Etiket arşivi: İş Güvenliği Uzmanlık Sınavı

18 Mayıs 2013 C Sınıfı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Başvuru İşlemleri

18 Mayıs 2013 Cumartesi günü yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na sadece 20 gün kaldı. Bu sınav için başvuru yapmak ve sınav ücretini yatırmak içinse sadece 5 gün kaldı. 18 Mayıs’ta sınava girmeye hak kazanmış olanlar için kritik bir süreç. Öyle ki 220 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimine madden ve manen bedel ödemiş olan uzman adayları sınav başvuru sürecini kaçırmaları halinde vakit kaybedecekler ve moral bozukluğu yaşayacaklar. Bu istenmeyen sonucun ortaya çıkmaması için açıklayıcı bilgiler içeren bir yazı yazmaya karar verdik. Sırasıyla bu sınava başvurmak isteyen uzman adaylarının izleyecekleri yol şu ş

Eski Mevzuata Göre İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Genel Soruları

Aşağıdaki çalışma soruları 2013 yılında yürürlüğe girmiş olan mevzuat değişikliklerini kapsamamaktadır. 18 Mayıs 2013 yılında yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı eski mevzuata göre yapılacağından dolayı bu sorular geçerliliğini kaybetmemiştir. 1-Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya……………………. denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline ………………… denir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a- Kaza – Sağlık b- Şansızlık – Sağlık c- Kaza – Mutluluk d- Korkma - İyilik 2-Aşağıdaki tanımlardan h

Eski Mevzuata Göre İş Güvenliği Uzmanlığı Elektrik Soruları

Aşağıdaki çalışma soruları 2013 yılında yürürlüğe girmiş olan mevzuat değişikliklerini kapsamamaktadır. 18 Mayıs 2013 yılında yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı eski mevzuata göre yapılacağından dolayı bu sorular geçerliliğini kaybetmemiştir. 1-Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? a- Gerilimin Her Yönden Kesilmesi b- Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü c- Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerle

İş Güvenliği Uzman Adaylarına Müjde!

Bilindiği gibi 20 Haziran 2012 tarihi itibariyle Türkiye’de iş hayatı ve çalışanlarla ilgili devrim niteliğinde bir kanun çıkarıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ismiyle kayıtlara geçen bu kanunla birlikte geçmişte zaten bilinçli firmaların NIOSH ve OSHA gibi uygulamalarla özen gösterdiği iş güvenliği konusu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zorunluluklarıyla birlikte işçi ve işverenlerin gündemine oturdu. Aylık yaklaşık 56000 TL miktarlarına varan para cezaları ve iş kazası sonucu kalıcı sakatlık veya ölüm olan durumlarda ise ağır hapis cezaları ihmalkar işveren ve vekillerine getirilince ve yine yasal zorunluluk gereği 1 veya daha fazla çalışanı olan

2013 Yılının İlk İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimi olabilmek için tamamlanması gereken 220 saatlik yoğunlaştırılmış eğitim programının ardından (her ne kadar azımsanmayacak bir kesim bu sınavın yapılmasını doğru ve uygun bulmasa da) yetki belgesi alabilmek için yeterlilik sınavından en az 70 puan alınması gerekmektedir. 100 sorudan oluşan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, MEB koordineli olarak uzman bir soru hazırlama komisyonu tarafından 4 şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesinde verilen yanlış cevaplar, doğru cevapların sayısına etki etmemektedir. Sınav sorularının dağılımı şu şekildedir: 5 soru Hukuk konularından, 15 soru Genel İ