı için kendisine bu çalışmasının karşılığı fazla çalışma ücreti hükümleri çerçevesinde ödenmektedir. A vardiya grubunun yedek/değiştirici vardiya niteliği edindiği bu hafta tatili değişiminde, 31 Kasım Salı günü (16.00-24.00) vardiyasından çıkarak 1 Aralık Çarşamba günü (08.00-16.00) vardiyasına katılmakta ve bu iki çalışması arasında 8 saatlik süre bulunmaktadır ki bu da İş Kanunu’nun 11 saat sınırını aşmaktadır. Modelin bir zayıf ve aksayan noktasını da bu değişim zorunluluğu oluşturmaktadır.

   B Vardiya Grubu: Kasım ayındaki hafta tatili Cumartesi, Aralık ayındaki hafta tatili Cuma günüdür. Bu grup 2 Aralık Perşembe günü (24.00-08.00) vardiyasından çıktıktan sonra, 3 Aralık Cuma günü hafta tatilini kullanmakta ve 56 saat ara ile 4 Aralık Cumartesi günü için (16.00-24.00) vardiyasında işe gelmektedir. Bu vardiya grubu beş işgünü çalıştıktan sonra Aralık ayındaki ilk yeni hafta tatilini böylece 3 Aralık Cuma günü kullanmış olmaktadır.

   C Vardiya Grubu: Kasım ayındaki hafta tatili Cuma, Aralık ayındaki hafta tatili Perşembe günüdür. Bu grup 1 Aralık Çarşamba günü (08.00-16.00) vardiyasından çıktıktan sonra, 2 Aralık Perşembe günü hafta tatilini kullanmakta ve 32 saat ara ile 3 Aralık Cuma günü için (24.00-08.00) vardiyasında işe gelmektedir. Bu vardiya grubu beş işgünü çalıştıktan sonra Aralık ayındaki ilk yeni hafta tatilini böylece 2 Aralık Perşembe günü kullanmış olmaktadır.

   D (eski yedek/değiştirici) Vardiya Grubu: Yedek vardiyanın Kasım ayı hafta tatili Pazar iken, Aralık ayında hafta tatili bir gün öne alınmaktadır ve yeni hafta tatili günü Cumartesi olarak değiştirilmektedir. D vardiya grubu 3 Aralık Cuma günü (16.00-24.00) vardiyasından çıktıktan sonra 4 Aralık Cumartesi günü hafta tatili kullanmaktadır. Beş işgünü çalışarak hafta tatilini kullanan D vardiya grubu, 32 saat ara ile 5 Aralık Pazar günü (08.00-16.00) vardiyasında işbaşı yapmaktadır.

   KAYNAK: sendika.org/2007/04/uclu-vardiya-organizasyonu-can-safak/

   Alıntıladığımız kısım size yardımcı olacaktır.

   Saygılarımızla…

 46. burak

  merhaba,

  ben bir kamu kurumunda vardiyalı calışmaktayım. Fakat vardiya sistemimiz haftada 2 gece akşam 18:00 sabah 09:00 ve 1 gün de sabah 09:00 akşam 18:00 ayda 1 veya 2 kere de haftada 3 gece 18:00 sabah 09:00 çalışmaktayız. bu çalışma sistemi kanunen yasalmıdır? itiraz edince haftalık saatimizi dolduramadığımız söylenmektedir.
  kolay gelsin.

  1. admin Yazar

   Merhaba Burak bey,

   Haftalık çalışma saatleriniz (yemek molası ve varsa diğer molalar çıktıktan sonra) net 45 saati geçmiyorsa,

   Gece ve gündüz vardiyaları değişiminde (her değişimde geçerli olmak üzere)kesintisiz en az 11 saat dinlenmenize izin veriyorsa,

   Çalışma sisteminiz yasaldır. Hala kafanızda şüpheleriniz varsa 1 aylık vardiyalı çalışma planınızı bizimle paylaşırsanız detaylı açıklama yapabiliriz.

   Saygılarımızla…

 47. burak

  01.01.2014 03.01.2014 05.01.2014
  18:00 – 09:00 15 saat 18:00 – 09:00 15 saat 18:00 – 09:00 15 saat
  07.01.2014 09.01.2014 12.01.2014
  18:00 – 09:00 15 saat 18:00 – 09:00 15 saat 09:00-1800 9 saat
  14.01.2014 17.01.2014 19.01.2014
  18:00 – 09:00 15 saat 18:00 – 09:00 15 saat 18:00 – 09:00 15 saat
  22.01.2014 24.01.2014 26.01.2014
  18:00 – 09:00 15 saat 09:00-1800 9 saat 18:00 – 09:00 15 saat
  28.01.2014 30.01.2014
  18:00 – 09:00 15 saat 18:00 – 09:00 15 saat

  1 aylık vardiya düzenim yukarıdaki gibidir. yemek molamız 10 dk civarı harici zaten wc haric odadan cıkmak yasak. ve bu vardiyalar genel olarak tek kişi.

  1. admin Yazar

   Burak bey,

   Gece çalışmaları normal mesaisi net 7,5 saattir ve fazla mesaiyle birlikte en fazla net 10,5 saat olabilir. Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği’ne uygun olmayan bir çalışma düzeni bu. Yasalara aykırı olan bu durumu amirinize iletmeli ve durumun düzeltilmesini talep etmelisiniz. Bunun dışında sıkıntı görünmüyor. Bir de kolluk kuvvetleri ve sağlık sektöründe iseniz o sektörlerde farklı durumlar söz konusu olabiliyor.

   Saygılarımızla…

 48. burak

  sayın admin bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim.

  çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 49. EMRE

  SELAMLAR, HOCAM ŞÖYLE BİR VARDİYA HAZIRLADIK AMA KANUNEN BİR SAKINCA VARMIDIR

  A VARDİYASI 14:30-22:30 22:30-07:30 İSTİRAHAT İSTİRAHAT
  PAZARTESİ 07:30- 16:30 B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  SALI 07:30- 16:30 E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI
  ÇARŞAMBA 07:30- 16:30 D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  PERŞEMBE 07:30- 16:30 C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI
  CUMA 07:30- 16:30 B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  CUMARTESİ İSTİRAHAT E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI
  PAZAR İSTİRAHAT D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  PAZARTESİ 07:30- 16:30 C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI
  SALI 07:30- 16:30 B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  ÇARŞAMBA 07:30- 16:30 E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI
  PERŞEMBE 07:30- 16:30 D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  CUMA 07:30- 16:30 C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI
  CUMARTESİ İSTİRAHAT B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  PAZAR İSTİRAHAT E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI

  PAZARTESİ 07:30- 16:30 D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  SALI 07:30- 16:30 C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI
  ÇARŞAMBA 07:30- 16:30 B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  PERŞEMBE 07:30- 16:30 E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI
  CUMA 07:30- 16:30 D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  CUMARTESİ İSTİRAHAT C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI
  PAZAR İSTİRAHAT B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  PAZARTESİ 07:30- 16:30 E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI
  SALI 07:30- 16:30 D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  ÇARŞAMBA 07:30- 16:30 C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI
  PERŞEMBE 07:30- 16:30 B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI
  CUMA 07:30- 16:30 E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI D VARDİYASI
  CUMARTESİ İSTİRAHAT D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI C VARDİYASI
  PAZAR İSTİRAHAT C VARDİYASI D VARDİYASI E VARDİYASI B VARDİYASI

  1. admin Yazar

   Merhaba Emre bey,

   Buraya yazdığınız çok karmaşık görünüyor. Bu vardiya planınızı bilgi@6331sayilikanun.org adresine excel dosyası olarak gönderirseniz yasal uygunluğu konusunda size yardımcı olacağız.

   Saygılarımızla…

 50. gül bulutlu

  3 güvenlik görevlim var ..
  1. kişi— 08:00-20:00
  2.kişi….20:00-08:00
  3.kişi– izinli

  bu şekilde yaptıgımda 4 gün çalışıyor 2 gün dinleniyorlar. acaba fazla mesai oluyormu . oluyorsa kaç saat ?
  şimdiden tşkederim

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Bulutlu,

   1 saat yemek ve dinlenme molası veriyor iseniz günde 11 saate düşer ve bu şekilde haftada 44 saat yapar ve 45 saati geçmediğinden dolayı fazla mesai olmamış olur. Ancak burada şöyle bir sorun var ki yönetmeliğe göre gece çalışmaları 10,5 saati geçemez. Bu sebepten dolayı gündüz çalıştırdığınız vardiyayı 1 saat fazla çalıştırıp gece vardiyasını 1 saat azaltmanız gerekecektir. Böyle olması durumunda gündüz çalışanın haftalık çalışma saati 48 saat olacağından gündüz çalışanların 3 saat fazla mesai hakkı doğacaktır. Ancak tüm bu söylediklerimizi 1 saatlik yemek ve dinlenme molası olması koşuluyla söylediğimizi ve zaten bu dinlenme sürelerinin de iş kanunu gereğince zaten verilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

   Diğer bir husus da haftalık 4 gün çalıştıklarında 2 gün dinlendiklerini söylemişsiniz. Geriye kalan 1 gün hakkında bir bilgi vermemişsiniz. Dolayısıyla yukarıdaki cevabımızda haftada 4 gün çalışılıp 3 gün dinlenildiğini kabul ettiğimizi belirtmek isteriz.

   Saygılarımızla…

 51. ahmet

  selamlar benim öğrenmek istediğim konu vardiya sistemi ile çalışılan bir yerde mesela tedaş arıza da çalışan 3 lü vardiyada özel güvenlik görevlisi zorunlu olarak çalıştırılır mı yine onlarda vardiyalı olarak yoksa bunun yasada bir zorunluluğu yok mu

  1. admin Yazar

   Selamlar Ahmet bey,

   TEDAŞ ile yapılan alt yüklenici sözleşme hükümleri bu konuda bağlayıcıdır. Bu konuda yani güvenlik görevlisi çalıştırma zorunluluğu konusunda kesin bir bilgimiz bulunmamakktadır.

   Saygılarımızla…

 52. hüsnü

  Merhaba hocam.Kamuda memur statüsünde güvenlik görevlisiyim.üç vardiya sistemi 8 saat 08-16 ,24-08.16-24 şeklinde çalışıyoruz.Normlde hafta tatili iki gün.Birörnek verip sorumu soracağım 8 ocaksabahı 24-08 nöbetinden çıkıp 10 ocak 16-24 nöbetine giriyoruz.kurum pazartesi-pazartesi arasını baz alıp fazla mesai var veya yok ona göre belirliyor şöyleki 24-08nöbeti 4 ocakta başlayıp 8 ocak sabahı bitiyor 10 ocakta 16-24 vardiyasına başlıyoruz 6ocak pazartesi-13ocak pazartesi arası baz alındığında 16-24 ün ilk günü altıncı gün görünüyor ve fazla mesai hakkı doğuyor.Ama bu hep böyle denk gelmiyor.yani çoğu zaman bir gün hafta talili yapmış oluyoruz.Bu sistem ne derece mantıklıdır görüşlerinizi şimdiden teşekkürlerimle rica ediyorum.

  1. admin Yazar

   Merhaba Hüsnü bey,

   Vardiyalı çalışma saatleriniz Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği’ne tamamen uygun. Ancak haftalık izinlerle ilgili olarak hangi kanuna dayalı olarak memur olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Çünkü 657 sayılı kanuna göre haftalık normal mesainiz 40 saat olabilir en fazla ve eğer bu vardiyalı sistemde 6 gün çalışırsanız haftada 42 saat çalışmış olursunuz. Dediğimiz gibi tabi olduğunuz kanunu bilmeden bir yorum yapmamız sıkıntı doğuracaktır.

   Saygılarımızla…

   1. hüsnü

    Öncelikle çok teşekkür ederim hocam.Evet 657 ye tabiyiz.dediğiniz gibi vardiya sisteminde sıkıntı yok.Fakat 24-08 vardiyası bitiminden sonra önceden belirttiğim gibi(örnek 4 ocak 24-08 vardiya başlangıcı 8ocak sabahı bitiş yani 5 gün.buraya kadar sıkıntı yok)10 ocak 16-24 vardiya başlangıcı.6-13 ocak arasındaki zaman diliminde 6 gün çalışma görünüp bir gün fazla mesai izni doğuyor.fakat bu her zaman olmuyor mesela geçen kasım ayında iki gece vardiyasındada pazartesi pazartesi arası baz alınıp 5 gün nöbet iki gün hafta tatili denk geldiği görülüp fazla mesai doğmamıştı.yani ne oluyorda bazen pazartesi pazartesi 6 gün bazen 5 gün denk geliyor ama biz gece nöbeti bitimlerinde iki günden kısa hafta izni kullanıyoruz.bu normalmidir.hocam hakkınızı helal edin şimdiden çok teşekkür ederim.

    1. admin Yazar

     Hüsnü bey,

     Fazla mesai durumları ihtiyaca göre olabiliyor. Sonuçta amir tasarrufunda olan bazı idari yetkiler söz konusu olabiliyor zaman zaman. Ancak burada önemli olan, fazla mesai karşılılığı olan ücret ya da izinlerin yıl içerisinde şahsınıza iadesidir. Eğer iadesi olmazsa dava hakkınız doğar. Size tavsiyemiz bu tarz durumları sağlam delillerle kayıt altına alın ki, hakkınızın ihlal edilmesi durumunda yasal haklarınızı temin edebilesiniz.

     Saygılarımızla…

 53. emekli danışma

  İyi günler ben emekliyim aynı zamanda ssk lı olarak çalışıyorum yada öle biliyorum? sorum şu görevim gündüz danışma gece bekçi talimat öyle verildi gündüz soran olursa danışmayız gece soran olmadığı için bekçiyiz çalışma şeklimiz aralıksız 24 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyoruz bunun yanında haftalık resmi bayram tatilimiz yok mesayi gibi haklarımız yok sebebi 15 gün çalışıp 15 gün yatmakmış acaba kanunen ne kadar geçerli iş verenin kanunen hakkı nedir çalışanın kanunen hakkı nedir ?bu arada 14/01/2014 tarihinde 2 ay doluyor çalışma sürem

  1. admin Yazar

   Merhaba Emekli Danışma,

   Öncelikle SGK sistemine TC Kimlik numaranızla girerek Hizmet dökümü kısmından SGKlı çalışıp çalışmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bu şekilde kontrol edemezseniz SGK müdürlüklerine nüfus cüzdanınızla giderek sorgulatabilirsiniz. Ya da daha kısa yolu şudur ki, çalışmaya başlamanıza rağmen emekli maaşınız çalışmazdan öncekiyle aynıysa SGK’sız çalışıyorsunuz demektir. Bu durumda kayıt dışı çalışmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

   Diğer yandan 24 saat kesintisiz ve aralıksız çalışma her açıdan yasalara aykırıdır. Ayrıca haftalık 45 saatten fazla olan tüm çalışmalar fazla mesaidir. Çok uygunsuz şartlarda çalışıyorsunuz. Hakkınızın gasp edildiğini ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca o işyerinde çalışma zorunluluğunuz var ise işvereninize uygulamalarının yasal olmadığı konusunda anlaşma yoluna giderek anlaşamamanız durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz. Ancak 2 ay için işten çıkarılmanız durumunda tazminat alamacağınızı da bilmelisiniz.

   Saygılarımızla…

   1. emekli danışma

    ilgi ve alakanız için teşekkürler gayet açık bir şekilde anlatmışsınız sgk ya baktım kaydımı göremedim bana söylenen senin emekli maaş kesintisini biz karşılıyoruz kesinti olmayacak böyle bir şey varmı birde 2 ayda tazminat alamıyacağımı biliyorum ancak fazla çalışma saatlerimi nasıl alabilirim mahkeme yoluylamı yok sa sgk yoluylamı ve kaç saat fazla çalıştığımı nasıl hesaplayabilirim ayrıca maaş verdiği zaman bordro adı altında zor okunan kağıda imza attırıyor (çalışma şeklimiz 2 kişi olarak toplamda 15 gün ben 15 gün diğer arkadaş çalışıyoruz tatilsiz 24/24 ) iyi günler kolay gelsin

    1. admin Yazar

     Merhaba emekli danışma,

     Emin olmak için SGK müdürlüğüne sormanızı tavsiye ederiz. Her hafta için çalışma saatlerinizi (yemek ve varsa diğer molaları çıkartarak) toplayın. 45 saati geçen saatler fazla mesaidir. 24 saat kesintisiz çalışmanızı ve 2 aylık çalışmanızı belgeleyebilirseniz, fazla mesailer de dahil olmak üzere olan tüm haklarınızı,mahkeme yoluyla işverenden alabilirsiniz.

     Saygılarımızla…

 54. muharrem

  Merhaba ben vardiyalı bir iş iş yerinde çalışıyorum ve hafta sonları izin verniyorlar beni haftasonu izin kulanma hakım varmıdır ve bayramlarda çalışıyorum bana alaçak izin veriyorlar

  1. admin Yazar

   Merhaba Muharrem bey,

   İşveren, işin durumuna göre fazla mesai ücreti vermek ya da yerine izin hakkı vermek şartıyla resmi tatillerde ya da hafta tatili kullandırmaksızın çalışanlarını çalıştırma hakkına sahiptir. Bununla birlikte; Günde 3, yılda 270 saatten fazla süre fazla mesai yapılması 4857 Sayılı İş Kanunu ile yasaklanmıştır. Yıllık fazla mesainiz 270 saati geçiyorsa işverene yazılı olarak itiraz edebilir ve hatta (varsa) tazminat haklarınızı kaybetmeksizin bu gerekçeyle istifa edebilirsiniz. Ancak iş ahlakı gereği önce işverenle anlaşmaya çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

 55. muharrem

  Merhaba ben vardiyalı çalışıyorum ve aydır bana hep hafta içi izin veriyor hafta sonu izin kullandırmıyor ben pazar izin kullanma hakkım var mıdır iş veren bu şekil piskolojik baskı uygulamak istiyor

  1. admin Yazar

   Merhaba Muharrem bey,

   Hafta izninin hangi gün olacağını kanun, işverene bırakmıştır. Belgeleyebileceğiniz bir kötü niyet varsa işvereninizi mahkemeye verebilirsiniz. Eğer böyle bir durum yoksa, hafta tatilinizin yasaya aykırı bir durumu görünmemektedir.

   Saygılarımızla…

 56. mustafa kaşıkçı

  Merhaba,
  Biz,8/16, 16/24, 24/08 şeklinde 3 vardiya çalışıyoruz.
  Şimdi yeni bir vardiya daha konuldu.10/06
  vardiyası bu normalmidir.
  Teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa bey,

   Verdiğiniz yeni vardiya saatinde (eğer 8 saat ise) anormal görünen bir durum bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 57. gürsel

  merhaba,ben güvenlik sektöründe 3’lu vardiya düzeninde çalışmaktayım.(08-16)(16-24)(24-08). örneğin bir hafta boyunca 08-16 vardiyasında iken şahsi işlerim olması nedeni ile 16-24 vardiyasındaki bir arkadaşım ile anlaşarak bir gün vardiya değişimi yapmak istiyorum,ertesi günkü normal vardiyama gelirken 8 saat istirahat etmiş bulunuyorum.bu durum yasal mı,yöneticilerim en az 11 saat dinlendikten sonra çalışabileceğimi soyleyerek vardiya değişim talebimi kabul etmiyorlar.benımde işim olması nedeni ile değişmek istiyorum.sıkıntı oluyor. bu konuda bir açıklamada bulunabilirmisiniz?teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Gürsel bey,

   Vardiya değişimlerinde kesintisiz 11 saat dinlendirilme esası bulunmaktadır. 11 saat kesintisiz dinlendirilmeden vardiya değişimi yapmamalısınız.

