Etiket arşivi: 6331 Sayılı Kanun

g

Başımız Sağolsun

Yazımıza başlamadan önce önemle bir kaç hususu kendimizce dile getirmek istiyoruz: 1- Hukukî sürece girmiş bir olayda ve yürek acımızın kelimelerle tarif edilemeyecek durumda olduğu şu süreçte iş sağlığı ve güvenliği açısından yaşanan katliamın teknik kritiğini kimse bizden beklemesin. Çünkü olayı insan hayatının kutsallığından uzaklara siyasi zemine çekmek isteyen kimselere biz dahil olmak niyetinde değiliz. 2- Yaşanan olayda, olayın nasıl gerçekleştiğini merak edenlerin sadece meraklarını gidermek için The Times kaynaklı aşağıdaki grafiği bilgilerinize sunarak yorumunu size bırakıyoruz. 3- Aylardır bu sitede özellikle vardiyalı çalışma yönetmeliği başta olmak üzere aktif

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi ile 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) İSG-KATİP:

18 Ağustos 2013 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı

2013 yılının ikinci İSG Uzmanlığı Sınavı olan 18 Ağustos 2013 tarihli İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Yetkilendirme Sınavı için binlerce aday heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. 12 Eylük 2013 yılında yani bugün açıklanacağı duyurulmuş olan İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sonuçları nihayet açıklanıyor. Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü  ya da İş Sağlığı ve iş güvenliği Meslek Yüksek Okulu bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olan adaylar bu sınava girebilmek için önce 90 saatlik uzaktan eğitimi, peşi sıra 90 saatlik yüz yüze eği

6331 Sayılı Kanun’un Gidişatı

Uzun zamandır 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile parlayan iş güvenliği sektörünü izlemeye aldık, buna paralel olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarını ve bilgilendirmelerini takip ediyoruz. Bir yandan da TBMM’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görüşmeleri de ibretle takip etmekteyiz. Bu yazıda 6331 Sayılı Kanun ile ilgili gelişmeler hakkındaki yorum ve görüşlerimizi paylaşacağız. Yazacaklarımızı çok yönlü düşünmeye çalışarak iş sağlığı ve güvenliği konusunu herkes açısından irdelemeye çalışacağız. Öncelikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yasal değişiklikleri takip edebilmek ger

Çeşitli Meslek Alanlarında En Çok Karşılaşılan Risk ve Tehlikeler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla birlikte iş dünyasında tatlı bir telaş başladı. Telaş başladı çünkü iş güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenlere yeni sorumluluklar ve maliyetler eklendi. Tabi bu durum iki yönlü telaşa sebep oldu. İlki iş güvenliği kanunu ve bağlı yönetmeliklerde yer alan yapılacaklar listesini en uygun maliyetle ve en temiz şekilde ortaya koyma telaşı ve ikinci yönü ise iş güvenlik kanunundan ceza yemeden bu geçiş sürecini bir an önce kusursuz bir şekilde atlatabilme telaşı olarak karşımıza çıktı. Bu telaşın tatlılığı ise çalışanların ve işverenlerin can ve mal güvenlikleri açısından daha bilinçli ve iş g

Risk Değerlendirmesi İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

6331 Sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe giren kavramlardan birisi de risk değerlendirmesi kavramıdır. Risk değerlendirmesinin işyerlerinde ne şekilde yapılacağının açıklandığı, değerlendirme  yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlendiği, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esasların bulunduğu yönetmeliğin adı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğidir. Aşağıda vereceğimiz bilgilerin odağında bu yönetmelik bulunmaktadır. YANLIŞ 1: Risk değerlendirmesi yaptırma zorunluluğu 50’den az çalışanı olan iş yerleriyle, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ertelenmiştir. DOĞRU 1: Hayır, risk değerlendirmesi yaptı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp v

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’ten Kötü Haberler

20 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun  ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, mevcut iş güvenliği uzmanlarını hayal kırıklığına uğrattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun sahadaki uygulayıcıları olan iş güvenliği uzmanları piyasada zor ve kötü şartlarda çalıştıklarından, bakan Çelik’in açıklamaları sonrasında devlet yönetiminin hiç bir şekilde iş güvenliği uzmanlarını düşünmediğini ortaya çıkardı. Yeni bir iş kolu ve meslek olan iş güvenliği uzmanlığı mesleğinin hali hazırda bir örgütlenmesinin olmayışından dolayı bizim de içinde

OSGB’lerin İçler Acısı Maaş Politikası

Daha yazımıza başlamadan belirtelim ki emeğin hakkını veren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bu yazının kapsamına girmemektedir. Bu sebeple lütfen onlar yazacaklarımızı üzerlerine alınmasınlar. Yazacaklarımız Türkiye’de faaliyet gösteren OSGB’ler ile ilgili acı gerçeklerdir. Aslında sektörel ve ranta dayalı tartışmalardan mümkün olduğunca uzak durarak, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü topluma kazandırma noktasında faydalı olmak amacıyla yayınlarına devam eden ve daha çiçeği burnunda bir web sitesiyiz. Ancak yayın hayatımızın geride bıraktığımız 7 aylık süreci içerisinde İş Güvenliği Uzmanı olarak piyasada çalışan arkadaşlarımızdan onlar

6331 Sayılı Kanun Değişiyor mu?

Son bir kaç gündür medyaya yansıyan bir haber var. ( http://tesk.org.tr/tr/yeni/haber_devam.php?id=865 ) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in açıklamalarına dayanan habere göre esnaf ve sanatkarların iş sağlığı ve güvenliği yasasına dair yapması gereken sorumlulukları açısından zaman kazanılması için başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşülerek müracaatta bulunulmuş. [caption id="attachment_474" align="aligncenter" width="451"] TESK Genel Başkanı[/caption] Bu konuda 6331sayilikanun.org ekibi olarak bizim de söyleyeceğimiz bir kaç şey var; 1- Öncelikle bu haberin sanki gerçekten bakanlık açıklamasıymış gibi yetkili ağızlardan yapılarak y