İş Güvenliği ve Ergonomi

6331 Sayılı Kanun halk arasında İş Güvenlik Kanunu olarak yaygınlaşmış olsa da, İş sağlığı ve çalışma konforuna da düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Bunlardan biri de ergonomi konusudur. Ergonomi Fransızca’dan dilimize geçmiş ve temelde iş güvenliği anlamına gelen bir kelime olsa da dilimize geçerken anlam kaymasına uğrayarak iş bilimi karşılığıyla dilimize yerleşmiştir. (Kaynak: TDK) Peki İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ergonomi deyince ne anlamamız gerekiyor?

Ülke olarak Türkiye’nin AB karnesinde Meslek Hastalıkları başlığının zayıf not aldığını düşününce; , meslek hastalıklarının başlıca nedenlerinden olan çalışma hayatında ergonomik unsurlara dikkat edilmemesini yani çalışma şartlarının insan odaklı belirlenmemiş olması geldiğini göz önünde bulundurursak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da bu konuya eğilinmesi ve vurgu yapılması gerektiği beklenir. İlk akla gelen şey ise Ergonomi Yönetmeliği şeklinde geniş ve kapsamlı bir yönetmelik yapılmış olmasıyken bunun yerine ergonominin alt başlıkları üzerine yönetmelikler hazırlanarak aslında ilk akla gelenden de fazla önem verildiği görülmektedir. Ergonomi ile ilgili 6331 Sayılı Kanun Yönetmelikleri şunlardır:

 1. Gürültü Yönetmeliği
 2. Titreşim Yönetmeliği
 3. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 4. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 5. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 6. Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 7. Fazla Çalışma Yönetmeliği
 8. Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 9. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 10. Vardiyalı Çalışma Yönetmeliği
 11. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları Yönetmeliği
 12. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 13. Kadınların Gece Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik
 14. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 15. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 16. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Esas olarak bu yönetmeliklerde ergonomi, yani çalışanların; fiziksel, bilişsel, sosyal, örgütsel, çevresel ve geçerli diğer unsurları AB standartlar açısından güvence altına alarak iş yaşamını insancıllaştırıyor. Yukarıda yazmadığımız diğer yönetmeliklerin de satır aralarında aslında ergonomiye, iş yaşamının insan şartlarına uyumlu hale getirilmesine zorunluluk getiriyor.

Bu yönetmeliklerde zorunluluk olarak getirilen bir takım teknik gerekliliklerin iş verenlerin büyük bir kısmı tarafından parasal yük olarak görüneceğini biliyoruz ama diğer yandan iş verenler de insan olduğu ve aynı iş yerinde öyle ya da böyle bulunmak zorunda kaldıkları için 6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleriyle aslında iş verenlerin de iş hayatlarındaki çalışma şartları iyileştiriliyor.

Her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatarak sağlıklı ve güvenli bir iş hayatına sahip olmanız için gerekeni yapmanızı rica ediyoruz…