   Saygılarımızla…

 58. Sadıkturan

  Öncelikle merhaba.Ben 19 ay çalıştığım iş yerinden istifa ederek çıktım.bu 19 ay boyunca her ay ortalama 10 gün gece vardiyasında çalıştım.gece vardiyasında çalışırken her gün 9 saat çalıştım.bunun için iş yerinden bir alacak talep edebilirmiyim edersem nasıl olur.

  1. admin Yazar

   Merhaba Sadık bey,

   Gece vardiyasında normal net mesai saati 7,5 saattir. 9 saat (molalar çıkarıldıktan sonra) net çalışmış iseniz bu bahsettiğiniz 10 günde aylık 15 saat yapar. Yani 19 ayda toplamda 285 fazla mesai yapar. Fazla mesailer yevmiyenin 1,5 katı olduğundan dolayı 285 x 1,5 = 427,5 saat karşılığı alacağınız bulunmaktadır. Bunu iş mahkemesinde belgeleyerek kesin delillerle ispatlayabilecekseniz mahkeme yoluyla alacağınızı talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 59. ceyhun

  merhaba ben ağaç ürünlerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışmaktayım.burda haftada 1 gün bakım yapılmaktadır.bakım zamanı bölümüm dışında calıştırılmaktayım.bu yasalmıdır.?

  1. admin Yazar

   Merhaba Ceyhun bey,

   Bölümün dışında çalışmaktan kastınız eğer niteliğinize ve mesleğinize uygun olmayan, onur kırıcı ya da sağlığınızı olumsuz etkileyen bir iş ise bu konuda işverenle iletişime geçerek rahatsızlığınızı dile getirmelisiniz. Eğer iş veren anlaşmaya yanaşmazsa iş vereninize yazılı olarak uygun olmayan durumlardan dolayı istifa ettiğinizi belirten bir dilekçe vererek (eğer varsa hakkınız) tazminat talep edebilirsiniz. Tazminat talebinizi de iş vereniniz karşılamazsa belgelerinizle birlikte iş mahkemesine giderek tazminat haklarınızı iş vereninizden yargı yoluyla alabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 60. serkan

  Hocam selamlar.. benım sorum şu

  4 gün boyunca 07-15 vardıyasının ardından izinim olmasına ragmen 5.gün 15-23 vardıyasına ve devamında 6 gün boyunca 23-07 vardıyasına cagırıldım. kanunda benım hıc ızın yapmadan 11 gün boyunca çalısmamın yeri varmıdır ? ve bunu zorunlu şekılde yapıyorlar gelmedıgım takdırde mazaretsız gelmeme sebebıyle işten cıkarılacagımı söyluyorlar. mahkemeye versem sızce nasıl olur ? tesekkurler..

  calısma düzenımız :
  6 gün 07-15 ardına 1 gün izin
  6 gün 23-07 ardına 1 gün izin
  6 gün 15-23 ardına 1 gün izin..

  1. admin Yazar

   Merhaba Serkan bey,

   Haftalık 45 saat çalışma süresi zorunlu olarak çalışmanız gereken normal mesainizdir. Haftalık 45 saatin üzerinde çalışmalar için yasaya göre yazılı onayınızın alınması gerekmektedir. Eğer siz işvereninize böyle bir yazılı onay vermemişseniz fazla mesai yapma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eğer yazılı olarak yani imza ile siz fazla mesaiyi kabul ettiğinize dair bir onay iş vereninize vermemişseniz korkmayın, işvereniniz sizi işten çıkarsa bile mahkeme yoluyla haklarınızı temin edebilirsiniz. Ancak bu tür durumlar istisnai ise iş ahlakı gereği iş vereninizin fazla mesai ücretinizi vermesi koşuluyla çalışmanızı tavsiye ederiz. Özetle durum budur.

   Saygılarımızla…

   1. serkan

    tesekkür ederım hocam son sorum ; gündüz vardıyasında 15 saat çalıştırmak kanuna göre yasakmıdır ? yani tek kişinin iki vardiyayı idare etmesi.. sabah 7 de işbaşı yapıp aksam 23 de paydos etmesi ?

    1. admin Yazar

     Merhaba Serkan bey,

     Gündüz mesaileri için tüm molalar çıktıktan sonra net normal mesai saati (haftada 5 gün çalışılıyorsa) 9 saattir. Fazla mesai ise günde 3 saati geçemez. Yani haftada 5 gün çalışılan bir iş yerinde net günlük toplam mesai saati en fazla 12 saat olabilir. Söylediğiniz durum yasalara uygun değildir.

     Saygılarımızla…

 61. adanalı ahmet

  akaryakıt sektöründe maalesef işçileri rahat edeceği bir calişma düzenine geçilemedi bende ön saha satiş elmanı olarak çalışıyorum şu an çalışma saat leri 24 saat bize bildirilen bir kac ay idere edin 1 ocak 2014 ten itibaren 8 saat çalışacağımız söylendi maalesef bu da olmadı şu an 24 e devam veya 12 (sabah8 akşam 20)saat çalışmamızı istiyorlar hatta beğenmeyen varsa yol acık diyorlar bu şekil çalışırsak maaş farkları bize nasıl yansır yazarsanız sevinirim saygılarımla

  1. admin Yazar

   Merhaba Adanalı Ahmet bey,

   Haftalık normal mesai saati 45 saattir, bundan fazlası fazla mesaidir. Haftada kaç gün çalıştığınızı belirtmemişsiniz. Ancak şöyle söyleyebiliriz ki, yemek molası ve benzeri molaları çıkartarak hesaplayacağınız haftalık toplam mesai saatiniz 45 saati ne kadar geçiyor ise, bu saat kadar fazla mesai yapmış olursunuz. Fazla mesailerinizi de saat ücretinizin 1,5 katı ile çarparak maaş farkı olarak ifade ettiğiniz fazla mesai ücretinizi hesaplamış olursunuz.

   Saygılarımızla…

 62. kayahan

  bir güvenlik firmasında 5.5 yıldır gece vardiyasında akşam 18.00 da nöbet alıp sabah 08.00 de bırakıyoruz 34 saat istirahat edip tekrar nöbete gidiyoruz 12 36 dedikleri sistem bizde 14 34 cumartesi vepazar günleride 19 saat çalışmaktayız gündüzcüyü dinlendirmekiçin. normalde yemek molası diye bir molamız yok yoğunluğun olmadığı bir zamanda yemeğimizi yiyiyoruz yemek yerken herhangi bir şey olması araç gelmesi personel gelmesi yine işimizi yapıyoruz yinede bu çalışmada 1 saat yemek molası kesilebilirmi fazla mesailerimizi nasıl hesaplamamız gerekir

  1. admin Yazar

   Merhaba Kayahan bey,

   Yasada yemek molası zorunlu olduğu için bordroda göstermek amacıyla kesiliyor olabilir. Normalde eğer mola vermiyorsanız bu hakkınızı vermeleri gerekir. Ama buna yasal dayanak bulamazsınız. Kılıfına uyduruluyordur ama bence isterseniz hiç olmazsa elden verilmesi için görüşebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 63. MURAT

  merhabalar hocam öncelikle hizmetlerinizden yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim
  ben 3 vardiyalı bir öğrenci yurdunda görev yapmaktayım ancak benimle aynı kadroda olan bazı kişilere işveren tarafından torpil yapılıp 3 vardiyaya gelmesi veya sabaha sabitlenmesi gibi durumlar oluyor sizce mobbing mi yapılıyor yoksa işveren insiyatifinde mi nasıl yorumlayabilirsiniz bu durumu birde dini bayram mesaileri bırakın normal yevmiyeyi normalin yarı ücretini veriyorlar mesai olarak
  saygılarımla

  1. admin Yazar

   Merhaba Murat bey,

   Öncelikle ilginiz için biz teşekkür ederiz. Sorularınıza gelecek olursak:

   1- Vardiyada kalacak kişilerin belirlenmesi işverenin tasarrufundadır. Mobbing olayı kişisel olarak şahsınıza yönelik ayrımcılık, baskı veya yıldırma politikası gibi durumlarda geçerli olur. Bunun dışında işverenin adaletsiz bir şekilde istediği kişiye pozitif ayrımcılık uygulaması konusunda yasal bir müeyyide bulunmamaktadır. Sadece kişiye yönelik negatif ayrımcılığa karşı yasalar kişileri korumaktadır.

   2- Fazla mesailerinizin bordronuzda tam olarak belirtilmesini işvereninizden yazılı olarak talep edin ve bordrodaki verilerin doğruluğundan emin olun. Ancak bu durumda fazla mesai ücretleriyle ilgili olarak kesin bir şekilde hukuki haklılığınızı ispatlayabilirsiniz. Normalde resmi tatil günleri dışındaki günler için 1,5 yemiye, (takvimlerde kırmızı görünen) resmi tatiller için de 2 yevmiye fazla mesai ücreti almanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla…

 64. yusuf tarkan sünbül

  iyi günler ben ankara dan Yusuf tarkan sünbül benim özel güvenlik kimlik kartım var ve şu anda çalışmıyorum, bizim oturduğumuz sitenin yakınındaki metro istasyonunda çalışan güvenlikçiler 2 gece 2 güdüz sonra 2 gün izin yapıyorlar, acaba 12 saat gece çalışan güvenlik görevlisinin 24 saat dinlenmesi gerekmezmi? gece işe başlayıp sabah işi devredip tekrar gece (saat 24 den önce işe başlıyor) 12 saat çalışması kanuna uygunmu acaba? şimdiden teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Yusuf Bey,

   Gece çalışmaları fazla mesai ile birlikte molalar hariç net en fazla 10,5 saat olabilir. Vardiyalı çalışma ile ilgili olarak vardiya değişimlerinde kesintisiz 24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir. Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği hükümleri bu şekildedir.

   Saygılarımızla…

 65. halil ibrahim

  merhabalar.

  şirketimizde vardiyalı çalışan 3 arkadaşın yanına 1 kişi daha ilave ettik. şimdi 4 kişi vardiyalı olarak çalışması gerekmektedir.

  yöneticilerimiz fazla mesaiden yana değiller. ayrıca haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ve her çalışan için en adil olacak şekilde nasıl bir tablo hazırlayabilirim? yukarıdaki anlattığınız dörtlü vardiye sistemini okudum, fakat o haftalık hem 48 saat, hem de yedek grup fazla mesaiye geliyor.

  çalışma saatleri 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00. yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Halil İbrahim bey,

   Dörtlü vardiya düzeni haftalık 45 saati geçmemektedir. 8 saatlik çalışmada en az yarım saatlik yemek molasını zaten vermek zorundasınız. Dörtlü vardiya düzeninde 4 kişi de haftada 6 gün gelmektedir. Haftada 1 gün izin kullanmakta ve günlük yarım saat yemek molası vermeleri durumunda 6*7,5=45 saat haftalık normal mesai saatleri bulunmaktadır.

   Saygılarımızla…

 66. halil ibrahim

  Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim.

  Dörtlü vardiya çizelgesi örneğinizde A grubu yeni aya girerken fazla mesai yapıyor. Fazla mesai yapmasını nasıl önlerim öneriniz var mı? iyi çalışmalar dilerim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Halil İbrahim Bey,

   Verdiğimiz tablo örnek olsun, mantık anlaşılsın diye verilmiştir. Vardiya sistemini hafta başı pazartesi ve hafta sonu pazar günleri araları olarak hesaplarsanız ayın başında ya da sonunda fazla mesai söz konusu olmayacaktır. Fazla mesailer haftalık olarak hesaplanmaktadır çünkü yönetmelikte o şekilde geçmektedir. Yani haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir. Hafta bazlı olarak vardiya çizelgesi hazırladığınızda her haftayı ayrı ayrı ele alacak olursanız fazla mesai bulunmayacağını göreceksiniz. Verdiğimiz dörtlü vardiya düzeni uygulanmakta olan ve sorun yaşanmayan bir vardiya düzenidir.

   Saygılarımızla…

 67. HASAN

  Merhabalar;
  Biz nişanlımla aynı vardiyada çalışıyoruz. Evlenince vardiyalarımızı ayırmaları durumu söz konusu.Fakat biz ayrılmak istemiyoruz.Bu konuda kanun olarak ne haklarımız var yada yasada bizim durumumuza ilişkin bir kanun varmıdır.

  1. admin Yazar

   Merhaba Hasan bey,

   Vardiyada çalışacak personele işveren ya da işveren vekili karar vermektedir. Bu konuya ilişkin kanun hükmü bulunmamaktadır. İşvereninizle iletişime geçerek bu konuyu çözmelisiniz. Vardiyalı Çalışma Yönetmeliğinde bu konu yer almamaktadır.

   Saygılarımızla…

 68. hulusi

  slm admin bir sorum olacak bir markette calışıyorum vardiyalı sistem ve iki vardiya halinde calışmakdayım ve süreklivardiya degişiyor 2 haftadır sürekli ve sadece bana vardiya şöyle
  pazartesi sabah=8.30 ,17.30
  sali akşam 14,30__23.00
  carşamba_8.30,,17.00
  perşembe:14.30,,23.00
  cuma–8.30.1730
  cumartesi:14.30,,,23.00
  pazar =izin
  pazartesi sabah=8.30 ,17.30
  sali akşam 14,30__23.00
  carşamba_8.30,,17.00
  perşembe:14.30,,23.00
  cuma–8.30.1730
  cumartesi:14.30,,,23.00
  pazar =izin
  iki haftadır buşekilde devam ediyor nasıl bir yol izleye bilirim
  düzeltmelerini söyledim ama biz öyle uygum gördük deniyor acele ceap vere bilirseniz sevinirim

  1. admin Yazar

   Merhaba Hulusi bey,

   Bu vardiyalar gece vardiyasına girmemektedir. Vardiya düzeni ve sırası işverenin inisiyatifinde olup, bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu sistemde yemek ve varsa diğer molalarınızı çıkartarak haftalık net mesai saatiniz 45 saati geçerse fazla mesai ücreti almanız gerekir.

   Saygılarımızla…

 69. mustafa

  Merhabalar; Akşam 18:00 de işe başlayıp sabah 08:00 de bırakıyoruz yani 14 saat gece çalışıyoruz 36 saat dinlenip sonra tekrar aynı saatte çalışıyoruz bu şekilde üç defa gece çalışıyoruz geceden gündüz e geçerken 24 saat dinleniyoruz.
  gündüz ise 08:00 de işe başlayıp 18:00 de bırakıyoruz 36 saat dinleniyoruz üç defada gündüzde çalışıyoruz gündüzden geceye geçerken ise 48 saat dinleniyoruz sizce bu vardiya düzeni yasal mı.?
  güvenlik görevlisiyim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa bey,

   Gece çalışmaları kesintisiz ve net (yani tüm mola ve istirahatler çıkarılıp hariç tutularak) 10,5 saati geçemez. Vardiya sorumlunuzun yasalara uygun bir vardiya düzeni ayarlaması gerekmektedir.

   Saygılarımızla…

 70. Mustafa Albala

  mrb admin

  isyerimde paydoslala beraber 12 saat gece vardiyasinda calisiyorum calisirker forklift oparetorunun yerinde olmadigi bir zamanda forkliftle odun kazani deistirmem gerekti firklift kullanma yetkim yok ama amacim makinami bos bekletmemek sonucta forklift kullanmamin bana bi faydasida yok kazani alirkan makinayi devirdim yaklasik 5000 lira civarinda masraf cikti tutanak tuduldu savunmami verdim isyerim bu masrafi benden taleb ediyor kanunda boyle bi yukumluluk var mi 3 yildir caisiyorum maasin 1100 lira 780 lira kredi oduyorum odeyecek durumda deilim neyapabilirim….

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa bey,

   Burada iki durum var. Forklift kullanmanız işveren veya vekili tarafından size emredildiğini ve buna binaen yetkisiz olarak forklift kullandığınızı mahkemede delil ve şahitleriyle ispat edebiliyorsanız bu maddi zararı işvereninizin sizden tazmine hakkı yoktur. Ancak forkliftin yetkili personel dışında kullanılmasının yasak olduğu size şahsen veya genel bir duyuruyla bildirilmişse ve siz yetkinizi işveren veya vekilinin emri olmaksızın kişisel inisiyatifinizle forklifti kullanarak bu zarara sebep olmuşsanız, işverenin bu zararı isteme hakkı ve ihbar süresi kadar çalıştırarak kıdem tazminatınızla ya da ihbar ve kıdem tazminatlarınızı verip derhal işten çıkartabilir. Ancak olayda art niyetinizi ispatlarsa tazminat haklarınızı vermeden de çıkartabilir.

   Saygılarımızla…

 71. Muharrrem

  Merhabalar Hocam;

  Benim merak ettiğim bir kaç konu var aslında yukarıdaki yorumları ve cevaplarınızı okuduğumda sorumun cevabı mevcut sıkıntım şudur ben sağlık sektöründe çalışmaktayım vardiyam 3 vardiya 07:00-15:00 15:00-23:00 ve 23:00-07:00 şeklinde haftanın 6 günü çalışarak haftayı tamamlıyoruz.
  Benim kafama takılan mesele şu 23:00-07:00 vardiyasının bitiminde izin kullandırılıyor ve ertesi gün sabah 07:00-15:00 vardiyasına başlıyoruz şimdi bu durumda geceden çıktığımız için gündüz uyuyoruz ve izinimiz öylece geçiyor ve ertesi gün sabah vardiyasına geçtiğimiz için çok sıkıntı oluyor ve hiç bir şekilde izin gününde sosyal bir faliyette bulunamıyorsun yani anlıcanız izin günü yatarak geçiyor sağlık sektöründe gece nöbeti ertesi izini diye bir uygulama yokmu? mesela hastanede güvenlikçiler, veri girişçiler hep öyle çalışıyorlar gece çıkışı 2 gün izinleri var ve onlar aylık toplamda 180 saat çalışır iken biz 195 saat çalışıyor normalde aylık çalışma saati kaç saattir sizce? 180 saat mi? 195 saat mi?

  1. admin Yazar

   Merhaba Muharrem bey,

   Haftalık normal çalışma saati 45 saattir. 1 ayda 4 hafta olduğu kabulüyle 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince aylık normal mesai saati 4*45=180 saattir. İşveren bu sürenin tamamını isterse kullandırabilir ancak yapılan iş sözleşmeleri bu konuda bağlayıcıdır.

   Siz haftanın 6 günü günde 7,5 saatten haftada 45 saat çalışıyorsunuz. Çalışma saatiniz normal. Ayrıca en az yarım saat olan yemek molanızı kullanma hakkına sahipsiniz. Kullanmıyorsanız, kullanma hakkınızın olduğunu biliniz.

   Gece ve gündüz vardiyaları değişimiyle ilgili olarak tek şart kesintisiz olarak 11 saat dinlendirilme şartıdır. Çoğu işveren bu 11 saati hafta tatiline denk getirmeyi tercih etmektedir. Bu konuyu yasalar işverenin inisiyatifine bırakmıştır.

   Saygılarımızla…

 72. nurkiz

  Merhaba.. Benim sormak istediğim birkaç konu var;
  *İki mesai arasındaki 11 saatlik dinlenme süresi içine serviste geçirilen süre dahil midir.. Kart basma süreleri mi dikkate alınır..
  *Gündüz 11, gece 7,5 saati aşan çalışmaların geri iadesi talebi için halen aynı işyerinde çalışıyorsam zaman aşımı yine de 5 yıl mıdır..
  *”Gündüz 11, gece 7,5 saati aşan süreler mesai olarak düşünülür”‘deki sürelere ara dinlenmeler dahil midir yoksa ara dinlenmeler düşülmüş hali midir..
  *Ara dinlenme süresini işçi isterse işyerinin dışında kullanabiliyor diye geçiyor yasada.. Ben bu süreyi işten erken çıkarak kullanabilir miyim..
  *6 işgünü sonunda 7.gün de işe gelmesi durumunda işçi hafta tatilinde çalışmış gibi sayılırve +1,5 yevmiye alır; buna istinaden halen aynı işyerinde çalışıyorsam bu ilave 1,5 yevmiyeyi talep etmek için zaman aşımı yine de 5 yıl mıdır..
  teşekkürler..

