Eski Mevzuata Göre İş Güvenliği Uzmanlığı Elektrik Soruları

Aşağıdaki çalışma soruları 2013 yılında yürürlüğe girmiş olan mevzuat değişikliklerini kapsamamaktadır. 18 Mayıs 2013 yılında yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı eski mevzuata göre yapılacağından dolayı bu sorular geçerliliğini kaybetmemiştir.

1-Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a- Gerilimin Her Yönden Kesilmesi
b- Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
c- Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
d- Kısa devre etme ve topraklama

2-Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a- 42 Volt 
b- 50 Volt 
c- 65 Volt 
d- 110 Volt  

3-Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a- 380 Volt 
b- 660 Volt 
c- 1000 Volt 
d- 6000 Volt

4-Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki …………………….. ile korunacaktır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a- Sigorta 
b- Paratoner 
c- Parafudr 
d- Akım Trafosu  

5-Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir?

a- SF6 
b- Karbondioksit 
c- Azot 
d- Helyum

6-Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

a- Yanma 
b- Elektrik Çarpması 
c- Travma 
d- Korkma  

7-Elektrik çarpması sırasında kalp, her  ne  kadar  çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir?

a- Çarpıntı 
b- Heyecan 
c- Travma 
d- Fibrilasyon  

8-Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

a- Elektriksel artırma yöntemi 
b- Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi 
c- Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi 
d- Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi  

9-Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

a- Alternatif Akım 
b- Doğru Akım
c- Statik Elektrik
d- Kondansatör  

10-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a- En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler 
b- En az 2 yıllık elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler 
c- Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik İle İlgili mesleki ve teknik öğrenim görenler 
d- Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik İle İlgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar  

11-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW-400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir?

a- 1. grup 
b- 2. grup 
c- 3. grup 
d- 4. grup  

12-250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir?

a- 2m 
b- 2.5m 
c- 3m 
d- 3.5m  

13-Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra …………………… temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a- Kapasitif Boşalmayı 
b- Akım Boşalmasını 
c- Statik Yük Boşalmasını 
d- Gerilim Boşalmasını  

14-Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a- 180cm 
b- 200cm 
c- 250cm 
d- 300cm  

15-Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde …………. bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ………….. olup olmadığı tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a- jeneratör- ters besleme 
b- akım-ters besleme 
c- jeneratör-akım 
d- cihaz-jeneratör  

16-Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, değeri ………….. üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a- 24 amper’ in 
b- 32 amper’ in 
c- 40 amper’ in
d- 60 Volt  

17-Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?

a- 24-50 
b- 50-100 
c- 50-120 
d- 60-120  

18-Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir?

a- Nötralizasyon yapılmalı 
b- Kaçak akım rölesi olmalı 
c- Çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler 
d- Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır  

19-Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır?

a- 3 ay 
b- 6 ay 
c- 1 yıl 
d- 5 yıl  

CEVAP ANAHTARI: 1-d 2-b 3-c 4-c 5-a 6-b 7-d 8-b 9-c 10-a 11-a 12-d 13-a 14-a 15-a 16-b 17-c 18-a 19-b

NOT: Bu sorular bir kaynaktan alınmış olup kaynak sahibi tarafımızca bilinmemektedir.