  1. admin Yazar

   Merhaba Nurkız hanım,

   1- Serviste geçirilen süre dahil değildir. İşbaşı ve paydos arasında geçen net süre yani mola sürelerinin çıkarılmış olan zaman dilimi çalışma süresidir. Paydos yani iş bitiminden iş başı saatine kadar olan süre ise dinlenme süresidir.

   2- Eğer 5 yıldan fazla süre geçmişse arşivden çalışma tutanaklarının ve bordroların çıkarılması güçleşeceğinden alacak davanız takipsizlik kararıyla sonuçlanması ihtimali yüksektir.

   3- Haftalık normal mesai saati 45 saattir, fazlası fazla mesaidir. Fazla mesai günlük 3 saati, yıllık 270 saati geçemez. Fazla mesailer haftalık çalışma saatine göre hesaplanır, günlük hesaplanmaz. Ayrıca molalar çalışma saatinden sayılmaz.

   4- Ara dinlenme sürelerinizi işvereninizin uygun gördüğü şekilde kullanabilirsiniz. Bu konu tamamen işvereninizle belirleyeceğiniz duruma bağlıdır.

   5- Zaman aşımını geçirdiğinizde gerekli delillerin toplanması güçleşir. Durum mahkemeye intikal ederse delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verilebilir ya da zaman aşımının geçmesine ilişkin sebeplerin usule uygunluğuna bakılır, uygun bulunmazsa hakim davayı reddedebilir. Dolayısıyla zaman aşımı süresini geçirmemenizi tavsiye ederiz. Zaman aşımından sonra olumlu sonuç alan davalı sayısı çok azdır.

   Saygılarımızla…

 73. elife

  Merhaba ben bir gıda firmasında çalışmaktayım size bazı sorularım olacaktır
  yukarıdaki yazışmaların bazılarını okudum resmi tatil günlerinde bizlerin yasal olarak izinli olmamız gerektiğini söylemişsiniz bizim şirkette böyle bir şey yok ve sezonda 2,3 hafta izinsiz bile çalışıyoruz 2 vardiya 12 saatten pazar günleri de dahil pazar günleri de estradan bir ücret almıyoruz sezon boşluklarında ise 10 saat çalışıyoruz içerde biriken izinlerimizi toplu kullanıyoruz bu durum yasal mı
  diğer bir konu ise ben evliyim gece vardiyasında mesaiye kalmak istemiyorum 7,5 saat çalışıp 1 saat yemek molamla birlikte 8,5 saat çalıştıktıktan sonra çalışmak istemesem böyle bir yasal hakkım varmı

  1. admin Yazar

   Merhaba Elife hanım,

   1- İşveren fazla mesai ücreti vermek yerine izin kullandırabilir.
   2- Fazla mesaiye kalmaya işverenin zorlama hakkı yoktur. Fazla mesaiye kalmak istemezseniz kalmazsınız. Bu sebeple işten çıkarılırsanız tazminat hakkınız doğar.

   Saygılarımızla…

 74. Serkan

  Hocam selamlar..
  Gecen ay haftalık iznim verilmeden 11 gun boyunca calistirildim. Bu ay mahkemeye versem tazminatımı alıp cikabilirmiyim yoksa tazminat hakkım Uzerindem 1 ay gectigi icin kabul edilmezmi..Saygılar..

  1. admin Yazar

   Merhaba Serkan bey,

   Haftalık izniniz verilmemişse fazla mesai yapmışsınız anlamına gelir. Fazla mesai ücretinizi işvereniniz vermelidir. Eğer işvereniniz fazla mesai ücretinizi vermezse mahkemeye verip fazla mesai ücretinizi alabilirsiniz. Bununla birlikten tazminatla ayrılmak için haklı bir sebep sayılmaz.

   Saygılarımızla…

 75. Muharrrem

  Merhabalar admin;

  ben bir kaç soru sormak istiyorum biz vardiyerimizi 12 saat esasına dayalı yapmak istiyoruz bu bağlamda 12 saatlik bir gece çalışmasında fazla mesai 6 saat olarakmı hesaplanır.

  1. admin Yazar

   Merhaba Muharrem bey,

   Gece vardiyası molalar hariç net 10,5 saati geçemez. 1 saat yemek ve 30 dk çay molası verirseniz 12 saatten yapabilirsiniz. Fazla mesai de 3 saat olur.

   Saygılarımızla…

 76. ekvator_17

  hocam ben enerji sektöründe çalışmaktayım.mesai saatleri haricinde kendi şahsi telefonumu sessiz konumda tutuyorum veya yanımda taşımıyorum,mesai saatlerinde sörekli olarak yanım da ve sesi açık.bulunduğum bölgedeki işletme şefi mesai saatleri dışında bana ulaşamadığından dolayı(arıza olmadığı halde) tutanağımı tuttu.arıza oldunda ekipteki diyer arkadaşlarda evimin, acil durumlarda da aramaları için ailece görüştüğüm bir arkadaşımda da eşimin telefonu var.bu konu ile ilgili ne yapmalıyım. teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Ekvator,

   İş sözleşmenizi bilmediğimizden yorumumuz isabetli olmayabilir. Bu sebeple yorum yapamayacağız…

   Saygılarımızla…

 77. EXOR

  Öncelikle bize bu şekilde yardım ettiğiniz için teşekkür etmek isterim. Ben enerji sektöründe çalışmaktayım. Günde 8 saatten haftada 6 gün vardiyalı olarak çalışmaktayım. 6 gün çalıştıktan sonra 2 gün tatilimiz var fakat işyeri benden bu iki günlük tatilin 1 gününü ücretli izin olarak kullandığımı söyleyerek yıllık iznimden düşeceğini söylüyor. Ve bizden ücretli izin formu doldurmamızı istiyor. Yemek veya çay molamız yok. Bu durumda bu yasalmıdır. Değilse ben bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Exor,

   Günde net 8 saat çalışıyorsanız haftada 40 saat eder. Normal mesai süresi haftalık 45 saattir. İşveren bu sürenin tamamını kullanabilir de kullanmayabilir de ancak kullanmadığı durumda yıllık izninizden kesme hakkı yoktur. Çünkü mesai saatlerini kendisi düzenlemektedir. Kayıp görülen net 5 saati isterse mesai düzenlemesine giderek size çalıştırabilir.

   Diğer yandan kesintisiz 8 saat çalıştıramaz en az yarım saat yemek molası vermek zorundadır. Çünkü yemek temel ihtiyaçlar kapsamındadır. Bu konuda İŞKUR’da size tahsis edilmiş olan iş ve meslek danışmanından detaylı bir yol planı alabilirsiniz. Ancak uygunsuz şartlarda çalıştırılmadan dolayı işvereninize yazılı talepte bulunup olumsuz dönüş halinde istifanızı vererek tazminat talep edebilirsiniz. Formaliteler ve usulle ilgili olarak İŞKUR’daki iş ve meslek danışmanınızdan ya da iş hukuku avukatlarından danışmanlık almalısınız. Danışmanlıklar için ücret istenmemektedir.

   Saygılarımızla…

 78. Hüseyin

  Merhabalar

  Benim sorum şöyle olcaktı. işyerinde haftalık 45 saat olan çalışma süremizi 5 gün 9 saat kullanarak tamamlıyoruz. Fakat işveren mesai ücreti hesaplaması yaparken 9 Saat*30 gün=270 Saat olarak hesaplıyor ve maaşın 270 e bölünüp 1,5 ile çarpmasıyla saat ücretini hesaplıyor. Ancak biliyorum ki mesai hesaplanırken 8 saat çalışma süresi yarım saat mola çıkınca 7,5*30=225 saatten maaş/225*1.5 ile mesai hesaplanıyor. Ancak işveren günlük 8 değilde 9 saat çalıştığımız için maaş/270 saat olarak hesaplıyor. size sorum bu konu hakkında ne yapabilirim. ? nasıl bir yol izlemeliyiz? neleri talep etmeliyiz? veya hukuki olarak ne yapabiliriz?

  Teşekkür ederim

  1. admin Yazar

   Merhaba Hüseyin bey,

   Maaş bordronuzda çalışılan saat sayısının yazması gerekmektedir. Orada aylık çalışma saati 270 saat yazıyor ise ve fazla mesai ücretleriniz de bankadan yatıyor ise işiniz çok kolay. Buradaki usulsüzlükten dolayı işvereninize hak talep davası açabilirsiniz. Ancak bildiğimiz kadarıyla işverenlerin büyük kısmı fazla mesaileri elden vererek bordroda eksik gösteriyor ve de bordroya aylık çalışma saati yerine günü yazarak yasadaki boşluktan yararlanıyorlar. Böyle bir durum sizin işyerinizde de söz konusu ise bu sefer sizin gibi bu durumdan rahatsız olan çalışanlarla iş birliği yaparak ayrı ayrı şikayet dilekçelerinizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderirseniz mutlaka ilgileneceklerdir. Ancak sakın toplu dilekçe vermeyiniz. Yani dilekçelerin ayrı ayrı yazılması önemlidir. Çünkü usulen toplu dilekçe verirseniz işverenizin bu durumu aleyhinizde kullanıp, kendisine karşı art niyetli örgütlenme içerisinde olduğunuzu iddia ederek sizi tazminatsız işten çıkarma hakkına usulen sahiptir.

   Bir de burada iş sözleşmenizi ve işletmenizde olan olayların detaylarına vakıf olamayacağımızdan dolayı yorumlarımız sadece fikir verme amaçlıdır. İŞKUR’a kayıtlı değilseniz mutlaka kayıt olunuz ve oradaki size tahsis edilecek olan iş ve meslek danışmanıyla birlikte hareket ediniz. Bu şekilde zarar görmeden sorunlarınızı çözebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 79. mehmet

  hocam demir çelik sektöründe çalışıyorum sendikamız var 00:00 – 08:00 gece vardiyasından sonra gündüze mesai olarak devam ettirme hakkına sahip midir iş veren. bide benimle aynı işi yapan bi vardiyada iki kişi ve işimizden dolayı yemeğe gidemiyoruz yarım ekmek domates peynir getiriyorlar bize yarım saat yemek molası var ben bu molayı kullanamıyorum yarım saatin ücretini talep etme hakkım var mı? şimdiden teşekkür ederim

  1. admin Yazar

   Merhaba Mehmet bey,

   1- Gece vardiyasından sonra kesintisiz 11 saat dinlendirilmeden gündüz vardiyasında kimse sizi çalıştıramaz. Bu durum yönetmeliğe aykırıdır.

   2- Yemek molalarınızı kullanmalısınız. Bu hakka sahipsiniz. Yemek molası fazla mesai yerine geçmediği için yasal olarak ücretini talep etme hakkınız yoktur.

   Saygılarımızla…

 80. duray

  merhaba
  11 saat çalışıp 36 saat dinleniyorduk. örneğin 1 ay boyunca sabah vardiyasına 08.00işe başlayıp 20.00 işten çıkıyorduk. bir sonraki gün dinleniyorduk. 1 ay gece 1 ay gündüz vardiyasına geliyorduk. yasalara uygunmudur. bu şekilde tekrar çalışmak istiyoruz. ne yapmalıyız?
  1 hafta pazartesi,çarşamba, cuma, pazar….. diğer hafta salı, perşembe, cumartesi günleri işe geliyorduk.
  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Duray,

   Açıkçası sorunuz biraz karışık olmuş ancak anladığımız kadarıyla cevap vereceğiz;

   1- 11 saat çalışıp 36 saat dinlenmenizde yasalara aykırı bir durum yoktur.

   2- Gece vardiyasını 20.00-08.00 arasında çalışabilmeniz için 1,5 saat mola hakkınızın olması gerekir. Eğer 1,5 saat molanız yok ise bu durum yasalara uygun değildir. Onun dışında vardiyalar değişimlerinde de 11 saat kesintisiz dinlendirilmeniz gerekir.

   Bunların dışında bu kurallara uymak şartıyla işveren mesai saatlerini istediği şekilde düzenleyebilir. Bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple işvereninizle anlaşarak eski mesai düzeninize dönmekten başka çareniz bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 81. Mustafa

  Hocam merhaba, Ben özel bir şirkette arıza ve bakımcı teknisyen olarak çalışıyorum. Çalışma şeklimiz 4 gün sabah 08:00- 20:00 iki gün tatil sonra ise 4 gün gece 20:00-08:00 şekilde yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gündüz vardiyası cuma, cumartesi izin pazar ise gece vardiyasına başlıyoruz. Bu döngü ay boyunca devam ediyor. Yani 10 gün gündüz 10 gün gece ve 10 de tatil yapıyoruz. Bizim maaş bodromuzda 30 gün 225 saat ve 1400 tl yazıyor. Bu normalmidir. Yoksa bizim fazla mesai alacağımız oluyor mu. Şimdiden teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa Bey,

   Mola saatlerinizi yazmamışsınız bu sebeple 1,5 saat mola yaptığınızı varsayarak cevap vereceğiz. Aylık çalışma saati hesabı yapmanız bu durumunuzda uygun olacaktır, şöyle ki ayda 20 gün çalışıyorsunuz ve molalar çıkınca günlük 10,5 saate tekabül ediyor. 10,5*20 = 210 saat yapar. 1 saat molanız varsa gece vardiyasında 11 saat çalışmış olursunuz ki bu durum da yasalara aykırıdır. Yani bu şekilde aylık mesai saatinizi hesaplayıp 225’i saati geçenler için fazla mesai talebinde bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 82. sessiz

  Öncelikle hizmetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum.3 VARDİYALI çalışıyorum ve şimdiki yöneticilerimiz 11 saat arayla işe gelme kanunu neden göstererekten yeni bir sisteme geçiş yaptık.Kısaca sistemi izah edeyim.Vardiya dönüşümü pazar baz alınaraktan A Vardiyası cumartesi 16:30/00:30 vardiyasından çıkıyor pazar günü çalışma yapmıyor 24 saat sonra pazartesiyi çalışmak için 00:30/08:30 vardiyası çalışmasına geliyor.B Vardiyası pazar günü gece çalışmasına 00:30 da gelip 12:30’de çıkıyor tekrardan 20 saat sonra gündüz vardiyasına başlıyor.C Vardiyası ise 12:30 de gelip 00:30’da çıkıyor 16 saat sonra 16:30/00:30 vardiyasına başlıyor.çalışılan 4 saat fazla zaman iki vardiyanın toplamında 8 Saat yapıyor buda pazar çalışması yapılmadığı için dengeleme çalışması olarak hesaplanıyor..Bu sistem gece çalışması yapan birinin 24 saat istirahat yapmadan işe gelmesi mevzuatıyla uyuşuyor mu?.gece çalışması yarısından fazlası gece çalışmasına denk geliyor mu? Aynı zamanda 3 haftada bir hafta tatili programı değişiyor baazı hafta 7 gün çalışıyor 8.gün hafta tatilini hak ediş haline geçiyoruz…bu konuda bilgilerinizden faydalanmak istiyorum..

  Bu arada yöneticilerimizin bize karşı tutumları takdire şayan bir idarecilik anlayışı.

  saygılarımla..

  1. admin Yazar

   Merhaba Sessiz,

   Emek sahibi insanlarımızın haklarını bilmeleri konusunda elimizden geleni yapıyoruz teşekkür ederiz. “11 saat arayla işe gelme kanunu” şeklinde bir kanun mevcut değildir. Ancak Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği gereği vardiya değişimlerinde kesintisiz 11 saat dinlendirilme şartı koşmaktadır. Herhalde bunu kast ettiniz. Ayrıca Gece çalışan bir çalışanın gündüz çalışabilmesi için yasa gereği şart koşulan süre 24 saat değil 11 saattir.

   Hafta tatillerine karar verme inisiyatifi yasalarda işverenlere bırakılmıştır.

   Aylık çalışma saatinizi mola sürelerinizi çıkarak hesapladığınızda 225 saati geçiyorsa fazla mesai hakkınız doğuyor demektir.

   Her hafta en az bir kez kesintisiz 24 saat dinlenme hakkınız bulunmaktadır bu konuda işvereninizi uyarmalısınız.

   Saygılarımızla…

 83. İsimsiz

  Merhaba,

  Bir havacılık firmasında, uçuş harekat uzmanı olarak ve vardiyalı sistemde çalışıyorum.

  08:00 – 20:00
  20:00 – 08:00
  Rest
  Off

  şeklinde çalışıyorum.

  Gece 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacağımı öğrenmiş durumdayım. Ancak istisnai meslek gruplarının da gece 7.5 saatten fazla çalıştırılabileceği şeklinde bir hüküm var.

  Benim mesleğim bu mesleklerden birisi midir? Nasıl öğrenebilirim?

  Bu düzende çalışmaya devam etmek istersem, işverenime böyle çalışmak istiyorum şeklinde imza vermem kanunen bir hak mıdır?

  Saygılar sunarım,

  1. admin Yazar

   Merhaba İsimsiz,

   4857 Sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyen iş yerleri için gece çalışmaları kendi içlerinde ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu işlerin nitelik ve şartlarının farklılığından dolayı kanun kapsamına alınmamıştır. Bu sektörler şunlardır:

   a-Deniz ve hava taşıma işleri, (Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler hariç)
   b-Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
   c-Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar (3. derece dahil) hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler,
   d-Ev hizmetleri,
   e-Rehabilite edilenler,
   f-507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 inci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri,
   g-Sporcular,

   Dolayısıyla bu sektörlerin dışında kalan sizin sektörünüzde gece vardiyası 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında olduğundan dolayı fazla mesai ile birlikte gece çalışması (molalar çıkarıldıktan sonra) net çalışma süresi en fazla 10,5 saat olabilir. Ancak fazla mesailer günde 3 saati yıllık 270 saati geçemez.

   Sizin iş yerinizde günlük 1,5 saat molanız yoksa yasalara göre çalışma saatleriniz uygunsuzdur. İşvereninizden yasal hakkınızı elbette yazılı olarak talep edebilir ve hatta gereği yapılmazsa haklı olarak istifa edebilir ve de tazminat haklarınız verilmezse mahkeme yoluyla hakkınızı temin edebilirsiniz. Bununla birlikte iş etiği açısından öncelikle iş veren ya da amirlerinizle konuyu tatlı bir şekilde çözme yolundan sonuç almaya çalışmanızı öneririz.

   Saygılarımızla…

 84. mustafa

  Hocam merhaba,ben tekrardan soru sorma istiyorum. Ben özel bir şikette vardiyalı çalışıyorum. Vardiyam 2 vardiya şeklinde 1. vardiya 08:00-20:00 2. vardiya 20:00-08:00 şeklinde şirket 7/24 çalışıyor. 4 gün gündüz vardiyası 2 gün izin 4 gün ise gece vardiyası şeklinde. Gece vardiyaları için fazla mesai vermeleri gerekiyor mu. Mola olarak 1,5 saat kesiyorlar. Ayda 10 gün gece vardiyam var bunlarda mesai verilmeli mi. Maaş bodromda 30 gün 225 saat ve maaşım belirtiliyor. Aylık çalışmam 225 saat belirtmesi yasal mı. Aylık çalışmam 225 saat diye belirtildiğinden fazla mesai vermiyorlar yoksa haftalık çalışmam 45 saat diye mi hesap yapılmalıdır. Yoksa benim geldiğim her gece için mesai yazmaları mı gerekiyor. 3 yıldır bu şekilde çalışıyorum. Eğer vermeleri gerekiyorsa geriye dönük zamanları da alabilirmiyim.
  Tablo: Pazartesi – Salı – Çarşamba -Perşembe 08:00-20:00
  Cuma – Cumartesi TATİL
  Pazar – Pazartesi – Salı – Çarşamba 20:00-08:00
  Perşembe – Cuma TATİL
  Cumartesi – Pazar – Pazartesi – Salı 08:00-20:00 Şekilde Devam ediyor.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa Bey,

   Günde 1,5 saat molanız var. Sizin için aylık çalışma saati hesabınızı yapalım size örnek teşkil etsin. Aylık çalışma saati hesabında içinde bulunduğunuz ay kaç gün çekerse çeksin sabit olarak otuz gün alınır. 4 gün çalışma ve 2 gün tatil olacak şekilde toplamda 6 günlük bir çalışma periyodunuz var ve bundan dolayı sizin için 1 ay, 30 / 6 = 5 hafta oluyor ve siz bu 5 haftanın her haftasında 4*10,5 = 42 saat çalışıyorsunuz. Bunu da 5 hafta için hesaplarsak 5*42 = 210 saat eder. Yani siz ayda 210 saat çalışıyorsunuz. Ancak tam zamanlı olarak işe alınmanızdan dolayı 225 saat olarak ele alınıyor. Dolayısıyla aylık çalışma saatiniz 225 saati geçmediğinden dolayı fazla mesai hakkınız bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 85. Tolga

  Vardiyalı personelin izin günleri hep sabit durabilir mi? Mesela Ocak ayında Cuma günü hafta izni kullanıyorum diğer altı gün çalışılıyorum (her çalışanın izin günü farklı günler). Diğer aylarda da hafta iznimi Cuma yapabilirler mi? Bunun bir süresi var mı? Mesela 3 ayda bir haftalık izin günü değişir gibi? Yoksa hep sabit yapsalar itiraz edemem mi?

  1. admin Yazar

   Merhaba Tolga bey,

   4857 sayılı iş kanununda haftalık 24 saat kesintisiz hafta tatili zorunlu kılınmış olup bu 24 saatin hangi zamana geleceği işverenin insiyatifine bırakılmıştır. Sorunuza gelecek olursak, hafta tatilinin hangi gün olmasıyla ilgili olarak yasal bir itiraz hakkınız bulunmamaktadır. Ancak bu uygulamanın kötü niyetle yapıldığını düşünüyorsanız ve mahkemede ispatlayabilecekseniz art niyetli çalıştırma gerekçesiyle işvereninizi mahkemeye verebilir ve tazminat alabilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz bir şey olmadığı görünüyor.

   Saygılarımla…

 86. hakan

  merhaba benim sorum vardiya degişimlerinde izinli sayılıyormuyuz 8 de işten cıkyorum birsonraki gun sabah 8 de iş başı yapıyorum ve 1 gün izin yazıyorlar ayda 4 gun iznim var 2 defa vardiya degişiyoruz 2 gun iznim siliniyor bu dogrumudur bir sorum daha sabah 8 akşam 6 çalısıyoruz ve mesai ücreti almıyoruz hep aynı maas alıyorum 1 saat yemek molam var haftada 1 gun iznim var mesai almam gerekirmi

  1. admin Yazar

   Merhaba Hakan bey,

   1- Vardiya değişimlerinde kesintisiz 11 saat dinlendirilmeniz yasal zorunluluktur. İşverenlerin bu dinlendirilme süresini haftalık izne getirmeleri yasalara aykırı değildir.
   2- 08:00-18:00 haftada altı gün çalışıyorsanız, günlük 1 saat molanız varsa haftada 54 saat eder ve 54-45=9 saat fazla mesai hakkınız doğar. Ancak mavi yaka, beyaz yaka ayrımından dolayı eğer idari personel iseniz işveren size fazla mesai ücret hakkı tanımamakta serbesttir. Bunun sebebi ise devlet memurlarından idari personellere fazla mesai hakkının verilmemesi dolayısıyla iş mahkemelerinde bunun emsal sayılmasıdır.

   Saygılarımızla…

   1. umut

    merhaba hakan bey biz iki vardiya çalışıyoruz sabah 08 00 akşam 18 00 gece vardiyası 18 00 04 00 çalışıyoruz benim sormak istedigim gece vardiyasında saat ücretinde fark varmı saygılarımla

    1. admin Yazar

     Merhaba Umut bey,

     Hakan beyin yerine biz cevap verelim :) Gece veya gündüz fark etmez haftalık çalışmanız 45 saati aşmadıkça tek yevmiye çalışırsınız. 45 saati aşarsa fazla mesai ücreti olarak 1,5 yevmiye alırsınız.

     Saygılarımızla…

 87. selçuk

  benim devlet hastanesi psikiyatri bölümünden gece çalışması uygun değildir diye raporum olmasına rağmen işveren tarafından hala gece çalıştırılmaktayım.bu sorunu nasıl çözebilirim.böyle bir hakkı varmı.bildiğim kadarıyla tüm yasal haklarımı alıp işten ayrılma hakkım var ama ben işten ayrılmak istemiyorum.

  1. admin Yazar

   Merhaba Selçuk bey,

   Gece çalışmanız uygun değilse, gece çalışmamalısınız. İşvereniniz bu konuda anlayış göstermiyorsa haklı istifa ile, tazminat ve tüm haklarınızı alarak işinizden ayrılabilirsiniz. Yasal olarak bu şekilde güvenceniz bulunmaktadır. Diğer yandan işvereninizle anlaşıp ikna etmek dışında, sizi gece çalıştırmaması için kullanabileceğiniz bir hakkınız bulunmamaktadır. Hatta böyle bir raporunuz olduğunu yazılı olarak bir dilekçe eşliğinde işvereninize ibraz etmek ve bunun bir kopyasını delil olarak saklamakla yükümlüsünüz. Çünkü eğer gece çalışmanızdan dolayı iş kazası ve benzeri mahkemelik bir sorun çıkarsa, işvereniniz konu hakkında bilgisi olmadığı iddiasıyla bütün kabahati size yükleyebilir. Tercih sizin elbette…

   Saygılarımızla…

 88. Huriser Kahveci

  Merhaba,

  Sosyal Hizmetler’e bağlı …..’nde taşeron bir firmanın bakım elemanı olarak çalışıyorum. Son bir aydır hastanede yatan çocuklarımız için 24 saat hastane nöbetinde kalıyorum. Sabah 8.00’de hastaneye giriş yaptıysam ertesi gün sabah 8.00’e kadar hasta çocuğun yanında refakatçi olarak kalıyorum. 24 saat dinlendikten sonra tekrar aynı nöbet başlıyor. Bu çalıştırma şekli yasal mıdır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na böyle bir yetkinin verildiğini söylüyorlar, doğru olduğunu düşünmüyorum ama itirazıma dayanak teşkil etmesi için uzman görüşünüze ihtiyacım var. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla…

  1. admin Yazar

   Merhaba Huriser hanım,

   Evlerde hasta bakım hizmetleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun kapsamına girmemektedir. Konuyla ilgili yetki kurumların çıkaracağı yönetmeliklere bırakılmıştır. Bilgi edinme kanunu kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve ayrıca Sağlık Bakanlığı’na dilekçe ile müracaat ederek konu hakkında sağlıklı ve kesin bir bilgi alabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 89. nurkiz

  merhaba,

  1- Ayrımcılık konusu ile ilgili olarak;

  aynı depatmanda çalışan arkadaşıma (şu an işten ayrıldı) bizden farklı olarak dcs primi verildiğini öğrendim..

  personel departmanındaki bir bayan 7.5 saat üzerinde çalışıyor (servisle gelip gitmek daha avantajlı oldugundan ve 7.5 saat çalıştıgı takdirde 6 gun işe gelmesi gerektiginden).. ancak biz de 7.5 saat çalıştırılmaktan magdur oldugumuzu bildirdigimiz halde bu istegimiz kabul edilmedi..

  Bu iki madde üzerinden ayrımcılık yapıldıgını savunabilir miyiz.. yapılmadıgını işveren ispat etmek zorund sanırım..

  Bu konuların üzerine gitsem benm için iyi mi olur yoksa bir şey elde edemez miyim.. işveren bir şekilde örtebilir mi bunları?

  2- 30.10.2012 tarihinde doğum yaptım ve sonrasında doğum iznimi ve ardından da 6 aylık ücretsiz iznimi kullandım.. ücretsiz izinden önce de 21 günlük yıllık izin hakkım vardır onu kullandım.. 2013 Ağustos’ta işe döndüğümde bazı rahatsızlıklarım oldu ancak bu rapor paralarımı SGK’dan alamadım.. Geriye dönük 1 yıl içinde 90 günlük primim olması gerektiğini söylüyorlar.. Ancak doğum nedeniyle denmeyen primler bu durumda istisna tutulmuyor mu..

  Ayrıca bu tarihten sonra da aralıklarla sürekli rapor almam gerekti.. Dolayısıyla prim süresi sürekli düşüyor.. Bu durumlarda da SGK rapor parası ödememe hakkına sahip midir..

  3- 1999 yılında A… satış bayiinde çalıştım ancak sigortamı defalarca söylememe rağmen başlatmadılar.. Hiçbir evrağımı da vermiyorlar tespit amaçlı.. Çok zaman geçtiği için biz onları imha ettik diyorlar.. Ne yapabilirim..
  2012 yılında D…. bünyesinde staj yaptım ancak sigorta başlangıcım yapılmadı.. Bu konu ile ilgili hizmet tespit davası açıp sigorta başlangıcımı değiştirebilir miyim..

  tesekkurler

  Not: Sayın Nurkız, yayın politikamız gereği kişim,kurum ve kuruluş isimlerini sansürledik kusura bakmayınız. Ayrıca yorumlarınızı da değişiklik yapmadan birleştirdik.

  1. admin Yazar

   Merhaba Nurkız hanım,

   1- Şahsınıza yönelik negatif bir ayrımcılık olmadığı sürece bu konuda hak talep etmeniz söz konusu olmayacaktır. İşverenin pozitif ayrımcılık yapma hakkı yasalarda kısıtlanmamıştır. Pozitif ayrımcılık mobbing kapsamına girmemektedir.

   2- SGK ile ilgili olarak anlattığınız durumları tüm bu saydığınız raporların bir kopyasını delil göstererek dava etmeniz durumunda söz konusu rapor ücretlerini alabileceğinize dair emsal kararlar bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda iş hukuku avukatlarına müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Ancak bu söylediğiniz aralıklar içerisinde çalıştığınız iş yerinizde girdi-çıktı yapılmamış olması yani 6 aylık ücretsiz izninizin belgeli olarak ispatlanması ve o süre zarfında o işyeri tarafından sigortalı çalışan olarak gösterilmiş olmanız gerekir. Çünkü ücretsiz izinde sadece maaş almazsınız, sosyal haklarınız devam eder. Eğer bu 6 aylık dönemde doğum sebebiyle ücretsiz izne ayrılmayı yazılı olarak talep etmenize rağmen ve işyerinden yazılı izin almanıza rağmen, iş yeriniz SGK primlerinizi yatırmamışsa işyerinizi bu konuda da bu durumu delilleriyle ispat ederek dava edebilirsiniz. Aksi durumda 6 ay çalışmamış ve hiç bir şirkette ilişkiğiniz yok sayılırsınız ve SGK’ya karşı kaybedersiniz.

   3- Sigortasız çalışmak suçtur. Bu konuda yasa iki yönlüdür. Sigortanız yapılmadığı durumda sözlü ve yazılı olarak konu hakkında işverenden talepte bulunmanız ve gereği yapılmaması durumunda Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile SGK’ya sigortasız çalıştıran şirketi şikayet ederek ve sigortasız çalışmayı istifa sebebi göstererek ayrılmalıydınız. Yani bu saydığınız her iki durumdan da hukuki olarak sonuç almanız söz konusu değildir. Ancak bu iki iş yerinde sağlık açısından bir zarara uğradığınız ve mağdur olduğunuz durumlar varsa ve belgeleyebilirseniz işte o zaman hak talebinde bulunmanız söz konusu olabilir.

   Saygılarımızla…

   NOT: 6331sayilikanun.org’un resmi bir yayın organı olmadığını, burada verilen bilgilerin yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla verilen bilgiler olduğunu hatırlatır sitemizin kullanım koşullarını tekrar okumanızı mağdur olmamanız açısından tavsiye ederiz.

 90. nurkiz

  Merhaba.. öncelikle cevaplarınız için tesekkur ederim.. bir sorum var; annem 1955 doğumlu ev hanımı ve bugüne kadar hiçbir yerde çalışmadıgı için sigorta başlangıcı yok.. bu durumda hiç emekli olma şansı yok mudur..tesekkurler..

  1. admin Yazar

   Merhaba Nurkız,

   Annenizin bireysel emeklilik paketlerinden değil de normal SGK sisteminden emekli olabilmesi için 5400 günlük priminin bir iş yeri üzerinden sigortası yatması gerekmektedir. Bu da 5400/30=180 ay/12= 15 yıl yapar. Yani bu seneden itibaren aralıksız SGKlı olarak iş başlangıcı yapılarak 15 sene devam edilmesi durumunda anneniz 15 sene sonra emekli olabilir. Ancak daha önce en azından sigorta başlangıcı yapılmış olsaydı SGK borçlanmasını geriye dönük olarak ödemek suretiyle daha kısa sürede emekli olabilirdi.

   Saygılarımızla…

 91. nurkiz

  Merhaba.. 19.04.2004 girişli oldugum işyerimde yıllık izin hakediş tarihim bu tarihti ancak iki doğumumdan sonra hem doğum izinlerimi hem de 6 aylık ücretsiz izin haklarımı kullandıktan sonra yıllık izin hakediş tarihim 11 ay ileriye attı.. Şu an yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında hakediyorum.. Bu doğru bir uygulama mıdır..tesekkurler..

  1. admin Yazar

   Merhaba Nurkız,

   İşyerinizde yıllık girdi-çıktı yapılmıyorsa bu durum normal değil. Normalde olması gereken mevzuat hükümleri şu şekildedir:

   4857 sayılı İş Kanunu’ nun 53 üncü maddesine göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

   Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

   İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

   a. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
   b. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
   c. Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

   Az olamaz.

   Yani sizin çalıştığınız iş yerinde aralıksız olarak 12 ay SGK primlerinizin yatması durumunda yıllık ücretli izin hakkı kazanmış sayılırsınız. Yatmış olan SGK primlerinizi e-devlet sisteminden görebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 92. yahya

  merhaba ben özel şirkette güvenlik görevlisiyim 24/saat çalışıp 48/ saat dinleniyoruz bayram resmi tatillerde içinde hiç bir ücret alamıyoruz fazla mesayimiz varmı

  1. admin Yazar

   Merhaba Yahya bey,

   Öncelikle 24 saat aralıksız çalışmanız yasalara uygun değildir. Çünkü günlük çalışma saati en fazla net 11 saat olabilir. Ayrıca yuvarlak bir hesapla ayda 10 gün çalışıyorsunuz ve bu da toplamda 240 saat eder. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre haftalık 45 aylık 180 (4×45) saati geçen çalışmalar fazla mesaidir ve ücreti 1,5 yevmiyedir.

   Bu durumda işverene noterden ihtarname göndererek işi bırakıp, kıdem tazminatı ve faizi için iş mahkemesinde dava açabileceğiniz gibi, durumu Çalışma Bakanlığı’na dilekçe ile de bildirebilirsiniz. Ancak iyi bir iş hukuku avukatı ile birlikte hareket etmenizi, mağdur olmamanız açısından tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

 93. melda

  s.a ben sevgi evlerinde bakım elamanıyım 3 kişilik gruplar halinde 12_24 çalışma sistemiyle çalışıyoruz fakat bizler bakım elamanları olarak daha önceden çalıştığımız 24_48 çalışma sistemine geri dönmek istiyoruz 12_24 saat sisteminde yeterli istihdam sağlayamıyoruz gün çok çabuk bitiyor işler yetişmiyor çocuklarla yeterli vakit geçiremiyoruz.hatta bize 3 vardiya(08:00-16:00,16:00-24:00,24:00-08:00) sistemine geçilmesi gerektiğini şuanki çalışma saatlerimizin (12-24)yasal olmadığı, kurumun insiyatifiyle 12_24 çalıştığımızı söylüyorlar 24-48 saat çalışma sistemi yasalmıdır bu sisteme geri dönmek için ne yapmalıyız ?

  ayrıca doğum yapan bayanların gece vardiyasında çalıştırılmasının yasal olmadığı ile ilgili duyumlar alıyoruz fakat bize yatılı kurum olduğu için böyle bir hakkımızın olmadığını söylüyorlar ve hakkımız olan konularla ilgili sorular sorduğumuzda mobbing taktiği uygulanıp susturuluyoruz yeni doğum yapan bayan ne kadar süre ile gece vardiyasından muaf olunuyor ve süt izinleri ne kadar saate tekabül ediyor süt izinlerini toplu bir şekilde kullanma imkanımız varmı? Saygılar.

  1. admin Yazar

   Aleyküm selam ve merhaba Melda,

   1- Bazı Yargıtay kararlarına göre 12/24 saat çalışma sistemi Yargıtay kararlarına göre günlük çalışma saati 11 saati geçtiğinden dolayı yasal değildir. Emsal kararlar bulunmakta ve işverene cezai yaptırımlar uygulandığı kararlar bulunmaktadır. Bazı Yargıtay kararlarında da bu çalışma düzeninin yasaya uygun olduğu ancak denkleştirme usulüne uygun olmadığından dolayı haftalık çalışma saati 45 saati geçmese bile 11 saati geçen her gün için 11 saatten ne kadar fazla çalışılmışsa o kadar fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği içtihada bağlanmıştır. (Örn.: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2006/17647 K.2007/14.046 T.03.05.2007 sayı ve tarihli kararı) 24/48 saat çalışma sistemi ise tamamen Yargıtay’dan dönen bir çalışma sistemidir yani yasal değildir. Çünkü hukuki içtihatlar bir insanın en fazla çalışabileceği çalışma süresini 14 saat olduğu karara bağlanmıştır. Kaldı ki bu 14 saat için de aralıksız olamayacağı en az 1,5 saat dinlenme süresinin olması gerektiği vurgulanmıştır.

   2- Gebelik ve analık durumları devam ettiği sürece yasal olarak gece vardiyasında (6 aydan 1 yıla kadar) çalışamazsınız, bu durum ilgili Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te şu şekilde belirtilmektedir:

   Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı
   Madde 9 — Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.
   Bu işçilerin anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

   Mobbing iddiasını mahkemede ispatlayabilecek delilleriniz mevcut ise iş hukuku avukatlarıyla iletişime geçerek mahkeme yoluna gitmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

 94. metin

  Admin merhaba ;

  ben özel bir şirkette 12/24 çalışıyorum .bana fazla çalışmamdan dolayı aylık 45 saat veriyor.servis sabahları var .gece vardiyasında yok .yasal olarak verdi mesai doğrumu.

  1. admin Yazar

   Merhaba Metin bey,

   Bir gün 12 saat çalışıp diğer gün çalışmama şeklinde olan 12/24 çalışma sisteminde haftada 48 saat çalışırsınız yani haftada 3 saat fazla mesai yaparsınız. Ayda 12 saat fazla mesai eder ki normal saat ücretiniz üzerinden 12*1,5 = 18 saat fazla mesai yapar. Size verilen saat daha fazla olmasından dolayı yanlış anlaşılan bir durum olduğuna inanıyoruz. Bir haftalık çalışma düzeninizi yazarsanız daha doğru şekilde yardımcı olabiliriz. Diğer yandan işverenin yasal sorumlulukları arasında ulaşımı sağlamak bulunmamaktadır. Yani servisi hiç vermeyebilir de işveren. Yasalarda bununla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 95. nurkiz

  Merhaba,
  Doğum iznimin ardından 22.08.2013 tarihinde işe geri döndüğümde daha önce almakta oldugum dil tazminatımın verilmediğini farkettim ve bunu şirketten talep ettim ve sınavı da başarıyla geçtikten sonra Kasım2013’te Şubat, Ağustos, Eylül, Ekim 2013 aylarına ait dil tazminatı ek ödeneğimi maaşıma ek olarak yatırdılar ancak henüz aklıma geliyor bu tür geç ödemelerde yasal faiziyle ödemeleri gerekmiyor mu.. Bu farkı talep etmek için geç kaldım mı ve ne yapmalıyım.. Bordrolarımın üzerinde ‘tüm yasal haklarımın saklı kalması koşuluyla’ ibaresi var..

  Bir de fulltime çalışırken aldıgım sertifika primimi 2012 yılında 10 aylık bir süre boyunca part-time olarak çalışırken almadım.. yasada full-time çalışanla part-time çalışan arasında ayrım yapılmaz yazdıgı için aklıma geldi; bunu geçmişe dönük talep edebilir miyim..

  tesekkurler

  1. admin Yazar

   Merhaba Nurkız,

   Dil tazminatınızla ilgili ödeneğinizin yasal faiziyle ilgili bilgimiz bulunmamaktadır. Bu konu malesef alanımızın dışında kalıyor. Ancak böyle bir hakkınız var ise yasal olarak zaman aşımına uğramamış olması gerekir.

   4857 Sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesi bahsettiğiniz konudan şöyle bahseder:

   Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

   MADDE 13 – İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.
   Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
   Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

   İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.

   Bu yasadaki hükümler açıktır. Ancak burada sizin part-time yani yarı zamanlı iş sözleşmeniz devreye girer. Eğer yarı zamanlı çalışmanızda imzaladığınız sözleşmede seritifika primi yer alıyorsa ve bir sureti elinizde var ise bu hakkınızı yasal olarak arayabilirsiniz. Aksi durumda mahkemenin işveren lehinde karar vermesi muhtemeldir.

   Saygılarımızla…

 96. serkan

  hocam selamlar..
  sorum şu ; çalıstıgım şirket ihaleyi kaybettı ve şirket degısıklıgı olacak benım burda kıdem tazmınatı hakkım varmıdır zira istifa etmemız isteniyor.. 3 senedir bu şirketteyim.. cevaplarsanız sevinirim.. saygılar..

  1. admin Yazar

   Merhaba Serkan bey,

   Şirketin ihaleyi kaybetmesi ve değişikliğe gidilmesi sizi bağlamaz. 3 seneye karşılık son maaşınız üzerinden 3 aylık kıdem tazminatınız ve ayrıca ihbar tazminatınız var. Hiç bir şekilde istifa etmeyin. Sizin adınıza istifa dilekçesi hazırlanıp yerinize imza atılırsa da mutlaka yasal haklarınızı kullanın. Yeni kurulacak olan şirkette çalışabilmeniz için böyle bir koşul sunuluyorsa ve o şirkette çalışmak istiyorsanız orası sizin tercihiniz ancak yapılmak istenen yasal olarak uygun değil.

   Saygılarımızla…

   1. serkan

    tesekkurler hocam.. yeni gelecek şirkette devam etmek ıstıyorum ama tazmınat ödememek için istifa etmemizi istiyorlar kendileri çıkıs vermıyor..

    1. admin Yazar

     Merhaba Serkan bey,

     Şirketinizin şartları iyiyse sizin için göz yummak durumundasınız ancak yapılmak istenen şey iyi niyetli bir davranış olmamakla birlikte yasalara uygun değildir. Ülkemiz şartlarında kendi hesabınızı yaparak kendiniz için doğru olanı yapmalısınız.

     Saygılarımızla…

 97. fidan

  merhaba;
  bu soruyu bir tanıdıgım için soruyoum. şirkette Günde 10 saat çalışılıyor ve 2 vardiya var, vardiyalar şu şekilde: 14:00’dan 24:00’a kadar ve 22:00’dan 08:00’a ve haftada da 2 gün izin var fakat sürekli 2 günlük iznin 1 günü eleman yetersizliginden iptal oluyor. ayrıca gene eleman yetersizliginden günlük çalışma saaatleri 10 saati aşabiliyor ( sözde mesaiye bırakıyorlar) Ay sonu maas hep aynı mesayi ücreti hiç verilmiyor. 2 ayda 1 falan mesailer hesaplanıyor. mesai yaptıkları gün kadar izin kullandırılıyor. 2 gün yada 3 gün yada 4 gün..
  Böyle bir uygulama dogrumu? Yasal olarak böyle bir uygulama yapılabilir mi? Yani mesai saatlerinin tekabül ettigi bir gün sayısı varmı?

  ve başka bir soru: 1 buçuk yılı aşkndır aynı maaşa çalıştırılıyor. iş verenin zam yapmama hakkı var mı? çalışan yıllarca aynı maasa çalıştırılabilir mi? ayrıca sigorta giriş çıkışlarını kontrol ettigimizde şirket 2 defa işden çıkış yapmış ve ertesi gün tektar girişini yapmış. ( tabiki çalışanda habersiz)

  1. admin Yazar

   Merhaba Fidan,

   1- 7,5 saatten fazla kesintisiz yani molasız çalışma mevzuata uygun değildir, en az yarım saat mola verilmelidir. Fazla çalışmalar işçinin yazılı onayı olmadan yaptırılamaz. Fazla mesailer yerine kullandırılacak izinler her bir saate karşılık 1 saat 15 dk. olmak koşuluyla yasal olabilir. Konuyla ilgili Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin ilgili maddesi şu şekildedir:

   Serbest Zaman
   Madde 6 —Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
   İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
   İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

   2- Maaş zamlarıyla ilgili olarak eğer sözleşmenizde ilgili bir madde yok ise işveren (asgari ücretten az olmamak kaydıyla) maaş zammı yapmaya yasal olarak mecbur değildir. SGK girdi-çıktılarının çalışandan habersiz yapılması yasal olarak suçtur. Mahkemeye verirseniz kesin kazanırsınız.

   Saygılarımızla…

 98. HİMMET

  MERHABA HOCAM VARDİYALI ÇALIŞAN PERSONELLER İÇİN 00:30 (YARIM SAAT MESAİ) VERİLMESİ GEREKİYORMU İYİ ÇALIŞMALAR.

  1. admin Yazar

   Merhaba Himmet,

   Sorunuzu cevaplayabilmemiz için vardiya saatlerini ve çalışma günlerini bizimle paylaşmanız gerekir.

   Saygılarımızla…

 99. yeliz dağ

  Taşeron şirkete bağlı olarak devlet kurumunda çalışıyorum. Sabah 07.00-15.00 ,öğlen 15.00-22.00 ,akşam 22.00-07.00 şeklinde üç vardiya çalışmaktayız. Doğum yaptım ,doğum iznim bittikten sonra bebeğime eşimin bakabilmesi için 15.00-22.00 vardiyasında çalışmak istiyorum. 1,5 saatlik süt iznimden dolayı 20.30 saatinde işi bırakırsam yasal bir sorun olur mu .gece vardiyasında çalıştırılma yasağı bizim isteğimiz olsa bile geçerli mi? Acil cevap verirseniz sevinirim teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Yeliz Hanım,

   1- Süt izninizi iş yeri dışında kullanmanıza işvereniniz yazılı olarak izin verirse kullanabilirsiniz. Yani bu durum işverenin inisiyatifindedir.

   2- Kendiniz isteseniz bile gece vardiyasında çalışamazsınız. Burada söz konusu olan sizin hayatınız elbette ama yasalar çocuğunuzun hayatıyla oynamanıza müsade etmiyor ve emzire bir anne olarak ağır şartlarda çalışmanızın sizin ve bebeğinizin sağlığı uygun olmamasından dolayı gece vardiyasında çalışmanız yasal olarak suç olacaktır.

   Saygılarımızla…

 100. yeliz dağ

  yani 15.00-22.00 vardiyasında çalışmam olanaksız . teşekkürler cevabınız için

  1. admin Yazar

   Yeliz hanım, 15.00-22.00 vardiyası yasaya göre gece vardiyası değildir. Gece vardiyası aralığı 22.00-06.00 arasıdır. Yani o saatlerde çalışabilirsiniz. Saygılarımızla…

 101. erdal

  selam admin.bir konu hakkında sizden bilgi alabilir miyim acaba.ben gümrükte memur olarak çalışmaktayım.çalışmış olduğum birimdeki çalışma saatleri 08.00-17.00 ancak cumartesi pazar da aynı şekilde çalışmaktayım.yani anlayacağın haftanın 7 günü çalışmak zorunda kalıyorum.dinlenme hakkım elimden alınmış.bununla ilgili itirazda bulunabilir miyim .yardımcı olursanız sevinirim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Erdal bey,

   En az haftada bir gün tatil hakkınız bulunmaktadır. Ancak yazılı bir şekilde fazla mesai için onay vermişseniz bu durumda haftalık izninizden vazgeçmiş olursunuz. Bununla birlikte fazla çalışmalar için ya yerine fazla çalışma ücreti ya da ekstra izin hakkı kazanırsınız. Konuyla ilgili olarak bir iş hukuku avukatıyla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

 102. yeliz dağ

  Merhabalar admin. Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkürler. İnanın çok zor durumdayım. Çalıştığım işyeri 15.00 -22.00 vardiyasında yasal olmadığını ileri sürerek çalışmamı kabul etmediler. Sgk’ dan yazılı bir belge alabilir ,miyim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Yeliz hanım,

   Öncelikle işvereninizin dayanağı olan yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130724-25.htm adresinden ulaşabileceğiniz yönetmeliğin 9. maddesidir. Ancak göz önünde bulundurulmayan konu ise 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ( http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html )69. Maddesi’dir. İlgili madde şu şekildedir:

   Gece süresi ve gece çalışmaları
   MADDE 69. – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
   Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.
   İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.
   Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.
   Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.
   İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
   Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
   Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

   Gördüğünüz gibi kanunlarda gece çalışma saatleri net bir şekilde tanımlıdır. Zaten ortada açık ve net bir şekilde duran kanun için SGK’nın ayrıyeten bir yazı vereceğini zannetmiyoruz. İşvereninize ilgili kanunun ilgili maddesini yazılı bir dilekçe ile gösterdiğinizde hala izin vermezler ve yasayı öne sürerlerse, kendilerinden yazılı cevap isteyerek bu cevabı da SGK ve Çalışma Bakanlığı’na göndererek işvereninizi şikayet etme hakkına sahipsiniz. Ancak işveren yazılı cevabında kendi inisiyatifine dair gerekçeler sunarsa bu durumda yasal olarak çalışmanızı sağlayacak bir hakkınız bulunmamaktadır.

   Konu hakkında aktarabileceklerimiz bu kadardır. Yine de SGK ile görüşmek isterseniz belki farklı bir yol sunabilirler ancak bizim verebileceğimiz bilgiler bunlardan ibarettir.

   Saygılarımızla…

 103. ahmet

  Merhabalar;
  ben bir fabrikada 5 yıldır vardiyalı çalışıyorum. vardiyam hep sabit 15-23 arasıdır. bundan 1,5 yıl öncesine kadar gece vardiyası yoktu. 1,5 yıl önce gece vardiyası başladı bir arkadaş sabit gecede çalışıyor ben yine öğlen vardiyasındayım 2 kişide sabah vardiyasında. sorunum şu; gece vardiyasındaki çalışan arkadaşın haftalık of gününde ben öğlen vardiyası değil gece vardiyasına geliyorum sabah vardiyadan çıktıktan sonra ogün izinli oluyorum ertesi gün öğlen yine aynı vardiyada devam ediyorum. haftalık izinli günüm tamamen yatarak geçiriyorum ailemle birlikte olamıyorum. İ.Kya bildirdim hak talep ettim sosyal aktivem olmuyor diye ve ailemle olamıyorum diye, onların cevabıda şu oldu gece vardiyasına geldiğin gün senin öğlen değil gece geliyorsun burda dinleniyorsun sabah vardiyandan çıktıktan sonrada 24 saatten fazla dinleniyorsun dediler bir şey talep edemezsin dediler. bu arada gece vardiyasındaki arkadaşın izinli günü hep ben kalıyorum diğerleri kalmıyor. ben burda bir hak talep edebilirmiyim. teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Ahmet bey,

   Malesef bu konuda yasal bir usulsüzlük görünmüyor. Gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçişte kesintisiz 24 saat dinlendirilmeniz gerekiyor ve siz bu kadar süre dinlendiriliyorsunuz. Yasaya göre bu uygulamada sıkıntı yok.

   Saygılarımızla…

 104. osman erdem

  Merhabalar özel güvenlik görevlisi bu statüye dahil mi ? Görünüyor ki bu meslek söz konusu değil genellikle sanayi işçileri bu na dahil OGG yi bu sistemde çalıştırmak mecburi değil görünüyor ama şuan tasoren firmalar bu sisteme dönüyor lütfen beni aydınlatırmisinz teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Osman bey,

   Özel güvenlik görevlileri de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmaktadırlar. Ancak hangi statü ve hangi sistemden bahsettiğinizi net bir şekilde yazmamış olmanızdan dolayı daha fazla yardımcı olamayacağız, kusura bakmayınız.

   Saygılarımızla…

 105. hakan

  Merhaba admin benim 1 sorum olacak 7 senedir bir fabrikada calisiyorum 2 vardiya olarak vardiya saatleri ise su sekilde gunduz vardiyasi sabah 7 30 aksam 5 30 gece vardiyasi ise gece 21 30 sabah 07 30 seklinde cumartesi pazar ise tatil bu calisma sekli yonetmelikte varmi okudum lakin pek anlayamadim yani calistigimiz yer bizi fazladanmi calistirmis oluyor itiraz etsek kazanirmiyiz sozlesmemizde bole 1 madde oldugunu bilmiyoruz sayet varsa imzada atmis isek 1 hak talep edemeyizmi

  Yani demem oki biz 7 senedir geceleri 9 saat calisiyoruz ama yonetmelikte bu 7.5 saat gozukuyor yani gece vardiyasi 7.5 saati gecemez deniyor boyle bir durum varsa geriye donuk olarak toplam saatlerimizi ucret olarak isveren bize odemek zorunda degilmi?

  1. admin Yazar

   Merhaba Hakan bey,

   “Günlük 9 saatten haftada 5 gün çalışıyorsunuz bu da haftada 45 saat eder. Yani fazla mesainin sınırında çalışıyorsunuz. Yani yasaya göre fazla mesai hakkınız yok” şeklinde olan işveren yorumuna göre fazla mesai ücreti hakkınız bulunmuyor. Bazı iş mahkemeleri de bu yönde karar veriyordu. Ancak 2009 yılında Yargıtay bir kararı bozarak gece çalışmalarında 7,5 saati aşan süreler için örtülü denkleştirme uygulamasını reddetmiştir. İlgili karar metnini aşağıya alıntılıyoruz:

   T.C. YARGITAY

   9.Hukuk Dairesi
   Esas: 2007/40862
   Karar: 2009/17766
   Karar Tarihi: 23.06.2009

   İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI İŞÇİNİN DAVALIYA AİT İŞYERİNDE YOL BAKIMINDA GECE ÇALIŞTIĞI – FAZLA MESAİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNDA GECE ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE HER GÜN İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HESAPLANMIŞ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

   ÖZET: Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda 4857 sayılı İş Kanununun uygulandığı dönem için günlük 7.5 saati aşan gece çalışmaları sebebiyle her gün için 1.5 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmış olup anılan rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak isteğin kabulüne dair karar verilmesi gerekirken, isteğin reddi hatalı olmuştur.

   (4857 S. K. m. 41, 63, 68, 69) (9.HD. 15.12.2008 T. 2007/30201 E. 2008/33618 K.)

   Dava Ve Karar: Davacı, fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

   Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

   Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Ç. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

   Davacı işçi davalıya ait işyerinde 17.5.2000 tarihi ile iş sözleşmesinin feshedildiği 5.7.2004 tarihine kadar yol bakımında gece 20.00-06.00 saatleri arasında çalıştığını, gece çalışmalarında günde 7.5 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak karşılığının ödenmesi gerektiğini ileri sürerek fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuştur.

   Davalı işveren haftalık 45 saat olan olağan çalışma süresinin aşılmadığından söz ederek davanın reddini savunmuştur.

   Mahkemece, 4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesinde gece çalışmalarının 7.5 saati geçemeyeceği belirtilmiş olsa da buna aykırılığın idari para cezası ile yaptırıma bağlandığı, haftalık 45 saat olağan çalışma süresi aşılmamış olması sebebiyle fazla çalışma ücreti istenemeyeceği ve örtülü denkleştirme sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

   Öncelikle belirtmek gerekir ki, denkleştirme uygulaması 4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesinde düzenlenmiş olup, işçinin bazı dönemlerde haftalık 45 saatin altında zaman zaman da üzerinde çalışması halinde söz konusu olur. Davacı işçi ise, günde 10 saat çalışmış ve 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesi uyarınca bir saat ara dinlenmesi düşüldüğünde günlük çalışması 9 saat olmaktadır. Haftada 5 gün çalışma yapılmış olmakla davacı işçinin çalışmaları sürekli olarak haftada 45 saat olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda somut olay yönünden denkleştirme uygulamasına gidilmesi olanağı yoktur.

   Davacının istek konusu dönemdeki çalışmalarının bir kısmı 1475 sayılı Yasa kapsamında kalmaktadır. Anılan yasada gece çalışma süresi belirlenmediğinden ve Dairemiz uygulamaları gereği fazla çalışma anılan yasa döneminde haftada 45 saati aşan çalışmalar olarak kabul edildiğinden, mahkemece 1475 sayılı İş Kanunu dönemi için fazla çalışma ücreti isteğinin reddi yerinde olmuştur.

   4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesinde, 20.00- 06.00 arası çalışmaların gece çalışması sayılacağı ifade edilmiştir. Aynı maddenin 3. fıkrasında gece çalışmalarının 7.5 saati geçemeyeceği kurala bağlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesinde fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Ancak, aynı yasanın 69. maddesinde gece çalışmaları için günlük 7.5 saatlik çalışma üst sınırı emredici olarak düzenlenmiş olup, belirtilen süreyi aşan çalışmalar için haftalık 45 saat sınırı aşılmamış olsa dahi fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Nitekim Dairemizce, denkleştirme uygulamasının yapıldığı ve haftalık 45 saat çalışma aşılmamış olmasına rağmen 4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesinde sözü edilen günlük 11 saat çalışma üst sınırının aşıldığı hallerde de 11 saati aşan kısımlar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiği kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 15.12.2008 gün, 2007/30201 E., 2008/33618 K.).

   Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda 4857 sayılı İş Kanununun uygulandığı dönem için günlük 7.5 saati aşan gece çalışmaları sebebiyle her gün için 1.5 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmış olup anılan rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak isteğin kabulüne dair karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olmuştur.

   Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

   Size tavsiyemiz yukarıdaki metni çıktı halinde yanınıza alarak en kısa zamanda bir iş hukuku avukatına müracaat etmenizdir. Çünkü hukukta usul, esastan önce gelir. Bu sebeple avukat yardımıyla hukuki haklarınızı arayabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 106. nadiye ince

  merhaba ben 2 yıldır 3 vardiyalı sistemde özel bir iş yerinde çalışıyorum .sabah 08.16 vardiyesında 6gün çalışıp o haftanın pazarı gününde sabah 8 akşam sekiz 12 saat mesai çalışıuorum devam eden pazartesi günü 16.24 çalışıyorum camartesiye kadar ve tekrar pazar günü akşam 8 sabah 8 mesai yapıyorum ve pazarzesi sabah işten çıkıp akşam 24 te tekrar işe gidip o haftayı gece vardiyası olarak çalışıyorum ve pazar sabah işten çıkıp pazartesi sabah tekrar 08.16 olarak devam ediyor arada hiç tatil yok.bu sistemde sürekli çalısiyorum ve ilk işe başlarken pazarları çalışmayı kabul ediyorum diye imza attık bu doğrumudur iş verenin bu şekilde çalıştırma hakkı varmıdır TEŞEKKÜR EDERİM ….

  1. admin Yazar

   Merhaba Nadiye hanım,

   Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği uyarınca günde 3 saatten ve yılda 270 saatten fazla mesai yapmanız yasalara göre uygun değildir. Fazla mesailer için işveren çalışanından yazılı izin almak zorundadır zaten zorla çalıştıramaz. Bununla birlikte fazla mesailerinizin bordronuzda eksiksiz olarak gösterilmesini işvereninizden yazılı olarak talep edin. Bu takdirde haftalık tatilleriniz kendiliğinden gelmeye başlayacaktır çünkü sizin yıllık fazla çalışmalarınız 270 saati geçmektedir.

   Saygılarımızla…

   1. nadiye ince

    teşekkür ederim cevabınız için bordroda yaptığımız sesainin saati 3 tane 12 saat mesai için 30 saat mesai yazıyor. fakat gece mesaisi yok .tatil mesaisi yok .yazıyor ve pazarları mesai yapmak için zorunlı tutuyorlar hiç bir gün bile dinlenemiyoruz. hele akşam sekiz sabah sekiz çalıştığımız mesainin sonrası 16 saat sonra yeni haftanın gece mesaisine başlıyoruz bu şekilde çalıştırabilirlermi bu yasalmıdır .yasal değilse ne yapmam gerekir.hakkımı nasıl arayabilirim. TEŞEKKÜR EDERİM

    1. admin Yazar

     Nadiye hanım,

     1- Yazılı onayınız olmadıkça işvereninizin sizi fazla mesaiye zorlama hakkı yasal olarak yoktur.
     2- Mesailerinizin eksik verilmesi ve hesaplanması haklı istifa sebebidir. İspatlayabilecekseniz mahkeme yoluyla tüm tazminatlarınızı alarak istifa edebilirsiniz. Bu konuda bir iş hukuku avukatıyla irtibat kurmanızı tavs
     ye ederiz.
     3- Gece mesaisi konusunda söylediklerinizi anlayamadık kusura bakmayınız. Ancak vardiya değişimleri arasında kesintisiz 24 saat dinlendirilmelisiniz. İşveren isterse bu 24 saati hafta tatiliniz sayabilir.

     Saygılarımızla…

     1. nadiye ince

      size teşekkür ederim size yazılı izin olmadıkça zorlayamazlar demişsiniz bize girerken sözleşme kağıdına mesaiyi kabul ediyorum diyerek yazdırıp altına imza attırdılar.sizin yazdığınız gibi 3 vardiya çalıştığımız için 24 saatlik dinlenme hakkımızı hiç vermiyorlar. 6 gün normal vardiyada çalışıp 7. gün 12 saat mesai yapıyoruz 8.16 vardiyasında çalıştığımız haftanın pazar gününde 08.20 saatleri arasında çalışıyoruz 14.24 çalıştığımız haftanın pazar gününde akşam 20 .08 saatleri arasında çalışıyoruz va aynı gun sabah 08 de çıktığımız halde aynı gün akşam 24.08 vardiyası olarak devam ediyoruz. vereceğiniz aydınlatma bilgisi için şimdiden teşekkür ediyorum….

     2. admin Yazar

      Merhaba Nadiye Hanım,

      Yönetmelik hükümleri açıktır. Gece ve gündüz vardiya dönüşümleri arasında kesintisiz 24 saat dinlendirilmeniz gerekmektedir aksi bir durum yasaya aykırıdır. Fazla mesailere imza atmışsanız işvereniniz sizi fazla mesaiye zorlayabilir ancak günde 3 saat, yılda 270 saatten fazla mesai yaptıramaz.

      Saygılarımızla…

 107. abdullah saygın

  ben devlet hastanesi tasören firmada çalısmaktayım 1haftada 2gün 16 24 2gün 08 16 2gün 24 08 çalısmaktayım çalıçan kisileri haftalık izne çeviriyom yani bu sekilde ben iştemesemde busekilde çalıstırıyorlar kanunen böyle çalıstırabilirlrmi tesekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Abdullah bey,

   Gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçerken 24 saat kesintisiz dinlenme var ise ve haftada en fazla 6 gün çalışılıyorsa kanunen böyle çalıştırılmanız uygundur.

   Saygılarımızla…

 108. nihat

  bu kanun gıda toptancıları icinde geçerlimidir.? örnegin biz marttan kasıma kadar haftanın 6 günü sabah saat 8 den ortalama aksam 8 e kadar calısıyoruz toptan gıda satan bir firmada bu yasalmıdır.?sorumu cevaplarsanız cok memnun olacagım simdiden teşekkür ederim

  1. admin Yazar

   Nihat bey,

   Belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmışsanız evet geçerlidir ancak belirli ya da kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışıyorsanız, sözleşme hükümleri bağlayıcıdır.

   Saygılarımızla…

   1. nihat

    biz herhangi bir sözlesme yapmadık şimdi yasa bizim icinde gecerlimidir degilmidir?

    1. admin Yazar

     Merhaba Nihat bey,

     Sözleşmenin olmadığı durumda 4257 sayılı İş Kanunu hükümleri aynen geçerlidir.

     Saygılarımızla…

 109. abdülkadir akgün

  mrb sayın admin bizler maden sektöründe kamuda calısan işçileriz calıstığımız birim laboratuvar burada 3 vardiya olarak calısıyoruz normal çalışma saatimiz 7.5 ssaat bu konuda sıkıntımız yok fakat basımızda bulunan yetkili servis amirimiz iş gereği diyerek gece vardiyalarında 1 kişi getiriyor bu durumda bizler 1 ayda 3 vardiyayı tamamlamadığımız için gece vardiyası zammından mahrum kalıyoruz bir diğer konuda gece vardiyasında 1 kişinin çalışması uygunmudur bunlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim ilginize şimdiden teşekkür ediyorum

  1. admin Yazar

   Merhaba Abdülkadir bey,

   Eğer çalışılan kısım tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfa giriyorsa iş güvenliği uzmanınızın gece vardiyasında tek kişi çalıştırılmasına müsade etmemesi gerekir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde gece vardiyasında tek kişi çalışılması yasal değildir.

   Saygılarımızla…

   1. abdülkadir akgün

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE
    KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 36
    Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.
    Bizim çalıştığımız yer yukarıda belirtilen sınıftadır. Bu durumda bizim gece vardiyasında tek kişi olmamız uygunmudur ? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

    1. admin Yazar

     Merhaba Abdülkadir bey,

     4857 Sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesi gereğince kesinlikle uygun değildir.

     Saygılarımızla…

 110. Murat Stylo

  Merhaba Bi Sorum Olucak Hocam Teşekkürler Şimdiden Bi Fabrikada Çalışmaktayım Tıp 1 Diyabet Hastasıyım Günde 4 Adet İnsülin(İğne) Kullanıyorum Bu İğnelerimi Sabah 7 Gece 11 Arası Vuruyorum 4 İğnemide Fabrikamız 3 Vardiya 08-16 /16-24 /24-08 Şeklinde 6 Gün Çalışmaktayım İşe İlk Başladığımda Sadece 8-16 Vardiyasında Çalışmamın Uygun Olduğu Söylendi Bi Süre O Şekil Çalıştım Şimdi 24-08 Vardiyasındada Çalıştırılabilirim Yerimi Değiştirdiler Fabrikada 3 Vardiyalı Bi Bölüme Başladım Daha Yeni İğnelerimi Dediğim Gibi Sabah 7 Akşam 11 Arası Vurmak Zorundayım Gece VArdiyasında Çalışırsam 24-8 Olarak Düzenim Alt Üst Olucak Gündüz Uyucam Gece Çalışıcam Gece Uyumazsamda Sarsılıyorum Gündüzde İstirahat Ettiğim İçin İğnelerimi Vurup Kullanamıcam Ne Yapmalıyım? Günde 7 Saat Çalışıyoruz Ayrıca 15 Dk Olarak 2 Mola Ve Yarım Saat Yemek Molamız Mevcut. Çok Sağol Simdiden Kardeşim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Murat bey,

   Bu durumunuzu heyet raporuyla belgelendirip bu raporun bir kopyasıyla işvereninizden yazılı dilekçe yoluyla talepte bulunun ve dilekçenin bir kopyasını saklayın. İşvereniniz gereğini yapmazsa haklı istifa ile yani tüm tazminatlarınızı mahkeme yoluyla alarak istifa edebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 111. ALİ

  Merhaba,

  Akşam vardiyası çalışma saat aralıkları hangileridir. 7/24 Çalışan bir iş yeri olduğumuz için bu konuda sürekli şikayetciyiz.. . Örnek 15:30-000 vardiyası akşam vardiyası mıdır? Vardiya aralıkları hakkında detaylı bilgi alabilmem mümkün müdür?

  1. admin Yazar

   Merhaba Ali bey,

   Yasalarda belirtilen gece sayılan saat aralığı 22.00-06.00 arasıdır. Eğer bir vardiyanın en az üçte ikisi bu aralığa giriyorsa, gece vardiyası olarak kabul edilir.

   Saygılarımızla…

 112. ÖZKAN

  Merhaba ,

  Ben vardıyalı olarak çalışmaktayım , 18 / 04 tarihinde sabah 08:00 -16:00 vardiyasında çalıştım , daha sonra patronum benim arayım 19/04 16:00-24:00 vardiyasına gelmemi istedi ve bana arada geçen 24 saat dilimini hafta tatilimin olduğunda söyledi . Bu şekilde benim hafta tatılimi iki vardiya dinlenme saatimi birleştirerek yapabilirmi ?.

  İlginiz için teşekkür ederim .

  1. admin Yazar

   Merhaba Özkan bey,

   İşverenler isterlerse vardiya değişimlerinde yasal zorunluluk olan 24 saatlik kesintisiz dinlenmeyi hafta tatilinden sayabilir ya da hafta tatiline denk getirebilirler. Durumunuzda yasal yönden bir uygunsuzluk bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 113. hasan

  merhabalar hocam öncelikle teşekkür ederiz bilgilendirmelerinizle kafamızdaki bi çok düşüncede dogruyu anlıyoruz sayenizde.Sorum su sekilde biz kagıt fabrikasında 7,30/19,30 19,30/07,30 seklinde 2 vardiya olarak 12 saat haftada 6 gün çalısıyoruz 1 saat yemek 30 dakika çay molamız var aylık 39 saat mesai ucreti veriildiği soyleniyor işveren tarafından
  1- mesailerimiz dogru ödeniyormu ?
  2- gece 12 saat calışmamız normalmi ?
  3- çift yemek hakkımız varmı ?

  1. admin Yazar

   Merhaba Hasan bey,

   1-2 Gece net 10,5 saat çalışıyorsunuz ki bu da 3 saat fazla mesaiyle birlikte tam sınır çalışma süresidir. Haftada 18 saat fazla mesai yapıyorsunuz ayda 54 saat eder. Yani 15 saat eksik hesaplanıyor fazla mesainiz.
   3- Çift yemek hakkınız konusunda yasada açık bir hüküm bulunmamaktadır. İşveren inisiyatifindedir. Ancak tek yemek hakkınız yasayla korunmuştur.

   Saygılarımızla.

 114. uğur

  merhaba ben elektrik sanralinde çalışıyorum haftanın beş günü 12 saat çalışıp diğer 2 günde tatil yapıyoruz.mesala ben gece vardiyasındayken saat 19 da işi teslim alıyorum sabah 7 dede bırakıyorum sabah bırakacağım gün ise resmi tatil diyelim ben bu resmi tatil olunca mesai almam gerekirmi bildiğiniz gibi gece 12 den sonra gün dönüyor ve sabah 7 ye kadar çalışıyoruz o gün için resmi tatil parası alabilirmiyim

  1. admin Yazar

   Merhaba Uğur bey,

   İşe başladığınız gün, çalıştığınız gün sayılır. Yani resmi tatil gününde işe başlamadığınız için resmi tatil parası alamazsınız.

   Saygılarımızla…

 115. GECECİ

  bir şirkette 2 yıldan fazladır sürekli olarak gece calısıyorum ve 20 de mesai baslıyor 06 da bitiyor gece calısmak ıstemedımı söyledıgım anda gunduz sana göre iş yok deyıp tehdıtkar sekılde hep sındırılıyorum calısmayada mecburum bu olayı adımsoyadım belırtılmeden nereye şikayet edebılırım

  saygılarımla gececi

  1. admin Yazar

   Merhaba Gececi,

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na adınızın ve soyadınızın gizli tutulmasını talep ederek yazılı olarak şikayet edebilirsiniz. Gereken hassasiyetin gösterildiğini biliyoruz.

   Saygılarımızla…

 116. meliha

  mrb. klinik hemşiresi olarak bir rezidansta vardiya usulü çalışmaktayım bayram tatili hafta ortasına[23nisan ] geldiğinde bayramda vardiyam yoksa aylık 8 saat eksik çalışmam gerekmiyormu bayramda vardiyaya kaldığımda mesai ücretim ne olmalı bilgilendirirseniz sevinirim

  1. admin Yazar

   Merhaba Meliha hanım,

   4857 sayılı iş kanunu gereğince resmi tatil günlerinde 2 yevmiye mesai ücreti almanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla…

 117. serpil

  selm daha öncede yazdığım sorunun cevabını alamadığım için tekrar yazıyorum cevaplarsanız sevinirim vardiyalı sistemde bayram tatili hafta ortasına gelirse çalışan haftada kaç saat çalışması gerekir teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Serpil hanım,

   Bayram tatili günü çalışılmış sayılarak normal mesai düzeni neyse o şekilde çalışılması gerekir.

   Saygılarımızla…

   NOT: İş yoğunluğundan dolayı geç cevap yazabiliyoruz ancak sorulan her soruyu cevaplıyoruz. İlginize teşekkür ederiz.

 118. hasan

  merhabalar hocam öncelikle ilgi ve alakanız için tesekkür ederiz sayenizde aklımıza takılan tum sorulara cevap buluyoruz. Benim sorum su sekilde kagıt fabrikasında haftanın 6 gunu 07,30 /19,30 – 19,30 / 07,30 seklinde iki vardiye halinde bir hafta gece bir hafta gunduz seklinde calısmaktayız 1 saat ogle yemegi 15*2=30 dakika cay molamız var ay sonunda işveren tarafından 39 saat mesai ucreti ödeniyor
  1- mesai düzenimiz normalmi ?
  2- mola ve ıstirahatlarimiz normalmi ?özellikle gece calısması için
  3- gece calısmasınında da 12 saat olması normalmi ?

  1. admin Yazar

   Merhaba Hasan bey,

   Daha önce aynı sorunuza cevap vermiştik. Gecikmeden dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla…

 119. ozzyy

  Merhaba,

  Özel bir şirkette çalışmaktayım. 7\24 nöbet olan bir bölüm. Nöbetler 8-16 , 16-00 , 00-08 şeklinde. özellikle gece vardiyalarına ulaşım problem teşkil etmektedir. Geç saatlere kadar toplu taşıma araçları olmuyor ve örneğin 00-08 nöbeti için saat 21 gibi evden çıkmam gerekiyor. Benim durumumda bir çok arkadaşım var. İşyerimiz 16-00 nöbetinden çıkanlara servis imkanı sağlamış durumda fakat 00-08 nöbetine gelecek personel evden servis ile alınmamaktadır.

  – Şirketin, belirli sayıda personelinin işyerine gece ulaşımında problem olması durumunda hem evine götürecek hem de nöbete getirecek şekilde servis koyması gibi bir zorunluluğu var mı. (Vardiya da bayan olması bu konuda farklı bir sonuç doğurmakta mı)

  – Servis olmayan bir yerde gece işe gelirken ya da işten çıkışta personelin başına kötü bir hal gelmesi durumunda şirketin bu konu da sorumluluğu var mıdır.

  – İşveren ya da işyeri amiri personele servis sağlayamıyorlar ve personel ulaşım noktasında sıkıntı yaşamasın diye resmi olmayan bir nöbet tutulmasına izin veriyorlar. (örneğin 08-18 ile 18-08 şeklinde tutulan nöbet). Resmi bir liste de imzalanarak saklanıyor. Personellerden birisi resmi listeye göre nöbetçi gözüktüğü bir anda işyeri dışında olabiliyor. Bu durumdayken karışacağı bir olay ya da başına bir şey gelmesi durumunda iş veren ve amir için ne gibi sıkıntılar oluşabilir. (Resmi liste de işveren ve amirin imzaları var ve personele resmi olmayan nöbet tutturuluyor)

  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Ozzyy,

   1- İşverenin servis koyma zorunluluğu bulunmamaktadır,
   2- Ulaşım işveren tarafından sağlanmadığı durumlarda olabilecek hiç bir durumdan işveren sorumlu değildir.
   3- Nöbet listesi yoklamaya tabiyse ve çalışan ve işyeri dışında bir yerde olan kişi imza ve benzeri bir delille işyerinde gözüküyorsa; çalışanın işyeri dışında başına gelebilecek bir kaza iş kazası sayılabilir ve bu konuda işveren sorumlu tutulabilir. Ancak karışacağı bir yasa dışı suç durumunda kesin delillerle kişinin suçu sabitse bu durumda işveren sorumlu tutulmaz. Yasalarda suçun şahsiliği ilkesi bulunmaktadır.

   Saygılarımızla…

 120. Mahir

  Selam ben antalya muratpaşa belediyesinde özel güvenlik görevlisiyim tabi taşeron şirket var arada 200 kişi çalışan özel güvenlik var ve bayan çalışan sayısı yaklaşık 80 kişi belediye ve şirket bayanları sabit gündüzde çalıştırmak istiyor benim de fikrim bu yönde ama yalnız erkekleri sabit olarak 15 00/23 00 ve 23 00/07 00 vardiyalarında 2 vardiya olarak çalıştırmak istiyor biz tabii itiraz ediyoruz ama işe yarmıycak gibi duruyor 3 vardiya sistemin bayan sabit gündüz 07 00/15 00 erkeklerin 15 00/23 00ve 23 00/07 00 olarak çalıştırılması yasal mıdır bilmiyoruz sözleşmelerimizde çalışma sistemi yazmı sadece İşveren gerektiginde vardiya çalışması yaptırabilir.Çalışma saatlerini iş durumuna göre ayarlayabilir . diyor
  Birde 12/36 çalışma sistemi yasalmıdır.
  YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  1. admin Yazar

   Merhaba Mahir bey,

   Anlattığınız durumlarda yasaya uygun olmayan bir durum görülmemektedir. Gece vardiyasında çalışmanızı engelleyen bir durumunuz var ve belgeleyip işverene sunduğunuzda gereken yapılmazsa o zaman itiraz ve hatta haklı istifa hakkınız doğar. Bunun dışında yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 121. şenay kahraman

  merhaba,
  13 yıldır vardiyalı çalışıyorum. Son bir aydır 23.00-07.00 gece ile 15.00-23.00 öğle şeklinde çalışıyorum. vardiya amirimle tartışıyorum. bir aydan fazladır gündüz vardiyasında çalıştırmıyor. beni bu şekilde çalıştırtmaya hakkı var mı ?

  1. admin Yazar

   Merhaba Şenay hanım,

   Vardiya amirinizin kötü niyetini işvereninize delilleriyle ispatlayıp sunmanız durumunda işvereniniz gerekeni yapmazsa, aynı tartışmasız delillerle iş mahkemesine başvurarak haklı istifanızı sunabilirsiniz. Elinizde vardiya amirinizin kötü niyetini ispatlayacak deliller yoksa yapabileceğiniz pek bir şey bulunmamaktadır. Yine de bir iş hukuku avukatıyla irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

 122. hakan

  çalıştım firmada pazar günü 16:00 – 24:00 vardiyasını çalıştıktan sonra pazartesi sabahı 08:00 -16:00 vardıyasına başlamak durumunda kalıyorum yazdıgınız yazılarda 11 saat istirahat etmeden çalıştırılamayacağımız yazıyor kanunı olarak nasıl bı başvuru yapabılırım bu durum muhendısın keyfıyetınden kaynaklanmaktadır muhanedıs hakkında yasa ne gıbı yaptırımlar uygular bu konuda bılgı verebılırmısınız…

  1. admin Yazar

   Merhaba Hakan bey,

   Yukarıdaki yönetmelikte hüküm gayet açık olup 11 saat kesintisiz dinlenme şartı uluslar arası antlaşmalara bağlanmış bir hükümdür, şahsi yorumumuz değildir. İş yerinizde yasal açıdan uygunsuz bir durum bulunmaktadır ve bu konuda amirlerinizle görüşmenizi sonuç alamazsanız da İŞKUR ile ya da iş hukuku avukatıyla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

   İlgili Madde:

   Posta Değişiminde Dinlenme Süresi

   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

   Saygılarımızla…

 123. vardiyalı

  merhaba ben ağır ve tehlikeli işlere tabi olan bir fabrikada calışıyorum..fabrikanın en ağır bölümünde calışıyorum…belimde ve dizimde sağlık sorunları oluştu…sağlık raporuyla bölümümün değişmesini talep edebilirmiyim…teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Vardiyalı,

   Evet heyet raporuyla belgelediğiniz takdirde işvereninize raporunuzu ekleyeceğiniz bir dilekçe vererek uygun bir bölümden iş isteyiniz. Ve dilekçenizde tarafınıza yazılı cevap istediğinizi de belirtiniz. Gereken yapılmazsa raporlarınız ve dilekçelerinizi delil olarak iş mahkemesine sunarak işvereninizden tazminat talebinde bulunarak isterseniz haklı istifa edebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 124. Uğur

  Merhaba
  Gece Vardiyasında 20,00 – 08,00 Çalısıyorum Bnm Öğrenmek İstediğim Şey Gece Vardiyasında Tek Kişi Çalısabilirmi İşim Ağır Sanayi ve Benden Başka Kimse Olmuyor Beni Bu Konuda Aydınlatırsanız Sevinrim
  şimdiden Teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Uğur bey,

   4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki hiç bir iş yerinde gece vardiyasında tek kişi çalıştırılamaz.

   Saygılarımızla…

   1. Uğur

    Cevabınızdan Dolayı Teşekkürler Peki Şikayetçi Olma Hakkım Varmıdır ve nasıl Bi Yöntem Önerirsiniz

    1. admin Yazar

     Elbette şikayetçi olabilirsiniz Uğur bey sadece şikayetçi olduğunuz durumu ispatlayabileceğinizden eminseniz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak şikayette bulunabilirsiniz. Ancak iş ahlakı gereği önce iş vereninizden yazılı olarak yasaya aykırı olan durumu düzeltmesini talep etmenizi tavsiye ederiz.

     Saygılarımızla…

 125. isimsiz

  merhabalar
  şu an vardiyalı olarak çalışmaktayım.
  soru 1- şirketim geçmiş yıllarıma ait fazla mesai paralarımızı ödemeyeceğini söyledi.
  ve bundan sonra olacak fazla mesaileride ödemeyecekmiş.bu konuda ne yapabilirim?
  soru 2-variyalı sistemde bayramlar ve resmi tatillerde çalışıyoruz fakat bunlar fazla mesaiden
  gösterilmiyormu? çalışma bakanlığı şirketi denetlerken bunlara bakmıyormu?bu konuda ne yapabilirim?
  soru3-vardiyalı sistemde çalışanların yıllık izinleri neden normal mesai de çalışanlar aynı?
  normal mesaide çalışanlar zaman zaman 9 gün bayram tatili alabiliyor.yılda 15 gün vardiyalı çalışanlar için az değilmi? bununla alakalı herhangi bir çalışma varmı bildiğiniz?
  teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba İsimsiz,

   1- Geçmişteki fazla mesailerinizi belgeleyebilirsiniz fazla mesai ücretinizi alabilirsiniz.

   2- İşe yani mesaiye başladığınız gün eğer resmi tatil günüyse bunun adı fazla mesaidir. Ayrıca haftalık 45 saati geçen çalışmalar da fazla mesaidir. İşveren fazla mesai ücretini ödemeye ya da fazla çalışma süresinin eş değerinde çalışanına izin kullandırmak zorundadır.

   3- Gündüz vardiyasındakilerin 9 günlük bayram tatili gibi tüm izin haklarına gece vardiyasındakiler de sahiptir ve de yıllık izin süreleri de aynıdır. Bu konuda yasalar belli olup uygulamadaki sıkıntılarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aldığı şikayetler doğrultusunda inceleme ve çalışmalar yapmaktadır.

   Saygılarımızla…

 126. atıf yıldız

  GECE ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÇALIŞMA ZAMI ; 08/16 VRD 24/08VRD gece zamı 24/08 vrd 6 saat ödeme yapılacak yere 5.5saat ödeme yapılıyor.Yaklaşık 19 yıl çalıştığım şirket sap sistemine geçtiği için böyle diye çevap veriyor.Yarım saatlik kesinti gerekcesini yemek saatinin saat 4ile 4.5 saatleri arası yemek saati olduğundan ödeme yapılmıyor deniyor.Yemek saati gündüz mü oluyor.Eğer öyle ise yaklaşık 18 yıldır niçin 6 saatten ödendi. yasamı değişti öğrenmek istiyorum. saygılarımla.

  1. admin Yazar

   Merhaba Atıf bey,

   Yemek molası gece ve gündüz için de geçerlidir ve yasal açıdan çalışma saatinden sayılmaz. Bu konunun SAP sistemiyle alakası bulunmamaktadır. İş verenleriniz durumu yeni fark edip yarım saatlik fazla ödemelerini kesmeyi uygun görmüş olabilirler. Sonuçta yasal yönden bir uygunsuzluk bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 127. Emre

  ben fabrikada çalışıyorum haftanın her günü çalışıyorum haftada 1 gün izin vermeleri gerekmiyormu? Haftanın her günü çalıştırmaları yasalmı yasakmı anlatabilirmisiniz şikayet edebilirmiyim fabrikayı edebilirsem nereye başvurmam gerekiyor teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Emre bey,

   Fazla mesai yapacağınıza dair bir imza atmamış yani yazılı olarak onay vermemişseniz işvereniniz sizi fazla çalışmaya mecbur edemez. Fazla çalışmayı kabul etmediğiniz için sizi işten çıkaramaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ya da İŞKUR’a müracaat edebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 128. ozlem

  kamuda taseron olarak danısma yonlendırme işi yapıyoruz 4 kişiyiz 2 gün 08.00 20:00 calısıp 2 gun ızın yapıyoruz sonra 2 gün tekrar 08:00 20:00 ıkı gun ızın izin dönüşü geceye gecıyoruz 2x 20:00 08:00 yenıden 2 gun ızın sonra yıne 2x 20:00 08:00 bu sekılde ayda 15 gun calısmııs oluyoruz . bu sekılde calısmak dogrumudur ? 3 lu vardıyaya gecılmek ıstenıyor ancak calısanlar bu sekılde calısmaya devam etmek ıstıyoruz acil dönüş yaparmısınız

  1. admin Yazar

   Merhaba Özlem hanım,

   Gece vardiyasına 1,5 saat mola koyuyorsanız ve de vardiya dönüşümlerinde kesintisiz 11 saat dinlendirme uygulamasına uygun hareket ediyorsanız bu şekilde çalışabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 129. osman özhan

  Merhaba,

  Gece vardiyasında P.tesi gece çalışmaya başlayan bir personelin 19 Mayıs Pazartesi resmi tatili hakedip etmeyeceği konuusnda değerli yardımlarınızı rica ederim.Konu ile alakalı bir yönetmelik yada bir mevzuat varmıdır…(P.tesi gece çalışma saatleri 23:30-07:30)

  Saygılarımla.

  1. admin Yazar

   Merhaba Osman bey,

   Resmî tatiller tüm vardiyaların hakkıdır. 19 Mayıs Pazartesi günü başlaması gereken gece vardiyalı personel resmi tatil sebebiyle salı günü başlamalıdır. ÇÇalışması durumunda 2 yevmiye fazla mesai ücreti verilmesi gerekir.

   Saygılarımızla…

 130. hakan

  sürekli olarak 7 yıldır haftanın 6 günü saat: 14 .00 – 23.30 arası çalışıyorum, işverenim haftada 1 gün izin veriyor. sürekli akşam çalışmak ve akşam çocuklarımla vakit geçirememek beni feci halde yıprattı. ben eve gittiğimde çocuklar uyumuş oluyor sabahta zaten okula gidiyorlar öğleden sonra ben işe gidiyorum. iş verenime ara sıra gündüz saatlerde çalışmak istediğimi söyledim. çalışırsan akşam çalışırsın çalışmazsan kapı orada dedi. istifanı ver git sonuçta ben kovmuş olmuyorum sen işi beğenmeyip çıkmış oluyorsun dedi. bu konuda ne yapılabilir

  1. admin Yazar

   Merhaba Hakan bey,

   Aynı diyaloğun yazılı dilekçe haline gelmesini sağlayabilirseniz haklı istifa ile yani tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Yani iş vereninize yazılı bir dilekçe ile aynı talebinizi tekrar iletin ve yazılı olarak aynı cevabı işvereninizden alın. Sonra bu dilekçelerin örnekleriyle bir iş hukuku avukatına müracaat ederek iş vereninizi dava edin. Bunu size önermemizin sebebi burada açıkça ortaya koyulan bir kötü niyet bulunması ancak bu şekilde bir diyaloğu kağıda dökmezseniz mahkemede ispatlayamazsınız.

   Saygılarımızla…

 131. osman özhan

  Sayın admin Günaydın,

  Bana bu konuda acil dönüş yapabilirmisiniz.Konu ile ilgili iş kanununda belirtilen bir yazı gibi bir madde lazım.Ydımlarınızı bekliyoruz…

  Saygılarımla.

  1. admin Yazar

   Merhaba Osman bey,

   4857 Sayılı İş Kanunu’nun 44. Maddesi vardiya ayırımı yapmamaktadır. İlgili madde şu şekildedir:

   Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma
   MADDE 44. – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
   Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.

   Saygılarımızla…

 132. yunus

  merhaba ben 07 -15 vardiyasında calışıyorum .Bize fazla mesai yaptırmak istediğinde işveren saat 15 de işten cıktıktan sonra saat 19-30 a kadar atrak veriyor tekrar mesaiye cağırıyor ve mesainin bitimi 22-30 daoluyor tekrar normal mesaime ertesi günü saat 07-00 başlıyorum bu normal bir durummu öğreenmek istiyorum

  1. admin Yazar

   Merhaba Yunus bey,

   Anlattığınız durumda mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır yani fazla mesainizi alıyorsanız yasal olarak uygundur.

   Saygılarımızla…

 133. KodMod

  Merhaba,

  Öncelikle size bu siteyi açtığınız ve insanlara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
  Benim sorum şu; Dijital Medya Ajansında global bir markanın sosyal medya hesaplarının moderatörüyüm. (admin). Gece 00:00 – 09:00 arası haftanın 6 günü homeoffice çalışıyorum.
  Maaşımın belli bir kısmını banka hesabımızdan diğer kısmını ise elden alıyoruz. Bunun nedenini ve sonuçlarını bir de sizden öğrenebilir miyim? Ayrıca gündüz vardiyasındaki arkadaşlarımla aynı maaşı alıyorum. Aynı maaşı almam patronun töleransına mı kalan bir şey yoksa yasal bir hakkım var mı?
  Yukarıdaki yorumların çoğunu okudum ancak yine de size sormak isterim. (ssklıyım).

  Teşekkür ederim saygılarımla.

  1. admin Yazar

   Merhaba Kod Mod,

   1- Maaşınızın bankadan aldığınız kısmı işvereninizin SSK’ya bildirdiği kısmıdır. Yani SSK’nız maaşınız üzerinden değil de daha düşük yatıyor.
   2- Aynı maaşı almanız normal bir durum. Bununla birlikte özel sektörde kişisel performansları takdir konusu işveren inisiyatifindedir.

   Saygılarımızla…

 134. atıf yıldız

  Gece çalışma zammı ile ilgili sorumun yanıtını tam olarak alamadım.24/08 vardiyası 6 saatlik çalışma süresini gece zamı olarak alır iken şimdi 5,5 saat olarak alıyoruz. gerekce yemek saatinin 04/04,5 saatleri arasına dek geldiği için çalışma yapmadığı için zam alamıyor .Ancak yemeğe gidemiyen tezgahının başını bırakamayan veya dönüşümlü yeme giden münavebeli bunlar için sonuc nasıl olacak .Gece calışmasının insan yaşamına sosyal ve pisikolojik sorunlara neden olur iken bu çalışmanın bir bedeli olması gerekirken işveren 19 yıldır 6 saatten ödediği gece calışmasını 5,5 saatten ödüyor.İş kanuna göre gerekli bilgilendirme yapar iseniz sevindirirsiniz saygılarımla.

  1. admin Yazar

   Merhaba Atıf bey,

   4857 Sayılı İş Kanunu’nda ilgili madde:

   Ara dinlenmesi
   MADDE 68. – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
   a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
   b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
   c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
   Ara dinlenmesi verilir.
   Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
   Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.
   Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.
   Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

   Münavebeli yapılabilir ve bu 30 dakikalık ara dinlenmesi verilmek zorundadır. Geçmişte 6 saatten yatırılan ödemelerinizin 30 dakikasını işveren kendi inisiyatifiyle vermiş. Yasaya göre ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmıyor.

   Saygılarımızla…

 135. ercument

  Kolay gelsin.erkek kardesim bir benzin istasyonunda gorev yapiyor.24 saat boyunca calisip ertesi gun 24 saat evde oluyor.fakat sabah 8buckta goreve basladiktan sonra aksam 7 den itibaren isyerinde sabaha kadar tek basina gorev aliyor.sabh 8buckta da evine donuyor.bu konuda herhangi bir suc varmidir is yeri tarafindan.cunku tazmint vermemek icin isten de cikarmiyorlar.ne yapmaliyiz

  1. admin Yazar

   Merhaba Ercüment bey,

   24 saat kesintisiz çalışma diye bir şey olamaz. Gündüz çalışmaları en fazla 11, gece çalışmaları en fazla 10,5 saat olabilir. Yani yasal açıdan uygunsuz şartlarda çalıştırılan kardeşiniz, İŞKUR’a giderek avukat desteği alabilir ve 170 numaralı telefondan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayette bulunabilir.

   Saygılarımızla…

 136. Onur Akyüzlü

  Merhaba,
  Benimde Osman Bey’in sorusuna benzer bir sorum var.
  İşyerimizde vardiyalı çalışma sistemimiz var ve çeşitli vardiyalarımızdan biriside 23:00-07:00 vardiyası.Şimdi bu vardiyayı kullanan bir çalışanımız 18 Mayıs günü gece saat 23:00’te işe başlıyor ve 19 Mayıs sabahı saat 07:00’de çalışmasını bitiriyor.Bu durumda bizdeki uygulama , çalışanın yapmış olduğu bu çalışmanın 18 Mayıs çalışması olduğu şeklinde yorumlamak ve bu çalışmayı fazla mesai çalışması olarak almamak.Eğer bu çalışan 19 Mayıs günü saat 23:00’te çalışmaya gelip 20 Mayıs günü saat 07:00’de giderse de ona 07:30 saatlik çalışmanın karşılığı mesaisini vermek.

  Acaba bu uygulama doğru mudur sizin fikriniz nedir ? İlerde bize kanuni yönden bir sıkıntı yaratır mı?

  Teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. admin Yazar

   Merhaba Onur bey,

   Gece vardiyalarında hangi gün çalıştığınızı mesaiye başlama tarihiniz belirler. Bu uygulamanız doğrudur, yasal açıdan problem yaşamazsınız.

   Saygılarımızla…

  1. admin Yazar

   Merhaba Onur bey,

   Tarafımıza sorulan tüm sorular yayınlanmakta ve cevaplanmaktadır. Bununla birlikte mesai yoğunluğumuzdan bulabildiğimiz boşluklarda soruları cevaplayabildiğimiz için cevap verme sürelerimiz gecikmeli olabiliyor. Bu konuda anlayışınıza sığınarak özür diliyoruz.

   Saygılarımızla…

 137. mustafa

  Merhaba,
  3 vardiya çalışan elektrik bakım onarım ekibiyiz.Vardiya saatleri 07:00-15:00, 15:00-23:00 ,23:00:07:00 şeklindedir.Haftalık 6 gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz.
  Vardiyalar arası geçişlerde dinlenme süresi ve haftalık izin süreleri yasal olarak ne kadar olmalı?

  Uygulanan vardiyada gece,orta ve gündüz olarak devamlı değişmekte ve herkesin izin günü de sabit olarak haftanın herhangi bir günü olmaktadır.Vardiyamız bittiğinde dinlenme süresi+(izinimiz24saat)=35 saat olması gerekmiyormu?
  Birde bu vardiya sisteminde yemek ve çay molaları yasal olarak ne kadar olmalı.Bildiğim kadarıyla vardiyalı çalışmalarda yemek yarım saat çay molası 15dk.
  Yukarıdaki konularda bilginizi rica ediyorum.Teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa bey,

   1- Vardiya değişimlerinde kesintisiz 11 saat dinlendirilme zorunluluğu vardır. İşveren isterse bu süreyi haftalık izine dahil edebilir. Yani 35 saat olması geremiyor.

   2- Haftalık izin süresi diye bir ifadeyi kanunlarda göremezsiniz. Haftalık normal mesai süresi 45 saattir. Bunun dışında fazla mesai yapılabilir bu da günlük 3 saati ve yıllık 270 saati geçemez. Ayrıca resmi tatil günleri olan Pazar günleri ve bayramlarda da fazla mesai yapılabilir ve bunda işveren çalışanını zorlayamaz.

   3- Yemek ve çay molaları hakkındaki kanun maddesi şöyledir:

   4857 Sayılı İş Kanunu’nda ilgili madde:

   Ara dinlenmesi
   MADDE 68. – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
   a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
   b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
   c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
   Ara dinlenmesi verilir.
   Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
   Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.
   Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.
   Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

   Saygılarımızla…

 138. Arda Çubuk

  Merhaba,
  Özel bir şirkette A-B vardiyası (08:00 – 16:00), (16:00-24:00) olmak üzere vardiyalı olarak 6 gün çalışıp 1 gün izin almaktayız. sorum şudur ki haftalık vardiya izin günümüz her ay aynı kalıyor maalesef hiç değişmiyor yani yöneticilerimiz yasa gereği izin günü değişmeyeceğini söylüyorlar. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz?

  1. admin Yazar

   Merhaba Arda bey,

   İzin gününü belirlemek işverenin insiyatifindedir değiştirilebilir.

   Saygılarımızla…

 139. mehmet yüksel

  merhaba avm de özel güvenlik görevlisi olara çalışıyorum. vardiyalarımız 1 saat molalı olarak 08-20 ve 20-08 ve ayrıcada ayda 3 ila 4 gün arasında 10-22 açılış kapanış vardiyası şeklinde ben şimdi mayıs ayı vardiya çizelgemi yazacağım vardiya çizelgemde 1 : 08-20 2 : 20-08 3 : 10-22 şeklinde uygun olup olmadığını bildiriseniz sevinirim.
  1 mayıs başlangıcıyla :2h311hh2222hh31111hh22222hh1311 özellikle 10-22 vardiyasından çıktıktan sonra ertesi gün tekrar 08-20 vardiyasına gidiyorum.birde yasal olarak 12 saat vardiya en fazla kaç gün yazılabilir yada gün sınırlaması varmıdır, ayrıca sadece işe girereken 15.05.2013 tarihinde işe başladım bir sözleşme imzaladım bana açık olduğu söylendi şimdi bir yılı doldurdum fazla mesai yapmak istemediğimi bildirme hakkım varmı….

  1. admin Yazar

   Merhaba Mehmet bey,

   1- Vardiya çizelgenizi anlayamadığımız için bir şey diyemiyoruz. 6331sayilikanun@gmail.com‘a gönderebilir ya da facebook sayfamız üzerinden bize iletebilirseniz değerlendirebiliriz.

   2- Vardiya saatine mola süreleri dahil edilmez. Gündüz 11 saatten gece de 10,5 saatten fazla vardiya yapılamaz. Yani 20.00 – 08.00 vardiyanız (1 saat molaya göre) mevzuata uygun değildir.

   3- Vardiya sıralarını ve vardiyada çalışacakları işveren belirleme hakkına sahiptir. İşverenin bildirme sorumluluğu olmakla birlikte vardiyaya yönelik gün sınırlaması yoktur. Bunun yerine yıllık ve günlük fazla mesai saati sınırlaması vardır. Yılda 270 saatten fazla mesai yapmak yasaya aykırıdır.

   4- Sözleşmenizde fazla çalışmayı kabul etmişseniz ve belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalamışsanız işveren size fazla mesai yaptırabilir. Yazılı olarak fazla mesaiye kalmak istemediğinizi işvereninize beyan etme hakkına her zaman sahipsiniz. Eğer sözleşmenizde fazla mesai şartı varsa bu sebeple işvereniniz kıdem ve ihbar tazminatınızı vermek şartıyla sözleşmenizi tek taraflı olarak fesh edebilir.

   Saygılarımızla…

 140. gökhan

  Mrb benim bir kaç sorum olacak
  1- devlet kurumu üniversite hastanesinde şirket e bağlı elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım 8 saat üzerinden 3 vardıya çalışmaktayız kişi sayısı yetersiz olduğu halde bu şekilde çalıştırılmaktayız izinlerimizi kullanmak istiyoruz vermiyorlar sebebi nöbetler aksıyor muş çalışma saatimizi 16 saate nasıl çıkarabiliriz veya bir yolu var mı nöbetlerin 16 saat tutulmasının yasal deyil ama bu sıkıntı nasıl giderilebilir
  2-Elektrik teknikeri olarak bize bazen yük altında çalışmamız zorlanıyor yoğun bakım ameliyathane elektrik kesintisi yapmadan arızayı gideriyoruz ve orta gerilim tesisimiz var trafo ups ve jenaratörler buralara girme yetkimiz var mı bir belgemiz yok
  3-Elektrik teknikeri olduğumuzdan nöbetlere biz kalıyoruz gece ve tek başımıza elektriksel arızalara tek başımıza müdehale etmek zorunda kalıyoruz bu ne kadar doğru idari sorumlumuza söylediğimizde bana belge kanun getirin diyor
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  1. admin Yazar

   Merhaba Gökhan bey,

   1- Günlük çalışma saatinizi 11 saatin üzerine çıkarmanın yasal açıdan hiç bir yolu yoktur, kanun maddeleri bu konuda nettir.

   2- Gerekli eğitim ve yetkinliklere sahip olmadığınız işleri yaparken iş kazası yaşarsanız suçlu bulunursunuz. Bu sebeple belge almanızı öneririz.

   3- http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16466.pdf adresinden temin edebileceğiniz yönetmeliğin 9. kısmında (pdf dosyasında 48. sayfa)

   Gerilim altındaki tesislerde yapılacak işler için birisi işten sorumlu tutulan en az iki kişi görevlendirilmelidir.

   denilmektedir. Belge ve kanun isteyenlere gösterebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 141. edin

  Merhaba
  Bir bankanın çağrı merkezinde çalışmaktayız. Haftada 2 gün offumuz bulunmakta fakat bazı günler offlarımız üst üste geldiğinden diğerhaftayla birlikte toplamda 7 gün aralıksız çalışmaktayız mevzuata uygunmudur. İşçin toplam çalışma aralıkları ile ilgili belirli bir süre varmıdır.
  Saygılar.

  1. admin Yazar

   Merhaba edin,

   Aylık bazda mesai saati hesaplandığında haftalık 45 saati aşmıyorsa mevzuata uygundur. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ilgili madde şu şekildedir.

   Çalışma süresi

   MADDE 63. – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

   Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

   Saygılarımızla…

 142. neslihan

  merhaba;
  haftalık vardiya tutulan işyerinde çalışma programımın belli bir tarihte belirlenmesini ve değişmemesini istemek gibi bir hakkım var mı? özel sektörde çalışıyorum… iki vardiyamız var.. eskiden cumartesi günleri belirlenir ve gelecek hafta o programa uyulurdu.. şimdi ne çalışacağım mağaza belli ne çalışacağım vardiya arkadaşım ne de çalışma saatim… hatta eleman belirlemesini uygun yapmadıklarında kendi isteklerine göre diyelim ki ertesi gün şiftimde sabahçıydım ama eleman sorunları olduğu için beni öğlen vardiyasına çekiyorlar.. benim hazırlanmış belli bir haftalık şift isteme ve değişiklik yaptıklarında uymama gibi bir hakkım var mı?

  1. admin Yazar

   Merhaba Neslihan Hanım,

   İlgili mevzuat maddesi şu şekildedir:

   Düzenleme ve İlan Yükümlülüğü

   Madde 3 — İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

   Yani sizden habersiz sürekli bir vardiya listesi aksatılması sıkıntısı var ise yazılı olarak işverenden bu durumun düzeltilmesini talep etmeli ve yazılı cevap istemelisiniz. Buna rağmen bahsettiğiniz durum devam ederse haklı istifa için İŞKUR’dan hukuk ve avukat desteği alabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

   1. neslihan

    teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için .. peki benim full çalıştırmak istediklerinde itiraz etme hakkım var mıdır? zorunlu durumlarda çalışılınabileceğini biliyorum.. ama bu genel bir durum olursa kabul etmeye bilir miyim? çünkü yeni eleman almıyorlar ve sürekli her hafta birgün diğer vardiya arkadaşımın yerine full çalışıyorum.. sabah 9 akşam 22.00 .. bu konuda da cevap alabilir miyiz sizden?

    1. admin Yazar

     Merhaba Neslihan hanım,

     Evet itiraz hakkınız bulunmaktadır. İŞKUR’da sizin için görevlendirilmiş olan iş ve meslek danışmanıyla iletişime geçerek konu ile ilgili hak kaybı yaşamadan itirazınızı nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

     Saygılarımızla…

 143. Burak Tonguc

  Merhaba Hocam,

  Bizim iş yerinde vardiyalar 8-16, 16-24 ve 0-8 arası çalışılmakatadır. 5gün çalışmadan sonra 2 gün tatil yapılmaktadır( 48 saat), 5 gün geceden sonra 72 saat tatil yapılmaktadır.
  Benim sorum şu: Diyelim ki çalışan 5 gün çalıştıktan sonra 6. gün hafta tatili yapacağı yerde bir sebepten dolayı işe geldi çalıştı, bu çalşmadan dolayı fazla mesai hakkı doğar mı?

  Burak

  1. admin Yazar

   Merhaba Burak bey,

   Günlük çalışma saatinizi molaları çıkarıp net olarak hesaplayın. 6. gün işe geldiğinde 45 saati ne kadar geçiyorsa o kadar fazla mesai hakkı doğar.

   Saygılarımızla….

 144. edin

  Merhaba Hocam
  Postalarla ilgili tekrar bir soru sormam gerekli 14:00-23:00 vardiyasında çalışmaktayız saat kaçı geçtikten sonra gece vardiyasında çalışmış bulunuyoruz. 14:00 – 23:00 vardiyası çıkış saati gece olmuyormu mevzuata uygunmudur.
  Saygılar

  1. admin Yazar

   Merhaba Edin,

   20.00-06.00 saatleri gece vardiyası olarak belirtilmiştir.

   Saygılarımızla…

 145. İŞÇİ

  merhabalar,
  kamuda taseron olarak çalısıyorum 4 kişiyiz iki gün 08.00 20:00–20:00 08:00 calısıp 2 gun ızın yapıyoruz bu sekılde ayda 15 gun calısmııs oluyoruz . haftalık ve aylık çalışma saatlerimiz eksik yada fazla olmuyor. yalnız biz bu sekılde calısmak istemiyoruz bu çalışma saatlerini 24/48 olarak çalışmak ist,yoruz ki yıllardır 24/48 çalısıyorduk 12 saatlik kanun çıkınca 3-4 aydır vrdy lı çalısmaya başladık. mesai saatlerinin uzatılması ile ilgili bir dilekçe yazılarak 24/48 çalısılabilinirmi kanunda böyle bir hakkımız varmıdır. tsk

  1. admin Yazar

   Merhaba İşçi,

   Kanun bu konuda sabittir. Malesef dilekçe ile bu durumu değiştirme imkanınız bulunmamaktadır.

   Saygılarımızla…

 146. Mustafa

  Sn Admin
  İşyerimiz ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren işyeridir. 2 vardiya çalışarak varidyalarımızı 0800–17:00 ve 22:00– 08:00 olarak düzenlemek istiyoruz. Haftalık 6 gün çalışmaya göre yasalara uygunluk açısından ne durumdayız. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Mustafa bey,

   Çok tehlikeli sınıfa giren iş yerinizde günlük 1,5 saat mola verir ve 08.00-18.00 ile 22.00-08.00 olarak haftada 6 gün çalışırsanız, 6*8.5=51 saat haftalık mesai yaparsınız. Yani haftalık 6 saat aylık 24 saat fazla mesai yapılmış oluyor. Bu da yıllık 288 saat mesaiye denk gelir. Resmi tatiller ve yıllık izinler çıkarılınca genelde 270 saatin altına düşeceğinden dolayı yasal mevzuata uygun bir çalışma olmuş olur. Bununla birlikte bazı istisnai sektörlerin kendilerine özel kısıtlamaları bulunduğundan bu verdiğimiz cevap genel olup, daha özel bir cevap isterseniz işyerinizin çalıştığı sektörü belirtmeniz gerekir.

   Saygılarımızla…

   1. Mustafa

    Sn Admin
    İşyerimiz dökümhane olup ağır ve çok tehlikeli işler sınıfına girmektedir. Aslında sormak istediğim günlük bazda 7,5 saatten fazla çalışma yaptırabilirmiyiz (Yıllık bazda toplam max 270 saat).
    Aksi durumda alternatif olarak şu şekilde çalışma sıkıntı oluştururmu acaba: Gece vardiyası 22:30–08:00 Gündüz vardiyası 08:00–17:30 1 saat yemek paydosu 30 dak iki adet çay paydosu(toplam çay paydosu 1 saat) cevabınız için şimdiden teşekkürler

    1. admin Yazar

     Merhaba Mustafa bey,

     Gündüz 11, gece 10,5 saate kadar (molalar hariç) çalışma yapılabilir. Bununla birlikte haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaiye girer. Yani bahsettiğiniz her iki durum da yasalar açısından uygundur. Sektörünüz ve çalışanlarınız için en uygun olanını seçebilirsiniz.

     Saygılarımızla…

 147. Emrah Bayraktar

  Merhabalar;

  Metal sektorunde calisan bir firmada isveren vekiliyim. Yan yana calisan 2 hatta 3 vardiya sistemiyle calisan toplam 6 posta var. 7. Postayi ise alarak 7 li sisteme gecmek istiyoruz. Haftalik calisma saatleri 45 saati gecmiyor. Ancak tum postalarin hafta tatili pazar gunune denk gelmediginden calisanlar bu sisteme sicak bakmiyor.

  Bu sisteme gecmek icin calisanlarin rizasini alma zorunlulugumuz varmi yasal olarak?

  İkinci sorum ise calisanlar bu sistemde calismaz ve isten ayrilmak isterlerse kidem tazminati almaya hak kazaniyorlar mi?

  1. admin Yazar

   Merhaba Emrah bey,

   Hafta tatillerinin aynı güne ya da pazar gününe getirme zorunluluğunuz yasal olarak bulunmamaktadır. Haftalık 45 saat çalışma süresi zorunlu çaluşma süresidir ve işverenin yasal ölçüler çerçevesinde belirlediği saat ve günlerde işçiler çalışmaya mecburdur. Bu konuda işveren mesai gün ve saatlerini yasal ölçülere uygun şekilde belirlediği sürece çalışanlarından rıza almaya mecbur değildir.

   Ayrılmak isteyenlerin kıdem ya da ihbar tazminatı hakları (sırf bu sebepten dolayı istifa etmeleri durumunda) haksız iş bırakma fiilinden dolayı yanar.

   Saygılarımızla…

 148. tugrul

  Merhabalar,
  Yakın akrabam taşeron şirkete bağlı olarak devlet kurumunda çalışıyor. (ailesi olmayan kız cocuklarının bakıldıgı evler) Sorum şu; Dogumdan sonra kurumdaki amiri ben vardiyaları kaldırıp 24 saat nobet esası getirdim. Senide gece calıstıramıyacagım icin yerini degistiriyorum diyip rutin yerinden baska uzak bir yere naklettirdi. Ne varki cocugunu emzirmesi ve bakımı icin emanet ettigi yere ilk calıstıgı yer yakındı. (annesi)
  -Buarada amiri vardiya uslunu değistirebilirmi?
  – yoksa sut izni oldugu icin ona eskisi gibi (3 vardiya)gunduz vardiyasına cekmek zorundamıdır?
  -bu vardiya değişikliğinde amirin sorumluluguna gidilebiliemi?
  Tesekkurler.

  1. admin Yazar

   Merhaba Tuğrul bey,

   Vardiya aminirinin duruma göre düzenleme yapması gayet normal. Anne olan kişinin yeni duruma uygun bir emanet yeri bulması isabetli olacaktır. Bununla birlikte yeri değişmeksizin sadece gündüz vardiyasında çalışması hakkında amiriyle anlaşmaya çalışabilir. Anlaşamaması durumunda dediğimiz gibi yeni yere yakın bir emanetçi bulması uygun olacaktır.

   Saygılarımızla…

 149. ibrahim

  ilgililer ben kamuda 8 yıldan bu yana gece çalışmaktayım.akşam saat 17 de mesai bitiminde nöbetı alıp ertesi gün saat 008 mesai başladığında nöbeti bırakıyaorum nöbeti biz sürekli 3 arkadaş tutuyoruz her ay mutlaka ıkı cumartesi pazarda denk gelir cumartesi pazar denk gelse sabah saat 008 de gelip ertesi gün saat 008 bırakıyoruz diğer arkadaşa.şimdi benim öğrenmem gereken gece toplam kaç saat çalışmamaız gerek normalde bazen 180 bazende 190 saat çalışıyoruz bızızm normalde cumartesı pazar tatılımız çalıştığımızın karşılığı dışında yokmu acaba lutfen benı bılgılendırırmsısnız mümkünse ayrıca bayramlarımızıda hiç almamışız normalde kaç saat çalışmaız gereken ay olarak kaç saat olması gerekir gece olduğu için gunduz çalışmayla fark edermı.

  1. admin Yazar

   Merhaba İbrahim bey,

   Genel olarak şu şekilde özetleyelim

   -Haftalık normal mesai 45 saat, aylık da 4*45= 180 saat olarak tanımlanmıştır. Bu saatleri geçen süreler fazla mesaidir.
   -Fazla mesailer günlük 3 saati ve yıllık 270 saati geçemezler.
   -Fazla mesai yapılması durumunda fazla mesailerin ya ücreti ödenir ya da yerine ücretli izin kullandırılır.
   -Günlük gündüz çalışmaları 11, gece çalışmaları 10,5 saati geçmemelidir. Bu sürelere molalar dahil değildir.

   Kamu çalışanı iseniz ilgili sendikanız sözleşmenizi daha iyi bileceğinden sendikanızla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Yasal açıdan 17.00-08.00 çalışma süresi izin verilenden çok daha fazla olarak görünmektedir. Eğer taşerona bağlı olarak çalışıyorsanız İŞKUR’daki iş ve meslek danışmanınızla durumunuzu görüşmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla…

 150. KEMAL

  Diabet, Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalıkları gibi kronik hastalıkları olanların gece çalıştırılmalarına dair bir kanun maddesi var mıdır?

  1. admin Yazar

   Merhaba Kemal bey,

   Yasalarda hastalıklar açıkça belirtilmemiş olup, hekim kontrolünden geçerek gece çalıştırılmanızın sağlığınız açısından sakıncalı olduğuna dair heyet raporu almanız durumunda yasal açıdan gece çalıştırılamama hakkı kazanmış olursunuz.

   Saygılarımızla…

 151. Beşir

  Merhabalar, havacılık sektöründe yerde çalışıyorum,daha önceki vardiya sistemimiz ilk gün 0800-1900 ikinci gün 1900-0800 haliyle 3.gün rest 4.gün off şeklinde idi, ancak yeni düzenleme ile 1. ve2. günler 0700-1500 3.ve4. günler 1500-2300 5. ve 6. günler 2300-0700 devamı rest ve off şeklinde. Haliyle bu yeni sisteme alışamadık çalışma saatlerimiz günlük bazda azalsada çalışma günlerimizin artması ile benim için epeyce yorucu oluyor, size ilk bahsettiğim gündüz-gece-rest-off sisteminin uygulanabilme şansı var mıdır? var ise hangi saat aralığı vardiyalar ile olabilir? yasal dayanakları ile olup olmaycağını belirtirseniz çok sevinirim.

  1. admin Yazar

   Merhaba Beşir bey,

   Her iki çalışma şekli de yasalar açısından uygundur. Yasal açıdan eski vardiya sistemine dönmenizi sağlayabilecek bir imkanınız malesef bulunmamaktadır. Ancak işvereninizle ya da kısım amirinizle anlaşmanız durumunda eski sisteme geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla…

 152. ahmet

  Merhabalar

  Nizamiye görevlisi personel gece vardiyasında en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

  1. admin Yazar

   Merhaba Ahmet bey,

   Normal 7,5 ve 3 saat fazla mesai ile birlikte molalar hariç en fazla 10,5 saat çalışabilir.

   Saygılarımızla…

 153. Kunter

  Nizamiye Görevlisi personel “Gece Vardiyasında” 7.5 saat den fazla çalıştırılabilir mi? Gece çalışması 7.5 saat’den fazla olamaz değilmiydi? Fazla mesai(3 saat) yaptırılabilirmi?

  1. admin Yazar

   Merhaba sayın Kunter,

   Normal gece mesaisi en fazla 7,5 saat olabilir ve günlük fazla mesai 3 saati, yıllık 270 saati geçemez. Yani fazla mesai süreleri yıllık 270 saati geçmemek şartıyla gece vardiyası 7,5+3=10,5 saat gece mesaisi yapılabilir.

   Saygılarımızla…

 154. kadir

  Sn admin

  Usanmadan sorulara verdiğiniz cevaplar için herkes adına teşekkürler.

  Benimde bir sorum olacak. Tehlikeli işler sınıfında yer alan bir firmasının
  gece vardiyasının akşam 18.00 başlayarak gece 04.00 da son bulması kanunlara uygun mudur?
  Cumartesi, pazar tatil. 30 dk yemek, 15+ 15 çay molası
  Ayrıca her hangi bir personel gönüllü olarak sürekli gece vardiyasında çalışabilir mi?
  Teşekkürler

  1. admin Yazar

   Merhaba Kadir bey,

   Elimizden geldiğince bilgilerimizle insanlara yardımcı olmak için bu siteyi açtık, yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere.

   Dediğiniz şekilde gece vardiya süresi 7 saat olur ve uygundur. Haftada 35 saat yaptığı için normal mesai olarak da uygundur. Gece çalışmasına sağlık açısından engeli bulunmayan personeliniz isterse, annelik vb. durumu da yoksa sürekli olarak gece vardiyasında kalabilir.

   Saygılarımızla…

Yorumlar kapalı.